Ko(s)mická story aneb slast v souhvězdí Lišky

Ten nemilosrdný odpočet byl spuštěn. Frankie bezmocně pomrkává na Sandyho. Three, two, one, zero!

 

V té nehostinné době, jež v trýzni se ocitám,
zvěstovati příběh v choré mysli se odehrávající musím vám.
Již pěvci tu pěli báje mnohé, ale ne takové, jež se sluší.
Jen ten, kdo v hlavě zmatení má, tak ten teď tuší...

Obestoupen bludy temnými a v bolestech, těžkých to zkoušek,
zjevil se mi příběh, jímž kálím na zdejší literární kroužek...
To nesmyslno pohltilo reálný svět
a já se vracím, vracím se tam zpět.

Vy téma, já děj a společně zahalme vše do tmy,
kde zjevil se anděl, anděl Anadel zjevil se mi...
Tak již pospěšme k samotnému ději
a slyšme, o čem dnes šílencovo srdce a fantaskní mysl pějí...

 

 

    Ten nemilosrdný odpočet byl spuštěn. Frankie bezmocně pomrkává na Sandyho. Three, two, one, zero! Odpalovací rampa se otřásá v základech a loď opouští zemský povrch. Frank vrhá šavli, je to jejich první let. V hlavě se mu rojí vzpomínky na matku. Teplé zvratky na jeho bradě upamatovávají na matčino čerstvé mléko, které tak rád sával po okázalých doušcích z jejího plného nádherně vonícího prsu. Při občasném pomlaskávání se snaží zapomenout na realitu přetížení. Sandy je ke kamarádovi tolerantní, jiného ani nemá a na chuť jeho matky také nemůže zapomenout...

 

    Frank však ke kamarádovi tolerantní příliš není a povšimne si Sandyho blaženého pohledu a stékající sliny po jeho bradě. "Hele Sandmane, teče ti mlíko po bradě!", zasměje se od ucha k uchu. Sandy na něj šibalsky mrkne, utře si bradu a opustí v myšlenkách Frankieho matku...

 

    Jejich domovská hrouda se vzdaluje neúprosným tempem burácejících raketových motorů. Oba se krčí v obavách z očekávání něčeho neznámého a nového. Vrhají se do dobrodružství, o které ani nestáli... Nemají sebou žádný vojenský nůž a obklopují je pouze neživé chladné věci, které neznají. Nikde žádné lístky rostlin, jediný kus živé přírody chybí. Jsou tu jen ti dva...

 

    Oni jsou tam, zatímco ona sedí v křesle a sleduje přímý přenos z letu. Když je nervózní zavře oči a ve své mysli nechá do zad zafoukat mírný vítr, zatáhne, otočí se a představuje si, jak se vznáší za nimi. Nechá si ve fantazii proudit vzduch kolem svého těla. Na nebi, jež je plné hvězd, nemusí se bát. Noční obloha skýtá stejný pohled, jaký budou za chvíli sdílet i oni. Občas pohlédne na prázdnou klec. Naplňuje ji pocitem svobody a stejný pocit přináší i myšlenka na vzdušný prostor. Postupně vylétává esíčka, tu mírná zatáčka vpravo, tu utaženější vlevo. Širá planiska jsou kdesi pod ní, tam poblíš zurčí tiše potok...

 

    Zprvu dechberoucí stav bez tíže přechází v postupný nácvik koordinovaného pohybu. Jejich loď se na oběžné dráze setkává s vesmírnou stanicí. Své poslání neznají. Pojďme si však komplexně popsat výhody a nevýhody plynoucí z jejich situace.

 

    Nespochybnitelným kladem je odpozorování rychlé adaptace pohybů, které by jinak složitější mozek dlouze vylaďoval. Přínosem je funkce indikátoru přísunu kyslíku. Další praktické využití zatím nebylo zjištěno...

 

    Záporným se jeví především stres, kterému jsou oba vystaveni. To vše může ovlivnit jejich chování, jednání a závěry plynoucí z jejich pozorování. Toto není prostředí, pro které byli stvořeni. Stýská se jim. A stýská se druhým po nich... Přestává být chuť k jídlu a samo stravování se stává komplikovaným problémem.

 

    Kulatým okénkem lze spatřiti hvězdu Nova LV-Vul, jež tvoří součást celého komplexu Vulpecula. Opět zazářila, ne však jako roku 1968, kdy ji pozoroval George Alcock. Najednou se od ní odděluje jasně zářící bod, jenž opisuje mírně oválnou křivku. Trajektorie se stáčí přímo k nim. Musí letět neuvěřitelnou rychlostí.

 

 

    I ona ono malé a nevýznamné souhvězdí v rozštěpu Mléčné dráhy jižně od Labutě vidí v teple letních měsíců na severní straně oblohy. Dříve označované jako Liška s husou, dnes spíše Lištička...

 

    Pohybující se bod nabýval na svém objemu, až dosáhl obřích rozměrů převyšující rozměry kosmické stanice. Franka se Sandym oslňoval přes kulaté okénko, kterým ho prve sledovali. Nyní si zakryli oči. Pak ze svitu vystoupil stín bytosti s křídly. Ta bytost vypadala jako anděl. Anděl Anadel...

 

    Dlouho bylo naprosté ticho a pak se vyslovila: "PAMATUJ: šu*at se dá všude a vždy a jakkoliv." V tu chvíli to nikdo nechápal. Za okamžik však byli Frank i Sandy vysvléknutí a připravení... Matoucí na tom všem bylo, že tato duchovní bytost se záhy rozplynula a přímo v jejich kabině se zjevila jiná v záblesku energie shluklých částic...

 

    A to byla ta skutečná perla. Cíl všech sobeckých genů. Nespoutaná syrová krása protknutá svěží divokostí. Osobnost fyzicky vábná, avšak duchovně spřízněná a tím na přitažlivosti gradující. Nemohli z ní spustit oči a prohlíželi si každý detail. Je to chundelatá rusovláska. Pro oba na pohled neodolatelná naplňujíce je pocitem blízkosti mateřského klínu. Ach prsy, ty dvojčátka gazelí...

 

 

    Chce natřít své dokonale krásné tělo, jelikož spalující kosmické záření by mohlo poškodit její citlivou pokožku. Podává jim tubu s označením Faktor 1850666, kde poslední tři číslice označují tajný recepis na ten nejněžnější dotek, jímž oplývá jen jediný člověk v celé galaxii a oba v tu chvíli zcela zapomínají na tu dole pod nimi...

 

    Radio mlčí. Nikdo se neozývá a nikoho to netěší. Z vysílačky zní pouze táhlý a zlověstný šum naplňující uchem posluchačovu mysl hysterickými představami o neodvratném konci. Ty vteřiny jsou nekonečné a pokud by měly mít konec, kdo ví, jaký by byl... Ten starý leutenant, jehož kůže je pokryta jakousi plísní a jenž stojí v pozadí toho celého zvěrského experimentálního projektu, mávne rukou a chvatně opouští místnost se slovy španělského přísloví: "Posledního kousne pes".

 

    Zůstává jen smutný ochočený predátor. A to ve svém vlastním šíleneném království 19-ti palcového monitoru obklopen svírajícími se čelistmi zipu na své mikině připomínající čelisti psa. Zkrátka romantická duše...

 

Zdroj:

[1] http://www.geneze.info

[2] Pohled na noční oblohu stimulující romantickou část lidské psychiky narušeného jedince

[3] Její nespatřené nahé tělo

[4] Šášulova digitální obsílka

[5] Bible - Píseň písní

Komentáře(8)