Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

World of Tanks - dvouleté výročí

27.04.13, 14:00, autor: Wreis, rubrika: Herní sekce - Téma
Geniálně jednoduchá a přitom propracovaná tanková hra World of Tanks slaví své druhé výročí a vede se ji stále lépe, což umožňuje autorům hru stále rozvíjet a přidávat spoustu nového materiálu, rozvíjet ten stávající a celkově ladit již tak povedenou hru. V našem článku se vám pokusíme shrnout, co se vlastně objevilo.

Dne 12.4.2013 oslavila společnost Wargaming dvouleté výročí spuštění hry World of Tanks v Evropě. Tímto článkem rovněž shrneme co se do této hry přidalo nového jež jsme avizovali v předchozím článku. Hra momentálně běží na verzi 0.8.4 a je zde spousta novinek od nové techniky u již zavedených technických stromů jednotlivých národů až po přidání úplně nového technického stromu a to čínského.

 

Abychom nezdržovali tak se vrhneme na popis nových strojů tak jak šli s postupnými aktualizacemi hry.

Veškeré hodnocení odolnosti pancíře a vlastností jednotlivých tanků je bráno dle zkušeností autora. Označení typu vozidla jež je pod anglickým názvem Tank Destroyer jako Stíhač tanků. Česká vojenská terminologie definuje tyto typy vozidel jako Ničitel tanků nebo Stíhač tanků a proto se autor přiklonil k druhému názvu.


 

USA:

Byla přidána celá nová větev amerických tanků, kdy začínáte na lehkých tancích až do úrovně sedm, poté přecházíte ke středním tankům až po úroveň devět a na finální desáté úrovni je těžký tank. Je zde několik zvláštností na které si hráč musí dát pozor a budou popsány u jednotlivých tonážních rozlišeních.

 

Lehké tanky:
Začneme až u šesté a sedmé úrovně, protože předchozí jsou takřka stejné jako u jiných národů a jejich popis by nebyl příliš přínosný. Tanky úrovně šest a sedm typu T21 a T71 jsou lehké tanky a hra je velice často zařazuje jako průzkumníky mezi nejtěžší tanky hry a proto hra na těchto tancích vyžaduje trpělivost, určitou formu jak útočné tak obranné taktiky. Tank T21 se vyznačuje velice rychlým přebíjením kdy se dle zkušeností posádky a vybavením tanku můžete dostat těsně pod dvě sekundy mezi jednotlivými výstřely. Což zvás, ale nedělá pána bojiště, protože dělo jež je k dispozici má velice nízký průstřel a nízké poškození na náboj. Tento tank je spíše vytvořen jako lovec nepřátelských průzkumných lehkých tanků, sám musí plnit úlohu průzkumníka a je rovněž koncipován pro rychlý průnik nekrytým prostorem a následnou likvidací nepřátelského dělostřelectva. Další tank typu T71 sedmé úrovně je již vybaven zásobníkem tak jako je tomu u francouzkých tanků které jsme popsali již v jiném článku, kdy úplné nabití trvá takřka 19 sekund a mezi jednotlivými výstřely je dvousekundová pauza. Je opětovně vybaven málo výkoným dělem jak u průstřelu tak u poškození na náboj. Pokud hráč je dostatečně zkušený tak může doslova číhat na poškozené nepřátelské tanky, kdy je svou velkou rychlostí objede a vystřílí celý zásobník na jejich slabý zadní pancíř. Rovněž splňuje úlohy zmiňované u tanku T21.


 

Střední tanky:
Začínají u osmé úrovně typem T69. Je rovněž vybaven zásobníkem, ale již pouze se čtyřmi náboji, poměrně slabým průstřelem na danou úroveň a menším poškozením na náboj. Jeho rychlost také není příliš oslňivá a v žádném případě se nemůže postavit tváří tvář jakémukoliv těžkému tanku stejné úrovně bez možnosti úniku a opětovného dobití zásobníku. Osobně ho beru spíše jako podporu jiného středního nebo těžkého tanku. Dalším tankem již na deváte úrovni je typ T54E1. Jeho finální dělo má už slušný výkon ale opětovně v zásobníku pouze čtyři náboje což nabádá ke zvýšené opatrnosti, protože proti úplně zdravému nepříteli nemáte takřka šanci.


