Karel gott

na necyklopedii xDD

Mládí


Dlouho neuměl mluvit, proto ho jeho matka odložila do rodiny potulných cikánů, kteří táhli okolo jejich zlatokopeckého tábora. Vychován k hudbě, naučil se mluvit pomocí zpěvu. V roce 1948 přesídlil do Československa, aby tam svými jevištními kousky podpořil tamější režim. Díky luznému zjevu se brzy stal idolem sexuálně neukojených socialistických žen, které při zvuku jeho hlasu linoucího se z rádia ustávaly v práci, zesilovaly zvuk dráťáku (prolhaná bedýnka) a zasněně hleděly ven z oken svých zaprášených kanceláří. Při zvuku guturálních slabik v jeho kantilénových písních ukápla nejedna slza a nejenom oči byly vlhké.

Kariéra

V šedesátých letech se naučil pít velmi sladkou kávu a snídat s ženami o čemž svět zpravil dvěma písněmi ("Kávu si osladím" a "Když muž se ženou snídá"), které se staly světově proslulé zejména na Lounsku. Později se pokusil i o kariéru hereckou. Ve filmu "Švanda Dudák" ztvárnil ústřední postavu, muže s komickými nestejně velkými ženskými prsy. Film byl promítám na světovém filmovém festivalu ve Vyšnej Diere pod Sráčom, kde byl oceněn hlavní cenou, Celuloidovým Leninem. Karel Gott dnes žije v Horní Dolné u Prahy se svými 4 manželkami a 18 dětmi, z nichž některé jsou rovněž mimozemšťané.

Dlouholetým obdivovatelem a později i osobním sluhou Karla Gotta byl Gustáv Husák, který se proslavil též jako bavič a entertainer, především svými novoročními skeči.

Záliby

Gottland

„Karel Gott mit uns.“

- Nápis v muzeu K.G.

Gottland, aneb místo posledního odpočinku Karla von Gotta naleznete v Jebanech. Jsou zde uloženy jeho kosterní pozůstatky spolu s oblíbenými věcmi tohoto nesporně kalného umělce. Spolu s prohlídkou si můžete při odchodu z muzea koupit i levné suvenýry, jako Karlův umělý nos, oblíbené spodky či oblíbený kondom.

Komentáře(2)