Světem Říší (Forgotten Realms)

Uvnitř jedné z mnoha dimenzí, obklopená vířícím chaosem, visí na stříbrné niti zavěšena jedna z mnoha křišťálových koulí. V ní září jedno slunce a kolem něj obíhá osmero planet. Třetí z nich se jmenuje Toril. Na tomto velkém světě leží malé území zvané Faerûn. V porovnání s velikostí mnohovesmíru je to kapka v moři. Ale pro všechny rasy žijící na Torilu, pro lidi, elfy, trpaslíky, gnómy i půlčíky znamená mnoho – je to domov.

 

Planeta a její kontinenty


 

Stejně tak jako na Zemi leží Evropa nebo Asie, tak na planetě Abeir-Toril, povětšinou nazývané jenom Toril, se nachází Faerûn a odehrává se na něm i kampaň FORGOTTEN REALMS, kampaň Zapomenutých říší. Samo jméno Toril je velmi zastaralé, znamená kolébka života a v běžné mluvě se téměř nepoužívá.

 

Planeta Abeir-Toril se veliká asi jako naše Země a nachází se na ní několik kontinentů. Na severní polokouli jí dominuje veliký kontinent zvaný Faerûn na západě, Kara-Tur na východě a Zakhara na jihu. Tato kniha se zabývá hlavně územím Faerûnu mezi Mečovým pobřežím a Vnitřním mořem.

 

Jedinou oběžnicí Torilu je zářící Selûna (pojmenovaná po bohyni noční oblohy a plavby), jíž na její pouti vesmírem doprovází shluk třpytivých úlomků zvaný Selûniny slzy. Říká se o nich, že jsou to jenom obyčejné asteroidy následující měsíc po jeho dráze, nicméně i v noci září, i když je Selûna v novu.

 

Kromě Selûny putuje hvězdnou oblohou ještě sedmero dalších planet. Je to zšeřelá Anadie, zelený Coliar, modrá Karpri a Chandos, Glynth s prstencem, podivná Garden a diskovitá H’Catha. Společně obíhají v pravidelných drahách kolem Slunce. Vzdálené a věčné hvězdy tvoří souhvězdí a konstelace, jež každá kultura nazývá podle svého. Torilský rok trvá 365 dní a každý den má 24 hodin. Jeden oběh Selûny trvá zhruba 30 dní.


Faerûn

 

Kolébkou kampaně FORGOTTEN REALMS a srdcem Říší je právě Faerûn. V běžné mluvě se slova Faerûn a Říše používají jako synonyma. Faerûn samotný je západní část největšího kontinentu severní polokoule. Ze západu ho ohraničuje Bezestopé moře, z jihu Velké moře, z východu nekonečné pláně Zemí Hordy a ze severu věčný led. Ke kontinentu také náleží několik ostrovů, z těch větších například Lantan, Nimbral, Měsíčniny, bájný Anchorom a Blažení.0Kara-Tur

 

Za nekonečnými pustinami Zemí Hordy leží tajemná a magická říše Kara-Tur. Je to kraj velmi odlišný od zemí Říší a v minulosti o něm kolovaly pouze nejasné zvěsti a dohady. S příchodem Hordy a vlny uprchlíků, kterou s sebou přinesla, se začaly od vypravěče k vypravěči šířit další příběhy a legendy z této země. Kara-Tur však stále ještě zůstává velikým otazníkem a mnoho příběhů, jejichž původ je nejasný, začíná slovy „V Kara-Turu, kdy svět byl ještě mladý… pomoci magie, o dracích chrlících páru, či o válečnících s jistou vnitřní silou. Některé z nich jsou možná pravdivé, jiné jsou pouze snůškou lží. To však nic nemění na tom, že Kara-Tur se velice liší od světa Říší.

 

Ví se o dvou zemích Kara-Turu, o Shou Lung a Kozakuře. Shou Long je možná to největší impérium světa zastiňující i slávu dávného Mulhorandu. Celému tomuto impériu vládne z hlavního města císař se svými rádci – duchy předchozích panovníků. Podobně slavná je i Kozakura, ostrov válečníků, kde povinnost a čest znamenají vše pro věrné samuraje a roniny.

 

Faerûn pociťuje vliv Kara-Turu jenom hodně vzdáleně a to ještě většinou v podobě hospodských povídaček o velkých pokladech a moudrých dracích, popřípadě tajemných artefaktech, které se objevily u dvorů králů. Nicméně občas z východu přeci jen přijde nějaký obchodník nebo cestovatel a před takovými je třeba držet se na pozoru. Je dobré se nejprve dobře rozmyslet před vyzváním Kara-Turského válečníka na boj.


 

 

0


 


Maztika

 

Až za Blažením, daleko za Bezestopým mořem, leží teprve nedávno objevený kontinent, svými obyvateli zvaný Maztika, Pravý svět. Různé narážky a nejasné zmínky o její existenci se objevovaly už dříve, ale teprve výprava kapitána Cordella odhalila roku 1361 DL roušku tajemství a Pravý svět byl skutečně objeven.

