Dětská mozková obrna

Neštěstí na celý život

Dětská mozková obrna zkráceně DMO

 

 

Co to ta dětská mozková obrna vlastně je??Je to pohybové postižení a to v jakém koliv stupni.Vzniká poškozením nebo špatným vývojem nezralého mozku.Jak všichni víme,tak v dnešní době se dá operací či léky vyřešit 95% problémů co se týká našeho těla.Zlomeniny,astma,špatné prokrvování končetin,špatná funkčnost orgánů a tak dále,ale co se týká lidského mozku,tak jsou lékaři teprve u poznávání.To je právě ten problém,protože lidský mozek řídí celé naše tělo a tím pádem je-li postižen mozek či jeho část,tak problémy se důrazně projevý.Děti s DMO mají problém s koordinací a sílou svalové činnosti.To znamená,že co zdravý člověk bere jako samozřejmostí(cílený pohyb těla),tak pro děti s DMO je nemožné.Ovšem záleží na síle postižení.Je-li mozek postižen jen nepatrně,tak dítě dokáže pohybovat určitou částí těla.Některé děti s DMO jsou například ochrnuté například na spodní část těla,ale jinak vedou normální život.Pak jsou případy,kdy byl mozek poškozen hodně a dítě jen leží a nehýbá se.Takové dítě je odkázáno na pomoc ostatních do konce svého krátkého života.Krátkého píši záměrně,protože děti s těžkou DMO se dožívají v průměru 15ti až 20ti let.Příčinou krátkého života je to,že děti celý svůj život jen leží a tím pádem jim odchází orgány v těle.Většinou děti s DMO umírají na udušení.

 

Spastická forma

 

Spastická forma postihuje asi 70-80% dětí s DMO.Děti s pastickou DMO mají svaly stuhlé a stále v křeči.

Forem spascitity je hned několik a rozlišuje se podle toho,které končetiny jsou postižené.

 

 

Athetoidní nebo též dyskinetická forma DMO.

 

 

Tato forma je charakterizovaná mimovolními pomalými kroutivými pohyby. Tyto abnormální pohyby postihují obvykle ruce, nohy, případně celé horní nebo dolní končetiny. V některých případech je postiženo svalstvo tváře a jazyka.Abnormální pohyby se  zvýrazňují při emočním stresu a naopak mizí ve spánku. Nemocní mají problém s mluvením.Tato forma DMO postihuje asi 10-20% nemocných.

 

 

 

DMO se nedá vyléčit.Neexistuje žádná standartní léčba,která by pomohla všem nemocným.Jsou však některé léky a metody,které pomohou toto postižení zmírnit.Je potřeba více doktorů na rozpoznání o které postižení se jedná a na základě rozhodnutí se preferuje jiná léčba.

 

 

Rodinu kterou postihne tohle neštěstí čekají bezesné noci a samé trápení.Nikdo,kdo se s tím nesetkal si nedokaže představit jak neuvěřitelně těžké je se starat o dítě s DMO.Není to jako když se postaráte na týden a pak se to zlepší.Starost o dítě s těžkou DMO vyžaduje 24hodinovou péči a to na celý život.Hlavně je to strašná zátěž na psychiku,protože dítěti věnujete veškerý čas a nevidíte žádné výsledky.Dítě s DMO je velmi uplakané a z 24hodin dokáže 16hodin hystericky plakat.K dítěti se musí přistupovat opatrně,protože je velmi lekavé a jakýkoliv prudký pohyb ho velmi rozruší.Děti s DMO mají problém také s přímem potravi.Stravu odmítají a někdy je skoro nemožné je nakrmit.Od toho se pak projevují další a další zdravotní problémy.Děti mají také sklony k epilepsii.Děti s DMO jsou co se týče vývoje zaostalé.Projevuje se to zaostáváním tělesného růstu a vývoje s jejich vrstevníky bez ohledu na to, že přijímají dostatek potravy. Kojenci tak mají jen malé hmotnostní přírůstky.Dále děti mají poruchy zraku a sluchu.Velké množství dětí s DMO šilhá.U některých nemocných dětí s DMO se vyskytují poruchy citlivosti, při kterých je porušeno třeba vnímání doteku nebo bolesti.Nedokáží například rozpoznat molitan od dřeva.Díky svému postižení mají velkou sílu.To vše a mnohem víc vedek víše napsanému psychickému vyčerpání obou rodičů.Né každá rodina takovou ránu od života ustojí.Spousta páru se po dlouhém trápení rozejde.Z deseti rodin co se starají o dítě s DMO se rozpadne 9.

 

 

 

 

 

Článek jsem napsal jen na seznámení s DMO.Článek je stručný,ale jinak se dá o DMO napsat několik stránek.Za případné gramatické chyby se předem omlouvám.NA DOTAZY TÝKAJÍCI SE VÝCHOV DÍTĚTE S TĚŽKOU DMO RÁD ODPOVÍM

Komentáře(5)