Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

PRÁCA S ODBORNOU LITERATÚROU A ČASOPISMI

27.02.13, 18:52, autor: .MaxX|IQ|->, vyšlo v blogu: Lajster

 

  Odbornú literatúru členíme na primárnu literatúru tzv. zdroje a sekundárnu literatúru. Jednu zo základných kategórií výchovno-vzdelávacieho procesu predstavujú aj didaktické prostriedky ako učebnice a iná literatúra. Ku kvalitnejšej a dokonalejšej príprave majú slúžiť učiteľom a MOV (majstrom odborného výcviku) aj  metodické pomôcky a to :

 

- práca s učebnicou (učebným textom) - používa sa na vyššom stupni školskej výchovy, býva spojená s metódou slovného výkladu,

- práca s textom - vedú k získaniu nových poznatkov. Ich súčasťou je vyhotovovanie prehľadov, najdôležitejších údajov z citovaných téz.

- práca s učebnicou - používa sa na vyššom stupni školskej výchovy, býva spojená s metódou slovného výkladu

- práca s časopismi - na rôznych stupňoch školskej výchovy. Využívajú sa rôzne časopisy pre deti a mládež.

- práca s doplnkovým čítaním - predpokladá získanie špeciálnej literatúry o problémoch životného prostredia, ktorá vhodne nadväzuje na učivo,

 

Ďalej medzi ne patria :

- Zošity a listy

- Návody k pokusom

- Metodické príručky

- Encyklopédie, atlasy

- Odborná literatúra

- Odborné časopisy

- Internet

 

  Práca s knihou je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania človeka. Pracovať s knihou sa majú učiť žiaci v každom predmete, nie len v technike. Učebnica je pomôcka pre učiteľa a žiaka. Žiak ju používa na samostatnú prácu v škole i doma. Práca s učebnicou spočíva v popisovaní predmetov a javov pre žiaka potrebných  z obsahu učebnice a v uvedomelom čítaní. Je potrebné aby žiak spájal prečítané s počutým pri výklade v škole a robil si poznámky. Žiaci zvyčajne nemajú prehľad o prístupnej a dostupnej odbornej literatúre. Tu je potrebné, aby učiteľ informoval žiakov o možnosti zapožičania knihy v knižnici, alebo o jej kúpe v kníhkupectve. Internet -  Je to moderný komunikačný nástroj, ktorý zásadným spôsobom mení komunikáciu medzi ľuďmi. Predstavuje zdroj neobmedzených možností pre ľudstvo, vrátane obrovského množstva informácií z každého oboru. Medzi najznámejšie webové vyhľadávače patria, Google, Yahoo, Zoznam, atď.

 

 

Další články z této sekce...

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

BlogyProfil blogu
* Založen: 7.6.2012 11:16:15
* BlogRank: 1,19
* Přístupů: 23 608
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 1
Toplist