Crysis Patch v1.2

Crysis patch v1.2

Tak, pred pár dňami vyšiel patch na Crysis v1.2

Patch má veľkosť 361MB.

 

Originál zdroj: http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=1073

 

POZOR!!! Aby sa patch nainštaloval, nesmie byť hra niako orezaná!

To jest napr. odstránenie úvodných reklám. 

 

Seznam provedených změn - Aktualizace č. 2


Optimalizace a stabilita

*Opraveno několik úniků paměti v režimech FSAA.
*Provedena optimalizace Object Motion Blur pro vysoké nastavení kvality pod DX10.
*Díky DX10 se po zničení objektu nyní správně odstraní jeho známky.
*Opraveno několik úniků paměti týkajících se procedurální vegetace a fyziky zničitelných objektů.
*Odstraněn problém s kurzorem na mapě nebo v uživatelském rozhraní pro volbu zbraní, kdy mohl tento kurzor při hraní v okně opustit obrazovku hry.
*Odstraněna potenciální zneužitelná bezpečnostní díra, která mohla zapříčinit zhroucení serveru.
*Opravena kolize s triangulací umělé inteligence v editoru.


Obecné opravy/vylepšení

*Přidány nové efekty pro roztříštění zmraženého vozidla.
*Pokud hráč začne nyní při plazení střílet, dojde k zastavení pohybu.
*Odstraněna chyba, kdy hráč opouští VTOL vždy zavřeným zadním poklopem bez ohledu na jeho sedadlo.
*Nepřetržitá palba z kulometu na VTOL z pohledu třetí osoby již nezpůsobuje klesání VTOL.
*Odstraněn problém s kamerou vozidla při pohledu třetí osoby, která nemusela při současné střelbě a přepnutí indikátoru „ControlledTurret" (ovládaná palebná pozice) fungovat správně.
*Při plavání na hladině, pod hladinou a v různých směrech se již neozývá stejný zvuk.
*Zvedne-li hráč žábu, již mu nebude bránit ve výhledu.
*Pokud je hráč v neozbrojeném režimu a zvedá nebo pokládá nějaký předmět, nedojde již k náhlému objevení a zmizení rukou.
*Odstraněny problémy s rychlostí obnovy zdraví při počítání poškození v případě tonutí.
*Při šplhání po žebříku v neviditelném režimu již hráči neubývá energie stejně pomalu, jako stojí-li na místě.
*Při připojení gamepadu již nedojde k trvalému odstranění kurzoru myši.
*Odstraněn problém s nastavením gamepadu na výchozí konfiguraci tlačítkem Default, nyní již dojde k aktivaci funkce Force Feedback.
*Opraven problém s povely Vymazat vše a Původní klávesy, při vytváření profilu pro gamepad již vše pracuje správně.
*Tlačítko „Zpět" na klávesnici na obrazovce již správně maže poslední znak v textovém poli klávesnice.
*Opravena špatná funkce klávesy „Vymazat vše", která nefungovala u textového vstupu klávesnice na obrazovce.
*Vodopády je nyní možné spatřit i z prostoru pod hladinou.
*Virtuální klávesnice již funguje správně, i pokud je připojen gamepad.
*Odstraněn problém s pravým joystickem, kvůli němuž uživatel mohl přijít o schopnost rozhlížení.
*Pokud hráč zalehne na střeše bunkru a uvolní příslušné tlačítko, přestane se pohybovat vpřed.
*Když je nyní virtuální klávesnice aktivní, kurzor myši se skryje.
*Odstraněn problém s ukládáním nastavení kláves, nyní se konfigurace uloží i před pokračováním ve hře.
*Opraveny řetězové ploty/ploty z ostnatého drátu, skrz které nebylo možno střílet.
*Opraveno špatné LOD1 na objektech elektrických sloupů.
*Opraveno poškození hráče způsobené efektem hadrové panenky.
*Základní rychlost pohybu v rychlém režimu byla oddělena od aktuální hladiny energie v obleku. Při sprintování se nadále spotřebovává energie.
*Zvuk závěru zbraně/nabití brokovnice se již ozývá u brokovnice, ostřelovací pušky a Gaussovy pušky i v režimu zaměřovače.
*Vyřešen problém se zvukem nabíjení MOAR osazeného na vozidle, který slyšeli všichni hráči.
*Průzkumník serverů byl rozšířen o podporu kolečka myši.


