Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

Visuté zahrady Semiramidiny

03.07.09, 09:02, autor: lomfao!, vyšlo v blogu: Dannynek
Taktéž také v mém pátém článku se jedná o div světa.

Visuté zahrady Semiramidiny 

 

 

      Visuté zahrady Semiradiny,uváděné Antipatrem na druhém místě,jsou nejméně prozkoumaným divem světa.Víme jen to,že ležely v legendárním městě Babylon v Mezopotámii a že je pravděpodobně vybudoval babylonský král Nebukadnezar II. (605-652 př.n.l.)-vladař,který dovedl svoji říši k historicky největšímu rozkvětu.

       Babylon na březích Eufratu,neboli ,,Bábel,, Starého zákona,je považován za první světové město lidstva.Toto město obzvláště proslavily především tři vynikající a vzhledem k tehdejšímu stavu techniky téměř senzační stavby. Babylonská věž,mocné městské opevnění a nakonec visuté zahrady Semiradiny.

      Když král Nabupolassar,zakladatel novobabylonské říše v roce 605 př.n.l. zemřel,usedl na trůn jeho syn Nabukadnezar,jenž byl úspěšným vojevůdcem,prozíravým panovníkem a především velkým stavitelem.Za jeho  vlády se Babylon stal největším,nejmodernějším a nejskvostnějším městem tehdejšího světa.

      Nabukadnezar renovoval Esagilu,hlavní svatyni babylonského boha Marduka,a zřídil  kolem chrámu velkolepý a skvostný park.Král dále obnovil a dokončil devadesát metrů vysokou stupňovitou věž Etemanki a také Mardukův chrám,který později vstoupil do dějin jako ,,Babylonská věž,, . Pro nečestné nakládné slavnosti,jenž se v Babyloně konaly téměř každý den a které přinesly městu přídomek ,,hříšný Bábel,, ,nechal Nabukadnezar vybudovat mohutnou procesní ulici,jejíž výzdoba a velikost neměla v soudobém světě srovnání. Postavil dva mohutné královské paláce a nechal město a jeho obyvatele zabezpečit silným dvojitým prstencem opevnění.Skrze tuto soustavu vedly velké brány a široké přepychové ulice dovnitř do města kolem mnohých nově zbudovaných paláců a chrámů.Brána a ulice,jež zdobily obrazy zvířat z glazurovaných cihel,byly zasvědčceny Ištaře-bohyni boje a lásky.Podle jednoho dochovaného klínopísmového záznamu existovalo v Babyloně padesát tři chrámů velkých bohů,padesát pět menších chrámových zařízení pozemských a šest šest nebeských bohů,sto osmdesát oltářů bohyně Ištar a dvě stě dalších pro jiné bohy.

      Sláva Babylonu pronikla daleko za hranice říše.Návštěvníci z vizích zemí přicházeli ze všech stran,aby obdivovali velikost a krásu města.Na ulicích se vedle těchto návštěvníků,prvních turistů lidských dějin,tlačili vojáci,kapesní zloději,věštci,pocestní muzikanti a především obchodníci,kteří přišli se svými karavanami,aby nabízeli k prodeji zboží ze všech zemí.

                    

 

 

Na trzích bylo možno zakoupit purpur z Fénicie,kadidlo z Arábie,koberce a ušlechtilé kameny z Persie,cín z Anglie,stříbro ze Španělska,měď a zlato z Egypta a koření a slonovina z Indie.Ve městě se nacházeli umělci a řemeslníci.Ti věděli,jak se vyrábí mýdlo a jak se barví látky,uměli zpracovat kovy a vyrobit sklo.V Babylonu se mimo to vyskytovalo mnoho Lékařů,kteří udržovali tradici léčebného umění(medicína byla tehdy považována za umění) a prováděli dokonce složité operace.

      Zatímco Babylon se v průběhu několika málo desetiletí stal metropolí tehdejšího světa,král Nabukadnezar II. Strávil velkou část třiačtyřicetiletého období své vlády na válečných taženích.Na severu válčil s rebelujicími Asyřany,na západě se Syřany a v Palestině s Židy,jimž v roli spojence pomáhali Egypťané. V roce 587 př.n.l.zničil Nabukadnezar II. Až po základy židovské město Jeruzalém.Mnoho jeruzalémských obyvatel bylo odvlečeno do Babylonu-do ,,babylonského zajetí,, , kde museli pomáhat při budování města.

       V této době vznikly visuté zahrady.Pravděpodobně byly darem Nabukadnezara jeho ženě perské princezně Niktoris.Nabukadnezar,jak se vypráví,nechal zahrady zřídit jednak kvůli tomu,aby odškodnil královnu za svoji častou nepřítomnost ,jednak proto,aby své choti vytvořil v pustině malou vzpomínku na zalsněné hory její perské vlasti.Nejasné je,proč jsou  zahrady spojovány s bájnou asyrskou královnou Semiramis(Šammuramat,což znamená ,,holubice,,),která měla založit Babylon.

 

                      

Další články z této sekce...

ANKETA

Líbí se vám tento článek?

Ano
Ne

Celkem: 93 hlasů

V této anketě jste již hlasovali.

Buď jste v této anketě již hlasovali, nebo hlasoval někdo se stejnou IP adresou. Pokud chcete hlasovat, zaregistrujte se prosím.

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

BlogyProfil blogu
* Založen: 29.4.2009 7:30:32
* BlogRank: 1,21
* Přístupů: 29 497
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 1
Toplist