Světoví mocipáni... The Bilderberg Group

Mé jméno je David Chmelenský, jistě mne někteří z vás znají pod internetovou přezdívkou Vincenzoo. Dnes jsem se rozhodl k napsání svého prvního článku pro vás a vaše oči. Rád bych vám ukázal špínu která se děje už dlouhé desítky let. Ukázal špinavé lidi kteří prahnou po moci. Prahnou po prosazení Nového Světového Řádu. Tito lidé se řadí do takzvané skupiny Bilderbergů. - Bilderberg Group.

 

 

 

Bilderberg Group je utajovaná organizace založena po druhé světové válce. Tuto organizaci má na svědomí David Rochild, Rockefeller a Cranegie. Organizace je stavěna na nacistických názorech. Snaží se o vytvoření dokonalé rasy na naší planetě.

 

Bilderberg group mělo první setkání roku 1954 v hotelu de Bilderberg ve městě Oosterbeek státu Nizozemsko.

Tato hromadná setkání probíhají až do dnes vždy na jiném místě, vźdy ostře střežené a utajované. Naštěstí se lovcům těchto lidí daří tato setkání odhalovat.

 

 

Hlavní cíle této špinavé terroristické organizace je eliminace 80% populace. Vyhubení, vyvraždění.

K těmto účelům užívají světové lékařství kde do vakcín přidávají viry rakoviny a podobné smrtonosné nemoci.

 

Vize těchto zločinců je zootročení zbylé populace. Přinucení všech lidí k životu v uzavřených městech připomínajících ghetta. Žádné soukromý, veškerý pohyb sledovaný. Zákaz vstupu do neutralizovaných zón.

 

Toto čeká nás, nás lidi pokud se naše masy neprobudí k poznání hlavního plánu Nového Světového řádu a mobilizaci k jeho poražení.

Na kamenech Nového Svétového Řádu je psáno že populace lidstva nesmí přesáhnout 500 miliónů jedinců.

 

 

V tomto článku se dozvíte, KDO? našemu světu doopravdy vládne.

 

Přečtete si jak do sebe zapadají utajované skupiny kulatého Stolu - aby vytvořily tajnou světovou síť.

 

Tyto skupiny řídily záležitosti planety po stovky let.

Nyní se dostali do finální fáze - připravují se na otevřenou světovou nadvládu. Cíl, po kterém nejznáméjśí tyrani toužily celou historii lidstva!

 

 

Hitler - Stalin - Mao-Tse-Tung

 

Koncept Nového Světového Řádu je zde po staletí. Nejvíce pozornosti dosáhl během druhé poloviny 20. století.

Prezident George Bush to použil v mnoha svých projevech - což znamená, že opravdu chce nějaký Řád - ve kterém máme nějaký typ globální nadvlády. Ve které se každá lidská bytost na planetě Zemi zodpovídá opatřením, formulovaným na mezinárodní úrovni.

 

 

 

 

"It is big idea. New World Order"

"Je to velká myšlenka. Nový Světový řád."

~G. Bush Senior

 

 

Zločinecká organizace Bilderbergů má na svédomí založení organizace OSN, Evropské Unie, Africké Unie a nyní usilovně pracují na Severoamerické Unii a Asijsko - Pacifické Unii.

Všechny tyto Unie získají svého prezidenta. Jak někteří moźná víte nedávno se měl volit prezident Evropské Unie, naštěstí se tak nestalo. ALE STANE! Suverenita dalších zemí Evropy zanikne! TA NAŠE UŽ ZANIKLA. Vstupem do Shengenu a zrušením hranic jsme ztratily svou národní suverenitu, ale to není vše! Staneme se součástí Spojených Státu Evropských a brzy nás potká spojení všech unií a světová nadvláda. Konec naší svobody.

 

    

OSN - Evropská Unie - Africká Unie - Severoamerická Unie - Asijsko-Pacifická Unie

 

Je to pořád to stejné podívejte se zpět.

Hitler a Nacizmus, Sovětský svaz, Římské impérium.

Pokaždé se tvrdilo, že se jde založit - pro normálního člověka - utopie - ideální svět, když ve skutečnosti se vždy ukáže , že se dělá přesný opak.

 

Kořeny globalizace a světové nadvlády sahají do počátku lidstva. Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama.