Zbraně

*Byly přidány zvuky „přemrznutí" pro ruční MOAR/MOAC i pro verzi montovanou na vozidla.
*C4 již na dveřích drží správně.
*C4 již není možné přidělat na vodní hladinu.
*Hráč již nyní nemůže zkrátit dobu výstřelu MOAR poblíž okrajů mapy.
*Při použití dvou pistolí a následném přepnutí do pohledu třetí osoby již při spuštění vývojářského režimu nebo v editoru nezůstanou na obrazovce dvě ruce.
*Byl odstraněn problém se střelbou při nabíjení, kdy mohl hráč klepnutím a opakovaným stiskem tlačítka pro střelbu střílet i v průběhu nabíjení.
*Kumulativní nálože se již nepřipevňují přes horní část severokorejských tanků v muničním skladu.
*Animace ledového paprsku u zbraně MOAR již neprochází stěnami tunelů.
*Projektil z granátometu již není neviditelný.
*Při zmražení hráče se dvěma pistolemi SOCOM již bude i druhá pistole patřičně zmražena.
*Po zmražení hráče, který právě střílí zbraní MOAR, již nyní dojde k přerušení paprsku MOAR.
*Nano-disrupční granát již nebude rušit efekt regenerace nezranitelnosti.
*Byla opravena nesprávná aplikace limitu pro claymore/miny.
*Byla přidána animace pro prázdnou pozemní minu.
*Hráče, kteří používají tlumiče, již nebude možné spatřit na minimapě nepřítele, pokud nebudou od některého z nepřátel blíže než pět metrů.
*Při zalehnutí s ostřelovací puškou již nebude docházet k zavírání nabídky doplňků pro zbraně.
*Byl odstraněn problém s automatickým dobíjením zbraně v hlavní ruce u dvou pistolí SOCOM, ke kterému při přepnutí prázdné zbraně nedocházelo.
*Zaměřovací kříž pro TAC již při přibližování pohledu přes mířidla nezmizí.
*Byly přidány chybějící animace pro FY71 a samopalu při útoku nablízko a současném držení nepřítele.
*Byl vyřešen problém, že hráč odhodil naposledy sebraný SOCOM, přestože to byla pistole s největším množstvím nábojů.
*Zajištěna lepší viditelnost projektilu granátometu změnou měřítka.
*Zajištěna lepší viditelnost přidáním kouřové stopy po nábojnici granátometu.
*Byly upraveny podivně vypadající hodnoty náhodné rotace projektilu granátometu.
*Použití granátometu proti hráčům bude nyní díky upravenému poloměru exploze efektivnější.
*Kvůli lepší čitelnosti byla snížena rychlost letu projektilu z granátometu.
*Mírně byl snížen počáteční čas viditelnosti u nábojnice z granátometu.
*Bylo vylepšeno chování naváděných raket při míření skrze zástupce hráče pro kolizi. To by mělo snížit frekvenci občasného odchýlení raket od cíle.
*Vylepšený indikátor granátů na čelním displeji - hráč nyní bude moci sledovat jeden nepřátelský a jeden vlastní granát. Granáty nepřátel se zobrazují červeně, granáty spojenců modře.
*Opraveno několik problémů se zobrazováním indikátoru granátů u klientů při hře pro více hráčů.
*Byla přidána nová ikona indikátoru granátů.
*Vylepšeno chování opravárenské sady při opravování otočných střeleckých věží.
*Aktualizovány jedinečné efekty výbuchů.
*Opraven problém s některými efekty zbraní způsobujících exploze, které se nevykreslovaly.
*Útočný optický zaměřovač byl posunut dále od kamery, aby se při přiblížení dalo lépe využívat periferního vidění.


Vozidla

*Byla přidána omezení pro pohled z první osoby na zadních sedadlech helikoptéry, VTOL a obrněného transportéru.
*Odstraněn problém s nesprávným zobrazováním ikony „Střelba do spojenců" ve VTOL v režimu hry pro více hráčů.
*Po zničení helikoptéry se již nepřehrává zvukový efekt.
*Ošetřena řada problémů s uvíznutím hráče ve zdi při vystupování z vozidel.
*Při palbě z protileteckého kanónu již létají trasírky i z hlavní na pravé straně zbraně.
*Byl opraven vliv nastavení poškození spojenců na kolize s vozidlem.
*Součástky již nemohou utrpět více než 100% poškození.
*Při hře pro více hráčů bylo opraveno chybné zobrazování palebného režimu při přepínání sedadel v Gaussově tanku.
*Vylepšeno ovládání vozidel při brzdění a zrychlení.
*Upraveno nastavení poškození pro hráče zasažené vozidly při nižších rychlostech.
*Snížen multiplikátor poškození při kolizích s vozidlem v režimu hry pro více hráčů.
*Změna pohledu při přepínání sedadel ve vozidle byla vyhlazena.
*Upraveno poškození civilního vozidla při kolizi se zdí.
*Snížena míra poškození náklaďáků při kolizích v nízkých rychlostech.
*Pro leteckou techniku byl přidán nový efekt vyhození nábojnice.
*Když hráč opustí dopravní prostředek, dojde nyní u vozidla k vypnutí světel.
*Dělo ve VTOL má nyní správné zvuky roztáčení nebo zpomalování.
*Byl odstraněn problém s extrémně dlouhou dobou opravy obojživelného obrněného transportéru ve srovnání s ostatními vozidly. 
*Odstraněn potenciální problém s rotací věže tanku při přepnutí ovládání vozidla na jiného hráče. Dříve mohlo dojít k chybě synchronizace mezi serverem a klienty.
*Zranitelnost VTOL při zásahu děl jiného letounu byla zvýšena.
*Přidána možnost usednout do vozu na pozici střelce ze střechy kabiny náklaďáku.
*Opraven problém s neaktivní municí pro vozidlo, které se nachází v platné nákupní zóně.
*Viditelnost štítku se jménem přátelského hráče ve vozidle byla třikrát zvýšena.
*Opravena nesprávná pozice rukou hráče na řídících tyčích vznášedla.
*Odstraněna exploze vozidla po přesáhnutí určitého rychlostního limitu při hře pro více hráčů a při hře pro jednoho hráče, když není hráč ve vozidle.
*Při hraní na obtížnost, která dovoluje řidiči vozidla ovládat i palubní zbraně, je kamera pevně nastavena na pohled třetí osoby.
*Odstraněn problém s absencí zvuku explozí při zásahu VTOL nebo helikoptéry.
*Přidány zvuky přehřátí pro zbraně VTOL a helikoptéry.
*Odstraněn problém s chybným přehříváním zbraní ve VTOL.
*Velmi navýšeno poškození střelbou protistřeleckých děl na VTOL a helikoptéru
*Změněna míra poškození raket určených na protistřelecká děla.
*Odstraněno několik problémů s nesprávným množstvím přidávaných/odebíraných bodů prestiže za zabití nepřátel nebo spoluhráčů.