 

Těžké tanky:
Desátá úroveň přihází s označením T57 Heavy tank. Tento tank má rovněž čtyři náboje v zásobníku, ale již s průstřelem a poškozením na náboj jako má jeho protějšek T110E5 ve vedlejší řadě. Rovněž jeho jízdní vlastnosti jsou takřka stejné jako je tomu u T110E5. T57 Heavy tank je koncipován jako podpora při prolamování linie nepřítele kdy ve velice krátké době svou oběť připraví o velké množství hitpointů a jeho kolegové daný tank pouze dorazí. Svou roli při klanových válkách si velice rychle našel a velice často používán.


Británie:

U tohoto národu byla přidána linie stíhačů tanků. Vyznačují se velice dobrým pancéřování, podle úrovně a typu děla buď rychlým přebíjením nebo vysokým poškozením na náboj. Jejich horší vlastnost je nízká rychlost až po úroveň devět. Desátou úroveň britských stíhačů tanků bych již označil jako ničitele tanků. Abych příliš nepředbíhal začnu u úrovně osm s označením AT15 jehož vlastnosti zhruba shrnou všechny předchozí úrovně. Jeho maximální rychlost je 20km/hod., má vynikající čelní pancíř, dělo na svou úroveň disponuje perfekní průrazností a má průměrné poškození na náboj. Nedá se o něm přímo říci, že je to obraný stroj, protože díky svého pancíři dokáže svým neustálým postupem a obrovskou výdrží doslova nasvítit "zakempený" nepřátelský tým a jeho spoluhráči se už většinou snima udělají krátký proces. Následníkem tohoto stroje je úroveň devět s označením Tortoise. Rychlost zůstává stejná, ale tento stroj je už zařazován do podstatně těžších bitev a tedy na nějaký průzkum bojem si většinou tento stoj musí nechat zajít chuť. Disponuje dělem, které bez větších problému prostřelý jakýkoliv typ tanků a s poměrně solidním poškozením na náboj společně s rychlým přebíjením zněj dělá velice nebezpečný stroj především v městským mapách. Dostáváme se k již zmiňované úrovni deset kde se nachází stroj s typovým označením FV215b 183. Číslice 183 znamená ráži jeho děla v milimetrech. Pokud hráč používá na tomto stroji vysoce explozivní premiovou munici tak při průstřelu nepřátelského tanku dokáže udělat průměrné poškození 1850 hitpoitů a pokud náhodou neprostřelí tak exploze nepřítele poškodí v průměru 800 až 900 hitpointů. Tento obrovský výkon je však vykoupen dobou přebíjení nad 24 sekund a pokud spoluhráči nechají tento stroj bez podporu tak se velice rychle stane kořistí nepřátelských středních tanků, přestože je tento stroj jako u tanků vybaven věží je její otačání omezeno přibližně 45 stupňů na každou stranu. Rychlost tohoto stroje se pohybuje těsně na 34km/hod takže dokáže bez problému udržet krok s útokem těžkých tanků, ale jeho pancíř je velice snadno prostřelitelný.


Čína:

Tato nová linie trochu naplňuje nechvalnou pověst tohoto národa jako dobrých kopírovačů cizí technologie. Je to dáno tím, že hlavním dodavatelem tanků tomuto Číně byl již zaniklý Sovětský svaz a až po roztržce v roce 1959, která nakonec vedla k pohraničním bojům mezi těmito státy v roce 1969, se musela Čína spolehnout na svůj vývoj této vojenské techniky. Krátká charakteristika těchto strojů. Vysoce výkoné, výborná prostupnost terénem, trpící na časté poškození zásobníků munice a velice často v plamenech. Zbytek u jednotlivého rozlišení dle třídy tanků.

