Archa úmluvy byla nalezena v Jeruzalémě v roce 1982

Je celkem logické, že archa úmluvy neopustila Jeruzalém. Historie tohoto města sahá až do 4. tisíciletí př.n.l. a dělá z Jeruzaléma jedno z nejstarších měst na světě. V průběhu dějin byl Jeruzalém, 2-krát zničen, 23-krát obléhán, 52-krát napaden a 44-krát dobyt. Král Nabukadnesar, při pokusu o vzpouru proti babylonské nadvládě, město roku 586 př.n.l. dobyl. Vzhledem k tomu, že bylo město obléháno a byla okolo celého města útočníky postavena hradba, rozhodně nebylo možné z města uprchnout, nebo dokonce odnést archu úmluvy. Byla ve spěchu uschována pod zemí, kde na své objevení čekala, přes 2500 let. Je zajímavé, kolik o arše úmluvy vzniklo pověr a lží. Archa byla nalezena v podzemí Jeruzaléma dne 6. ledna 1982 ve 14 hodin, archeologem Ronem Whittem a jeho týmem. Určitě to nebylo jednoduché pátrání a vyžadovalo velkou vytrvalost, která byla nakonec korunována úspěchem.