Hra pro jednoho hráče

*Odstraněn problém v úkolu „Eskortujte Proroka ven z oblasti", který způsoboval potíže s načítáním uložené hry.
*Pokud hráč načte hru, kterou uložil v zalehnuté pozici, po načtení zůstane ve stejné pozici.
*Odstraněn problém s chybějícími efekty štítu vojáků, pokud je hráč při ukládání a načítání držel.
*Odstraněn problém při ručním ukládání, kdy se uložená pozice neobjevila v seznamu uložení okamžitě poté, co byl hráč uložen do schránky.
*Hráč již nemá v průběhu videosekvencí k dispozici ovládání granátů.
*Hráč již nemůže do videosekvence vstoupit s uchopeným nepřítelem.
*Při načítání uložené hry již zbraň hráče neztratí stín.
*Opraven problém se zarovnáváním pohledu hráče na horizont při načítání.
*Přilby personálu amerického námořnictva na palubě letadla již nyní sedí na hlavách správně.
*Přidána chybějící textura na spodní část průchodu ve vesnici, který vede na střechu školní budovy ze schodiště.
*Papíry na všech vývěskách ve flotile už nejsou vzhůru nohama.
*Vylepšena umělá inteligence kulometů (jak stacionárních, tak i kulometů osazených na vozidlech.)
*Zvýšena míra poškození způsobená hráčem při boji nablízko a snížena míra poškození při boji nablízko u postav ovládaných umělou inteligencí
*Zvýšeno způsobované poškození u většiny zbraní ovládaných hráčem a snížena míra poškození u většiny zbraní ovládaných umělou inteligencí.
*Pokud se hráč trefí do helmy pomocí mířidel zbraně, přilba již projektil neodrazí.
*Energie obleku potřebná pro zasazení úderu v režimu zvýšené síly byla snížena na polovinu.
*Upraveny limity úhlu sklonu zbraně na vozidle ovládaném AI.


Hra pro více hráčů

*Opraven problém se zobrazováním efektů úmrtí pouze u vzdálených hráčů.
*Administrátoři serverů mohou nyní odstranit nastavené heslo na serveru příkazem 'sv_password 0'.
*Klienti s nastaveným heslem se nyní mohou bez problémů připojovat na servery nezabezpečené heslem.
*Odstraněn problém s nedokonalým vynulováním některých herních statistik při restartování hry.
*Klientům se již zobrazuje pozice značky továrního vozidla. Hráčem zakoupené vozidlo je nyní označeno modrou ikonou.
*Opraven problém s výsledky, které se mohly měnit i po skončení hry.
*Odstraněn problém s občasným nedostatečným oznámením o degradaci.

 

 

Patch download linky:

- Download  eXp.de
- Download  Strategyinformer.com
- Download  Clan00.de
- Download  K-Files.de
- Download  Fileswap.com
- Download  Clanfr.eu
- Download  CrysisFrance.com
- Download  Filefront.com
- Download  WorthDownloading.com
- Download  cryserv.eu
- Download  GameFrame.net
- Download  Crysis-Site.com
- Download  FileShack.com
- Download  AtomicGamer.com
- Download  FilePlanet.com
- Download  Internode
- Download  Hypernia.com

 

Update pre DX9 a DX10 (v jednom):

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&DisplayLang=en

 

Komentáře(14)