Profil uživatele Sinister'

Sinister'
E-mail: FilipHudek@seznam.cz
Registrován: 06.11.2006

Ezechiel 25,17 Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty, neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh!

Blogy

Sinistrovo Krafání :)...

VaclavKlausODS

Přátelé