Babylon, Egypt, Řecko. - Ti všichni zakládali impéria v pokusu ovládnout svět..

Římský systém se dostal až k vrcholu a ovládal známý svět. Byly vytvořeny komplexní systémy vlády, aby se ovládly různící se populace.

Během periody 15 - 19 stolétí se vynořila nová impéria a vedla války o nadvládu.

Šlechta, stejně jako prosperující měšťanská třída byla financována hrstkou privátních bank. Mnoho z velkých peněžních domů zabezpečovalo své investice na obou stranách válek.

Důmyslné sítě shromažďování zpráv dávaly finančníkům jasný nástroj proti vládám, nad nimiž pomalu získávali kontrolu.

 

  

Římská Armáda - Nacistická Armáda - Rudá Armáda

 

18. června 1815 sledovali agenti britského křídla dynastie Rothschildů jak se císař Napoleon Bonaparte zoufale bil za záchranu své armády z čelistí britského klešťového útoku. Rothschildův agen byl schopen dostat zprávu o Napoleonově porážce, Lordem Wellingtonem, do rukou Nathana Rothschilda celých 20 hodin před tím, než zpráva dospéla do Londýna.

 

Napoleon Bonaparte armáda

 

Nathan, hlava britského křídla dynastie Rothschildů, vypustil na Londýnské burze fámu, že Napoleon válku vyhrál.

Veškeré akcie se propadly o 98% a Rotschild byl pak schopen koupit celou britskou ekonomiku za zlomek hodnoty.

Když zpráva o Napoleonově porážce konečně dorazila, akcie rázem stouply.

Británie byla teď nepochybným vládcem Evropy a Rotschild ovládal Anglii.

Již dost dominantní impérium rostlo ještě agresivněji. Jeho vojska a byrokracie se šířila po zeměkouli.

 

Bankovní kartel bytněl... a ve skutečnosti někdy od doby kolem 1800 financoval obě strany téměř käždé války, a samozřejmě dostával úroky z půjček, které poskytoval vládam na války, které pomáhal vyvolávat a vytvářet.

 

Začátkem 20. stol. bylo Německo povstávající velmocí a vůdčí silou průmyslové revoluce.

Nebyl absolutně žádný důvod, aby nějaká 1. světová válka vůbec byla, kromě toho, že to byla ideální příležitost pro bankovní kartel vydělat hromadu peněz financováním obou stran této války.

 

28. června 1914, byl následník Rakousko-Uherského trůnu - Arcivévoda František Ferdinand zavražděn při veřejné jízdě svým vozem.

Černá ruka, Srbská tajná společnost s napojením na francouzskou a britskou tajnou službu, se k tomu příhlásila.

 

A první světová válka začala. WWI has begun!

 

Zbraňové továrny financované bankami kontrolovanými Rothschildem, v Německu, Francii, Anglii a Rakousku financovala všechny strany.

 

1. světová válka

 

Ve válce zemřelo nejméně 20 milionů lidí.

Byl to konflikt tak hrozný a děsivý, že lidé slibovali, že už nikdy válčit nebudou.

 

Říkalo se:: "Válka za skončení všech válek".

 

Otázka je:: "Proč chtěli válku?"

 

Jistě, předevšim šlo o peníze a moc, ale druhým důvodem bylo, že chtěli založit Společenství Národů.

To bylo v jejich plánech po celou dobu a jako důsledek, jakmile byla válka u konce, nebo těsně před koncem, začali formulovat tuto myšlenku Společenství Národů, aby se to, co se stalo, nestalo znovu.

 

Staletí praxe učinilo z Britů experty na skrýváni svého impéria za loutkové vlády a komise.

Ve jménu zastavení budoucích konfliktů navrhli aby se země připojily ke Společenství Národů.

Jejich skutečným záměrem pro Společenství Národů bylo, aby se stalo základem Světové nadvlády.

 

Vlajka Britského Společenství Národů

Společenství Národů 1919 Paříž

 

Prezident W. Wilson, který se zasloužil o založení soukromého Federálního Rezervního Systému v USA v roce 1913 silně podporoval vytvoření Společenství Národů.

 

  

W. Wilson

 

Společenství se sešlo v Paříži v roce 1919. Ale mnoho zemí rozpoznalo že se jedná o hrozbu jejich suverenitě a odmítly do něj vstoupit.

