Herbář - Slohová práce

Správný postup při výrobě herbáře.

 Herbář

Herbář je sbírka sušených a vylisovaných rostlin.Všechny rostliny v něm uložené by měli být popsány.V herbáři by se měl nacházet květ rostliny, list a popř. kořínky a plod.

    Nejčastěji se s ním můžeme setkat ve škole, kdy při biologii děti dostávají za úkol herbář vyrobit.

S herbářem se ale také můžeme setkat u botaniků a ostatních lidí zabývajících se přírodou.

    K výrobě herbáře budeme potřebovat :  čtvrtky, zátěžové knihy, ubrousky, nůžky, izolepu, rostliny, propisku, atlas rostlin a jiné vědecké knihy, máme-li možnost využijeme internet, sešívačku, průhledný papír a místa kde budeme rostliny sbírat.

    Ke sběru rostlin si vybereme vhodné roční období. Většinou se rostliny sbírají bez kořínků a s jedním rozkvetlím květem a s jedním poupětem a listem. Při sběru nesmíme zapomenout k rostlinám přiřadit lístečky s datumem a místem sběru, abychom potom věděli kdy a kde jsme kterou rostlinu sebrali.

    K lisování si připravíme nějaké těžké knihy nebo 2 dřevěné desky a závaží. Nasbírané rostliny vkládáme do herbáře rovně, aby nebyli ohnuté a opatrně, abychom rostlinky nepoškodili. Při vkládání nezapomeneme přiložit cedulky s datumem a místem sběru. Při lisování musíme do knihy nebo mezi desky vložit ubrousek do kterého rostlinu dáme.Při lisování nezapomeneme knihu nebo desky řádně zatížit, aby se rostlinky vylisovaly celé.

   Po vylisování byliny vyjmeme a pokládáme na připravené a sešité

čtvrtky. Rostlinnu přelepíme průhlednou páskou nejlépe na dvou nebo třech místech. Pokládáme vždy jednu rostlinu na stránku !

   Po zhotovení většiny prací můžeme začít rostliny popisovat a poznávat. Informace najdeme v atlase nebo na internetu. K rostlinám píšeme datum sběru, čeledˇ a rod rostliny, místo sběru a další informace, které se můžou lišit. Tyto věci píšeme čitelně, abychom se v nich vyznali.

   Když se nám práce povedla, můžeme se pochválit a práci podepsat a odevzdat nebo si ji ponechat. 

[Předem se omlouvám za chyby a jestli myslíte, že byste to napsali lepe tak napište přidejte sem a uvidíme ;-)  ]

Komentáře(10)