 

Maztika je divoká a nehostinná země téměř zcela ukrytá v husté džungli. Její prostí obyvatelé žijí v malých společenstvích nebo náboženských městech a městských státech. Magie této země nepochází z klasických zdrojů známých ve Faerûnu, ale působí skrze fetiše z peří a ptačích spárů. Meze těchto schopností (stejně jako bozi Pravého světa) nejsou známy.

 

Na svět Říší nemělo objevení Maztiky nijak ohromný dopad, protože i na kontinentě zůstává stále spousta neprozkoumaných míst a neporažených příšer. Nejvíce ovlivnilo objevení nové země Písečná císařství a ostrovní království Lantan, protože obě tyto země si pro sebe zabraly velké části nového území (aniž se samozřejmě někoho ptaly). Do pokladnic těchto států se začalo hrnout zlato z nových zemí, ale zároveň se zvedly ceny všech domácích výrobků.

 

Teď, šest let po jejím objevení, zůstává Maztika stále ještě téměř neznámá. Přistěhovalci a předměty z nového kontinentu budí ve Faerûnu nemalou pozornost. Nová magie peří (pluma) a magie spárů (hišna) budí obavy v učencích. Objevily se nové rostliny a potraviny dovezené z Pravého světa a maztičtí válečníci jsou teď, stejně jako válečníci celého světa, hodnoceni podle velikosti svalů a odvahy

srdce.

 

 0Zakhara

 

Daleko na jihu, za bájnými zeměmi Halruaa a Lujren, Durpar a Zlatý var, leží další cizí svět – tak jiný jako Maztika a tak mocný jako Kara-Tur. Tento žhavý a rozpálený svět nezměrných pouští a kamenitých hor se rozmáhá na vzdáleném pobřeží Velkého moře a jeho velká města se tlačí k pobřeží kvůli obchodu a vodě. Toto je země magie neznámé severu, země mocných stvůr a ještě mocnějších vládců. Země zvaná Zakhara, Žhnoucí svět nebo Země osudu.

 

Zakharská kultura by mohla vypadat podobná kultuře Písečných císařství nebo pouštních kmenů Anaurochu a jistě mají nějaké vzdálené spojitosti – ať už magické nebo jiné. Nicméně Země osudu má svou pevnou a svéráznou kulturu neposkvrněnou ničím z, jak místní obyvatelé říkají, barbarského severu. Místní bohové jsou seskupeni v jednotném panteonu a místní vůdci spoléhají na džiny, aby za ně vyřešili různé problémy. Kouzelné předměty jako jsou prsteny džinů nebo létající koberce, v Říších tolik vzácné, se tu podle pověstí prý prodávají na každém rohu a každý, kdo se tu narodí, je údajně královského rodu. Pravda takových výroků však může být pokroucena dálkou, jíž musely příběhy putovat.

 

Zakhara je podobně jako Kara-Tur oddělena od Faerûnu velkou volnou plochou a dostanou se k ní tedy jen ti odvážní kupci nebo dobrodruzi, kteří odhodlaně vyplují na Velké moře v honbě za neznámem, novými věcmi a ziskem. Je ovšem na místě poutníky varovat před tím, že Zakhařané jsou mnohem přísnější ve své víře a zároveň na mnohem vyšším stupni vývoje, podle čehož se také k ostatním chovají.¨


 

0 Země Hordy

 

Za zeměmi Thay a Rašemen se rozléhají Země hordy se svými nekonečnými pláněmi, před kterými blednou jižanský Shaar i Pole mrtvých ze Západního Vnitrozemí. Je to bezlesá země obývaná pouze barbarskými nájezdníky a kočovníky, země tvořící přirozenou hranici mezi Faerûnem a Kara- Turem. Staré spisy o ní mluví jako o Nekonečné pustině. Místní lidé ji nazývají Taan a sobě říkají Tugiané. Civilizované národy z Faerûnu mluví o Zemích Hordy,protože před lety odsud přišla ničivá mašinérie přezdívaná Horda.

 

Dva roky po Době nesnází se barbarští obyvatelé Nekonečné pustiny sjednotili a jako hejno kobylek vtrhli do Faerûnu. Dobyli a zničili vše, co jim stálo v cestě a dokonce i Rudí mágové z Thay se s lichotkami na rtech a výkupným na dlaních poklonili jejich majestátu. Pod velením Jamuna Chána vtrhli i do civilizovaných zemí na Nedostupném východě. Nakonec se západní země spojily a pod velením cormyrského Azouna IV. zatlačily Hordu zpět do pustin. Jamun Chán byl zabit a Horda se roztrousila. Někteří její členové se vrátili zpět na východ, jiní už zůstali na nově dobytých územích.

 

Nájezd Hordy však neúprosně poznamenal svět Říší a měl za následek i přílivovou vlnu přistěhovalců do Impulturu a Vastu. Po Moři padlých hvězd se nově příchozí dostávali do všech přístavů a ještě dál a povstali tak noví hrdinové a legendy. Dnes se Země Hordy krčí jako číhající šelma a mlsným okem pozorují Faerûn a stejně tak i Kara-Tur. Nikdo neví, kdy odsud vyrazí další Horda a pokud se tak stane, tak kdo ji odrazí.

 


0

 Autor : Riotekk

Vydavatel : Riotekk

Komentáře(6)