 

Rozčarovaná Kongresem USA, který Společenství Národů zablokoval, založila britská tajná služba s pomocí rodiny Rockefellerů v New Yorku roku 1921 Council on Foreign Relations (CFR).

CFR zaměstnal nejlepší a nejzářivější postavy amerického života aby podporovaly růst Anglo-amerického impéria.

Uváděným cílem CFR je zrušení všech národních států ve prospěch všemocné Světové vlády zajišťované nepatrnou elitou.

 

  

CFR

 

Od roku 1930 se proponenti Světové vlády rozdělili do dvou provázaných táborů:

Fabiánské Socialisty (Komunisty) s centrem v Londýně

Národní Socialisty(Fašisty) v Itálii a Německu.

 

 

 

"National Socialism will use its own revolution for establishing a New World Order"

"Národní socialismus užije své vlastní revoluce k založení Nového Světového Řádu."

~Adolf Hitler

 

A. Hitler

 

Zastánci fašismu ve Spojených státech a Anglii věřili že pro rychlou transformaci světa do Nového Světového Řádu by měla být užita armáda, zatímco rafinovanější zastánci socialismu říkali že inkrementalismus (cesta postupných změn) je jistá cesta ke světové nadvládě.

 

USA Fašismus

 

Major General Smedley Butler, oceněný medailí cti Kongresu, veřejně v roce 1934 odhalil pokus magnátů zahájit vojenský převrat ve Spojených státech.

Válečný hrdina dosvědčil před McCormack-Dicksteinovou komisí Kongresu - že jedni z nejmocnějších mužu v Americe - se ho pokusili získat, aby vedl vojenský převrat, chtěli ve spojených státech nastolit národní socialismus.

 

 

 

"Chtěli po mě, abych vedl organizaci 500 000 lidí která by byla schopná převzít funkce vlády."

~Major General Smedley Butler

 

Major General Smedley Butler

 

Fašisti hluboce zapustili kořeny též v Anglii.

Edward VIII, Anglický král byl nucen abdikovat pro svoji veřejnou podporu Hitlera.

 

Edward VIII

 

Ačkoli byl Německem vedený tábor fašistů silný, blok Fabiánských Socialistů byl schopen udržet si kontrolu nad USA, Ruskem a Anglií.

 

Roosevelt, Stalin, a Churchill - Ruská Ambasáda v Teheránu

 

V přípravách a během 2. světové války, bankéři opět financovali obě strany, stejně jako to dělali za Napoleona.

 

Se vzestupem a pádem 3. Říše ležela Evropa opět v troskách.

 

Zdemolovaná Evropa

 

A elita znovu tvrdila, že jedině Globální vládou může zachránit lidstvo před jistým zničením, a tentokrát elita uspěje se založením svého světového orgánu.

V dubnu 1945, byla na námořní základně Presidio v San Franciscu, vítězi 2. světové války založena OSN.

Komplex OSN byl pak postaven v New Yorku na pozemku darovaném Johnem D. Rockefellerem.

 

  

Komplex OSN

 

Krátce potom, co elita založila své OSN na své základně v USA, nově založena světová rada rychle začala pracovat na další fázi svého plánu: postupem formování kontinentálních superstátů.

(Jak nyní jasné dokazuje např. Lisabonská smlouva p.p.)

 

Prvním krokem v třístranném plánu bylo vytvoření Evropské Unie.

Unifikace Evropy se zkoušela mnohokrát a byla extrémně nepopulární.

 

Tam kde Napoleon a Hitler selhali v uskutečňování svých cílů silou, uspějí globalisté v utajení.

Britové vedli formaci Evropské Rady v květnu 1949.

 

Londýnská smlouva stvrdila pouze založení obchodu mezi Evropskými státy tak jako je N.A.F.T.A. Nebo G.A.T.T. v Severní Americe.

 

 

N.A.F.T.A.  - G.A.T.T.

 

Jejím skutećným záměrem bylo formování evropského superstátu.

 

"We shall have world government whether or not you like it. By conquest or consent."

"Musíme mít Světovou Vládu, ať už se vám to líbí nebo ne, konsesem, nebo podrobením."

~James Warburg

v Komisi mezinárodníh vztahů Senátu - 17.2.1950

 

 

V roce 1954 se světová elita tajně sešla. V Hotelu Bilderberg v Oosterbeeku, v Nizozemí.