 

Lehké tanky:

Až do úrovně pět zde nalezneme konstrukce tanků Francie, Velké Británie, USA a dokonce Japonska. Na úrovni pět se, ale nachází ruský střední tank T-34 a až na úrovní šest pokračuje řada lehkých tanků a nachází se zde tank s typovým označením 59-16. Tak jako u nových amerických lehkých tanků jsou tyto tanky velice často zařazovány do nejtěžších bitev, kdy šance že by prostřelili něco jiného než dělostřelectvo je takřka mizivá i při použití premiové munice. Sedmá a osmá úroveň lehkých čínských tanků je označena jako WZ s číslící 131 a 132. Tyto tanky jsou již vybaveny 100mm děly a jsou schopny nějakým způsobem hru ovlivnit. Rád bych zde zdůraznil, že toto dělo je vlastně kopie jeho ruského protějšku a tedy s velkým časem doměření a poměrně extrémní nepřesností, než by se na tento typ tanku hodilo. U osmé řady lehké tanky končí a tank deváté úrovně je již střední a v dalším odstavci se o něm zmíníme.Střední tanky:

Začínají na páté úrovni tankem T-34 jež má naprosto shodné vlastnosti a vybavení jako jeho ruský protějšek. Na úrovni šest je tank Type 58 což je vlastně ruský tank T-34-85, ale oproti jeho ruského protěšku ve World of Tanks má k dispozici 85mm dělo s podstatně menší průraznosti. Přesto je to tank velice pohyblivý a poměrně snadno se na bojišti prosadíte. Sedmá a osmá úroveň je čínský pokus o modifikaci T-34-85 s typovými označeními T-34-1 a T-34-2. Tyto tanky stejně jako většina pozdějších čínských tanků se vyznačuje velice nízkou elevací děla čili na jakýkoliv níže položený cíl musíte složitě manévrovat, protože "nezohnete" dělo. K dispozici jsou poměrně solidní 100mm kanóny, ale stejně jako u lehkých tanků trpíte na vysoký rozptyl a dlouhou dobou doměřování, což u středního tanku je poměrně smrtelné. Na deváté úrovni nalezneme tank WZ-120 a tedy opětovně kopii ruského tanku tentokrát T-54A, ale s jednou velice účinou modifikaci. Tento stroj je vybaveny výborným 122mm dělem, ale na úkor rychlosti přebíjení oproti jeho protějškům z jiných národů. Úroveň deset a je zde k dispozici tank WZ-121. Tento tank měl být pokračováním tanku Type 59 a tedy pro jednou to není kopie ruského stroje. Jako perličku bych uvedl, že tento tank nebyl nikdy seriově zaveden do výroby a všechny prototypy byly zničeny během čínských jaderných zkoušek. Je vybaven stejným dělem jako WZ-120, ale již s poměrně lepším časem doměřování a rychlostí přebíjení. Tento stroj je velice výkoný a vysoký sklon pancíře již sám od sebe definuje tank, který přestože obdrží velké mnoštví zásahu tak je neustále naživu, protože nepřátelské střely se velice často odrazí nebo neprorazí jeho pancíř.Těžké tanky:

Těžké tanky jsou většinou kopie nebo modifikace strojů ruské výroby, ale přesto se zde nalezají rozdíli a myslím, že hráč který miluje hru stěmito těžkými stroji bude nadšen. Začínáme zde na úrovni sedm strojem IS-2 je exportní verzí ruského stroje Iosif Stalin IS. Kromě možností méně sklonit dělo oproti ruskému protěšku je tento stroj naprosto identický. Na osmé úrovni je tank s označením Těžký tank 110, který je modifikací IS-2, ale se snahou napodobit pancéřování IS-3. Je to velice flexibilní tank vybavený vysocé výkoným 100mm dělem s výborným časem přebíjení na svou úroveň. Na deváté úrovní přichází tank WZ-111 model 1-4. Tank se vyznačuje vysokou rychlosti, solidním pancéřovaním a je vybaven velice účinným 130mm dělem. Osobně bych ho přirovnal k ruskému tanku IS-7, ale podstatně větší akcelerací, kdy jste schopni se dostat na pozici dříve než nepřítel a tím ho nemile překvapit. Příchází úroveň deset a tím tank s označením Těžký tank 113. Jedná se opětovně o velice rychlý tank se 122mm dělem o poměrně rychlém přebíjení a s vysokým sklonem pancíře dělá tento stroj velice nebezpečného protivníka pro kohokoliv na bojiště. Tento stroj bude vyhovovat především hráčům laděným na agresivnější styl hry.