Bilderbergská skupina později připustí, že její misí bylo zformování EU.

 

Hotel De Bilderberg

 

Jakmile byla EU založena, pod rouškou obchodních dohod, bude založena Severoamerická a Asijsko-Pacifická Unie.

Tyto tři provázané superstáty zformují jádro Světové vlády zatímco OSN bude sloužit jako světový regulátor a nátlakový orgán nad subregiony třetího světa.

 

Bilderberg Group sestává z hlav všech řídích skupin kulatého stolu, které spravují jednotlivé země.

 

Představte si elitní strukturu moci jako obrovskou pyramidu kde jen ona elita z elity je na vrcholku.

Skupina byla tak utajovaná, že do poloviny 80. let ovládaná korporární média odmítala, že by vůbec existovala.

Až do pozdních 90. let zprávy o ní pozůstávaly pouze ze vzácných jednořádkových sdělení.

 

 

Se vzestupem alternativních médií přestalo škrcení informací fungovat.

 

Každe čtyři roky se Bilderberg Group scházejí v Severní Americe.

V roce 2006 to bylo v Ottawě.

Noviny vše absolutně ignorují, ani slovo. V USA nikdo ani muk.

 

Tento rok (2006) se rozhodovalo zdaly bude nebo nebude válka s Íranem,

Jestli se daně zvýší, nebo ne, jestli se sníží, nebo zvýší ceny ropy.

A je toho samozřejmě mnohem více.

 

120 nejmocnějśích hlav států z Evropy, vysocí úředníci z vlády USA, ministerstva financí, Bíleho domu, státu, obrany. Vyrábějí světovou politiku.

 

Důvod, proč chtějí utajení je, že dělají zlé věci.

Zlo se děla pod příkrovem temnoty, dobré věci otevřeně na světle.

 

 

 

"We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order."

"Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy příjmou Nový Světový Řád."

~David Rockefeller

 

 

D. Rockefeller

 

David Rockeffeler hlava Bilderberg Group se musí účastnit všech schůzek každý rok. Společně s ním je klíčovým účastníkem jeho nastrčená figurka, H. Kissinger.

Dále jedním z hlavních účastníku je prezident CFR, Richard N. Haas, a víceprezident Rothschild Europe, Franco Bernabé.

 

 

H. Kissinger - Richard N. Haas - Franco Bernabé

 

Dále důležití Henry Kravis, Richard Holbrooke bývalý americký velvyslanec v OSN.

Také hlava Daimler Chrysrelu, Juergen Schrempp nemůže chybět.

Dále majitel Washington Post, Donald Graham, Indra Nooyi - Hlava Pepsi Co. (Pepsi nápoje pro neznalé)

 

H. Kravis - R. Holbrooke - Juergen Schrempp - Indra Nooyi

 

Nizozemská královna Beatrix a Princ Bernard.

Po té také nově jmenovaný šéf Světové banky, Paul Wolfowitz - Jsou zprávy, že se účastnil i schůzek kdy zastával funkci zástupce ministra obrany, což je porušení Loganova zákona.

 

Královna Beatrix - Princ Bernard - Paul Wolfowitz

 

Dle Loganova zákona je zločinem pro jakéhokoli člena federální nebo státní vlády setkat se s členy cizích vlád bez výslovného zmocnění prezidentem nebo Kongresem USA.

 

Jednoduše řečeno. Je zakázané pro jakéhokoliv člena vlády, setkávat se tajně, za zavřenými dveřmi s cizími mocipány díky problémům s korupcí a špionáźí které to vytváŕí.

 

Z těchto důvodů se mnoho politiků účastní ale jejich jména se neobjevují na oficiálním seznamu.

I přes Loganův zákon se New Yorský guvernér George Pataki objevuje na seznamu srazu roku 2006.

Dokonce se objevila na půl dne i Hillary Clinton.

George Pataki - Hillary Clinton

 

Roku 2006 se účastnil dokonce i Ahmed Chalabi v té době stíhán pro padělání.

S ním se měl rozhodovat útok na Írán.

 

Ahmed Chalabi

 

V Ottawě vědělo pouze 10% tázaných lidí o sjezdu Bilderberg Group v roce 2006 v hotelu BrookStreet v jejich městě.

 

Každý zvolený prezident který přežil volby, se před volbami účastnil sjezdu Bilderberg Group.

Bill Clinton se úćastnil v roce 1991

George Bush Starší v 85tem roce.

A Tony Blair to samé.

 

Americký lid volí vůdce který už byl dávno zvolen.

Musím zdůraznit že nedávno zvolený Barack Obama se účastnil posledního srazu Bilderberg Group ve Virginii kde nechybělo ani České zastoupení v podobě Karla Schwarzenberga.

 

Barack Obama - Karel Schwarzenberg

 

Seznam všech zůčastněných

https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewtopic.php?p=7749&sid=de793191c8833274509d7adf6ea8c55d

 

MF Dnes se vytahovala jak těžce zjistila že se Karel Schwarzenberg zůčastnil přitom seznam pozvaných byl znám už dávno před tím.

 

Jednání skupiny Bilderberg dosud kromě Karla Schwarzenberga navštívil politolog Jiří Pehe, český velvyslanec při NATO Karel Kovanda a velvyslanec v Izraeli Michael Žantovský.

 

 Karel Kovanda 

 Jiří Pehe - Karel Kovanda - Michael Žantovský

 

Proč se nepoučíme z našich předků?

Proč se lidstvo nachazí v koloběhu krveprolití a zotročení?

 

Kořistnické elity vždy odůvodňovali útisk tím že jsou nadřazené a mají božské právo vládnout, přitom jsou jen hordou nemilosrdných psychopatů, paraziticky se živících na hostitelské populaci, dokud jejich rakovině podobné šíření nezpůsobí zhroucení hostitele. Už byly tisíce tyranských vlád v historii a méně než desítky které mohou být nazývány skutečně svobodné.

 

Jen ve 20. století bylo zavražděno přes 150 miliónů lidí rukou státu. V Rusku, rudý teror stál životy více než 60 miliónů mužů, žen a dětí.

Hitlerův režim zabil 22 miliónů. Pouze během vlády Mao-ThCe-Tunga bylo zabito více než 60 miliónů venkovských rolníků. A seznam pokračuje.

300,000 nevinných civilistů zabitých v Guatemale. Více než 2 milióny lidí brutálně zavražděných vládou v Kambodži.

1,500,000 zabitých v Turecku. 300,000 v Ugandě.

800,000 ubito k smrti mačetami ve Rwandě.

 

Je to smutné, ale je mnoho pŕíkladů, kde byly nevinné rodiny vyhlazeny jejich vládami, v průmyslových rozměrech a to vůbec nejmenujeme všechno.

 

Je historickým faktem, že stát je příčinou nepřirozené smrti číslo 1.

 

 

Pokud vezmete těch 50 miliónů lidí, zabitých mocí zešílešími vládami v posledních století a vydělíte to 100 000, počet zabitých naplní největší sportovní stadión narvaný 100 000 řvoucích fanoušků, 1,500 krát. To je 1,500 stadiónů nacpaných každý stotisícem lidí - vśichni mrtví.

 

Pro ty, co si myslí že se to nemůže stát jim:

BYLI JSTE VAROVÁNI!

 

Masakry, kterých jsme byli svědky posledních 100 let, byly jen přípravnou fází hlavního projektu Nového Světového Řádu.

 

Zločiny Hitlera a Stalina jsou nyní už historií, ale "komunistický" systém zla Číny není spokojen s počty bodů v závodě o největší počet mrtvých v historii.

 

Masové zabíjení a zotročování stále probíhá a těší se plné podpoře ze strany proponentů Nového Světového Řádu.

 

"Komunistická" Čína je modelovou společností pro Nový Světový Řád. Čína dostala více mezinárodních cen za svou politiku a formu vlády, než jakákoliv jiná země. V očích Globalistických plánovačů je totalitní čína budoucností.

 

Všichni nevyhovující (zakázané církve, stávkující dělníci) jsou posílání do táborů nucených prací. Jejich krevní skupina a tkáňové typy jsou katalogizovány v přípravě na sklizeň orgánů. Čínská vláda pak prodává orgány vězňů nejvyšší nabídce na světovém trhu.

 

Pokud se bohatý zákazník rozhodne letět do Číny. Vězeň je zabit a jeho orgány transplantovány.