 

Klanové války:

Na klanovou mapu byly přidány tři nová území u Kaspického moře a byla u nich dána časová zóna 16:00. Další velkou změnou je přidání možnosti vzpoury na již obsazeném území. Tato vzpoura vzniká z několika důvodů a to, že na ní nemá vlastníci klany dostatečný počet žetonů, území není spojeny s velitelstvím vlastníka nebo na toto území v krátkém časovém úseku jde mnoho útoků. Pokud tato vzpoura vznikne tak se vytvoří miniturnaj stejný jako u vylodění a umožní všem klanům, které nevlastní žádné území se tohoto miniturnaje zúčastnit a pokud zvítězí tak danou provincii zabrat. Toto opatření myslím velice rozhýbalo klanovou mapu a již není tolik ve stagnaci. Další novinkou je možnost vyrabovat právě obsazenou provincii. Pokud vlastníte nějaké území a dobijete sousední provincii můžete ji doslova vypálit, kdy dostanete najednou třídenní zisk z daného území, ale toto území na dobu pěti dní nepřínaší žádný zisk pro momentálního vlastníka. Toto umožňuje i slabším klanům hezky si zaplnit klanovou pokladnici, případně silnějšímu klanu při dlouhodobém postupu, kdy nechce držet již dobitá území za sebou nechávat spálenou zemi svým nepřátelům. Protože klanová mapa se neustále mění tak hrubě shrnu dění na evropské klanové mapě. Západní a centrální evropa je doposud dějištěm velkých bojů šedé aliance a jejich nepřátel. Tato velká mezinárodní šedá alliance většinovým zastoupením polských klanů, byla již těsně před porážkou, ale přesto se opět postavila zpět na nohy, dobila svá původní postavení v centrální evropě a začíná stabilizovat své pozice na západní frontě. Východní část evropy tradičně okupuje žlutá aliance, ale do zad se jim neustále vylodují nové a nové klany. Ve skandinavii a okoli se tak často mění vlastníci, že není možné určit nějakého dlouhodobějšího vlastníka. Turecko a okolí je neustále pod kontrolou klanů PTS a OM-V. Autor článku bohužel příliš nesleduje dění v africe tak není schopen popsat dlouhodobé působení větších aliancí a klanů v této části klanové mapy. Česko - Slovenských klanů se na evropském bojišti vyskytuje několik. Tím asi nejstarším na klanové mapě je CS Army jež je součástí šedé aliance a střídavě se drží na mapě v centrální a západní evropě. Dalším českým klanem jsou Brothers In Arms, kteří založili již svou šestou divizi a poté co byli vytlačeni z centrální evropy tak se snaží dostat zpět přes Italií a čtyři její divize bojují především v severní africe. Novějšími klany o kterých se naše předchozí články nezmiňovali a drží se častěji na eropské části mapy jsou Steel Vortex Gladiators, 1. Československá tanková rota, Extra Hardware a Old Bastards Killers.

 

Liga a e-sport:

Momentálně je v průběhu World of Tanks Pro League a to ve své třetí sezóně s celkovou dotací 300 000 Euro což na českou korunu vychází úctyhodných 7 500 000 korun. World of Tanks vlastně touto ligou pronikl do profesionálního e-sportu tím, že do profi multiklanu e-Suba vstoupila dvanáctka hráčů z klanu Brothers In Arms, kteří se rozhodli reprezentovat tento multiklan, který jim dá lepší zázemí pro jejich úspěchy než jejich původní klan se kterým hrají klanové války.

 

Co nás čeká v budoucnu:

Společnost Wargaming neustále hru vyvíjí, aby hráče neomrzela a slibuje do budoucna nové typy dělostřelectva úrovně deset oproti momentálně stávající úrovně osm, plánuje se britské dělostřelectvo. O další národnosti Japonské nebo smíšené evropské větvi tanků se momentálně mlčí, ale existují zde náznaky, že tato technika do konce tohoto roku nebo na začátku příštího roku uvedena do hry.

Další články z této sekce...

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

O hřeZákladní informace o hře
World of Tanks -Hodnocení GameParku:
92%Hodnocení čtenářů:
Vydavatel:
Žánr:
Přejít na stránku hry

IKONKA

Ikonka GP
GamePark.cz
Toplist