Pokud se orgány převážejí mimo zemi, vyjímají se v pojízdných popravčích autobusech na cestě k čekajícímu letadlu.

 

Popravci Bus

Popravčí Autobus

 

 

"Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world"

"Depopulace by měla být prioritou zahraniční politiky směrem ke třetímu světu"

~Henry Kissinger

 

  

Henry Kissinger

 

Depopulace je jeden z cílu v programu Nového Světového Řádu.

Podporuje jí spousty zbohatlíků.Bill Gates vydal 30 mil dolarů na tyto účely pro kontrolu populace.

Media uváděla lživou informaci že Gatesovi odeslali tyto peníze na pomoc dětem třetího světa.

Dalším investorem byl Warren Buffet, který to dělal zřejmě kvůli svému jménu. Věnoval 37 miliard na podporu armády. Skupin pro kontrolu populace.

 

 

 

"And, i actually think thw world will be much better when there's only 10 or 20 percent of us left."

"A já si skutečně myslím, že svět by byl mnohem lepší kdyby nás zbylo jen 10 nebo 20 procent."

~Dr. Eric Pianka

 

Eric Pianka

 

A co si myslíte vy?!

Nenechme se ! BOJUJME!!

 

Technologie se stala tak mocnou ve své schopnosti destrukce že si svobodné lidstvo nemůže dovolit nechat psychopatické technokraty, s velikášskými bludy, opakovat chyby svých předchůdců, protože je velmi pravděpodobné, že tentokrát mohou zničit všechno včetně sebe sama, ve svém šíleném honu za božstvím.

 

Nyní slibují vytvořit neporazitelnou tyranii, před kterou všechny jejich minulé průšvihy budou blednout.

V dobách 2. světové války byly suverénní národy a jejich armády se postavily Hitlerovu konečnému řešení.

Jakmile jednou bude mít svět jednu vládu, nikdo nebude schopen zastavit plány proponentů Nového Světového Řádu na populační redukci.

 

Pro ty, kteří jsou imunní proti psychologickému naprogramování, už byly postaveny stovky táborů FEMA po celých Spojených státech v jejich cestě za redukcí populace.

 

FEMA koncentrační tábory pro američany

 

Žádná metoda se předem nevylučuje.

 

Tito temní stavitelé mají v úmyslu vypustit sérii epidemií, pomocí lidmi vyrobených biologických zbraní, každá další horší, než ta předchozí, a zároveň, expandovat policejní stát, aby vynutil řádné vyhlazování obyvatelstva vše ve jménu boje proti neviditelným teroristům.

 

A Georgia Guidestones stojí dnes jako chladný testament svaté mise elity.

 

Georgia Guidestones

 

Vytvořit systém dvou tříd, kde ta spodní je nucena žít jako otroci v narvaných uzavřených městech, zatímco elita si bude užívat zbytku Země, vyvine se do nadlidí za pomocí pokročilých implantovaných technologií, žít věčný život a cestovat vesmírem.

Toto je slib dávaný vnitřním členům Nového Světového Řádu a agendy Bilderberg Group.

 

Proto se musíme vzpamatovat a všechny tyhle lidi zničit. Nenechte se ovlivňovat televizí, nenechte se ovlivňovat novinami. PROBUĎTE SE!

 

Někteří spolupracovníci se domnívají,že ve skutečnosti existuje ještě 1 skupina,která stojí za všemi těmito skupinami a vše skutečně existuje.Její cíle mohou být stejné jako cíle těchto skupin,ale v tomto případě nemáme absolutně žádné informace o působení takové skupiny.
Z jednoho nejmenovaného zdroje,který nikdy nebude zveřejněn z bezpečnostních opatření si máme důvod myslet,že tato „tajná" skupina si říká Výbor Patriotů.Ale nic více se o nich nedá zjistit.

 

Zdůrazňuji že veškeré informace zde uvedené jsou několikrát ověřené jejich publicisty. 

 

Linky:

Alex Jones - ENDGAME (film) V americe zakázán

Schwarzenberg setkání BG

BG Wikipedia - EN

Obama dostává od BG zelenou - EN 

článek zakázán a odevšaď smazán. ZDE Archív

 

Zajímavý film o dalších špínách USA.. podvodech etc (ZEITGEIST).

 

 

Komentáře(40)