Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

Podprahové vnímání

14.01.11, 16:21, autor: Desttro, vyšlo v blogu: Dřysty
V tomto článku vám přiblížím pohled na podvědomé vnímání a způsob chápání realisty okolo sebe. Psychologický orientovaný článek pro ty, kteří mají rádi toto téma

 

"Popřít fakt není těžké, vytvořit fakt to už je práce hodna mistra."

 

Neznámý autor

 

 

 


  Silnější jedinec má vždy na vrch. To věděl už i Charless Darwin, který byl bičován za podobný nekonvenční názor. Dobře tedy, co kdybych vám řekl, že jedinec vnímá více než sedmi smysly věřili by jste mi? Určitě bych bez argumentů neuspěl a myslíte si že snad žádné takové argumenty nemám? Co kdybych vám řekl, že ve škole se naučíte více než si skutečně myslíte a vysvětlil bych vám jak pracuje podprahové vnímání? 

 

 

Stačí jen říct: „Chci uvěřit!”

Mnoho z vás nezná gnozeologie ani noetiku jakožto základní vědu o všem ostatním. Tato základní filozofická disciplína zkoumající lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět. Tedy je základním pilířem každé jiné vědy. Jistě, na internetu je mnoho dokumentů, stránek a podobných věcí co se snaží osvětlit tyto termíny, pokud chcete pochopit i další řádky, pamatujte že: Pokud je poznání pouze otázkou různých účinku v rámci empirické příčinné souvislosti, náleželo by čistě empirickým vědám. (Vědy typu pokus-omyl) Avšak tyto vědy nedokáží popsat co poznání vlastně je, důvodem je že poznání či zkušenost není přístupné zkušenosti. Poznání je předpokladem poznání! Tedy stejně jako oko je předpokladem zraku, avšak současně není oko ve vašem zorném poli. (Zd:Wiki)

 

Tedy vaše poznání je ohraničeno definici poznání empirických věd, co není podloženo nějakou studií s čísly či omyly v podstatě je nesmysl. Vcelku nevěrohodné tvrzení, jelikož lze jasně vyvrátit všeobecně mylná fakty. Země je placatá pro člověka, který se dívá ze Země na zemi, je kulatá pro člověka, který se dívá na zemi jako na geometrický tvar. Tedy je fakt, že Země je kulatá a placatá zároveň, záleží na úhlu pohledu na danou věc. Právě tento problém mají i lidé věříc jen v „tradiční psychologii.” Ovšem můžeme opodstatněně tvrdit že poznání okolí tkví z našich smyslů ovšem můžeme jim věřit?

 

Tento problém řeší noetická skepse. Klasickým předpokladem je, že všechny naše vědomosti o okolním světě pochází od našich smyslů, ale našim smyslům se nedá věřit, proto není možné ani získat důvěryhodné informace o okolním světě. (Zd:Wiki) Vysvětleno a převedeno; Všeobecný předpoklad: kolem nás je hmota, hmota je pevná, kapalná nebo plynná.  To však není zdaleka pravda, kolem nás je to co vnímáme. Hmota je tvořena základní stavební složkou atomem ( či menším subatomárním subjektem ). Tedy pevnost hmoty je iluzí díky semknutosti atomů v tělesech. Nejsem bohužel jaderný fyzik ani odborník na kvantovou teorii, či li bych se nerad pouštěl do podobných věcí. Ovšem fakt, že hmota je iluzí můžeme tvrdit, že naše smysly jsou nedokonalé nástroje pro zkoumání svého okolí tedy jsou nedůvěryhodným zdrojem informací ovšem v závislosti na nich se vyvíjí lidské tělo a určují dynamický směr rozvoje samotné osobnosti.

 

 

Stačí jen říct: „Chci znát!”

 

Tedy díky osvětlení filozofie článku můžeme přejít k věci, podprahovému vnímání. Tedy podprahové vnímání je často zcela sdiskreditováno, jelikož si mnoho vědců věří v absolutní racionalitu, ovšem jak již bylo zmíněno empirické vědy, tedy i racionální vědy mají problém ze svou omezeností, viz. teorie poznání. 

 

Co to tedy je? Je to druh vnímání který může být složen s jednoho či více smyslových vjemů. Vzhledem k omezené aktivitě mozku při zpracovávání a vyhodnocování informací, který je mimochodem omezen, je problém s vyhodnocením všech vjemu a mozek se dostává do stavu přehlcení a přesně v té době přichází na řadu naše podvědomí, které další vjemy začne zpracovávat ale o proti našemu vědomí vysílá informace do myšlenkového proudu zcela náhodně a chaoticky.

 

Co tím chtěl básník říct; je mnohem lehčí manipulovat člověkem skrze pod vědomí než při plném stavu bdělosti. Tuto techniku používají mimochodem snad všechny typy reklam aby pozměnily lidské myšlení. Ovšem v naší době, kdy jsme zvyklí na tento typ manipulace jsme proti tomu velice odolní a podobná podprahová reklama pohne jedině s nevyrovnaným jedince, či s jedincem nízkého intelektu či nedospělým jedincem bez defenzívní složky v podvědomí. Ano chudáčci ti v Bohnicích, s nimi je to vážně lehké.

 

Reklama ovšem není to co je mým cílem v tomto článku, ten je zcela jiný. Jak programovat vlastní podvědomí ke svému úspěšnému „znovu zrození.”

 

 

Stačí říct: „Chci žít!”

 

Budu muset opět využít metafory k obraznému vyjádření toho, co zamýšlím dále psát. Tedy představte si, že váš mozek je počítač který neustále pracuje po dobu 80-90 let u těch šťastnějších. Opravdu si myslíte, že se za život učíte jen praktickou či teoretickou zkušeností? Nikoliv, učení je kognitivní proces, který není omezen teorii poznání. Člověk ze základními zkušenostmi z okolím může své závěry stavět i na hypotetických zkušenostech. Tedy ty ze kterými nemá osobně žádnou zkušenost praktickou ani teoretickou. Je to součet znalosti získaných v minulosti, na základě smyslových vjemů. Vyřešením hypotetické otázky se opět přibližujete apotéze. Tedy závěrem metafory je to, že k pochopení paradoxu musíte poznat princip, k tomu jak se skála může rozpadnout musíte pochopit erozi.

 

Vtip je v tom, že můžete zkušenosti získat i díky vjemům, které nepřímo příjmate. Tedy i tak, že hypoteticky sedíte v učebně a čmárate do sešitu graffity. Ano i takto můžete získat znalosti o kterých nevíte ani, že je máte. Vyvolání znalosti, klíčem k nim, je většinou záznam situace ve které jste se nacházeli. Někdy vás zaskočí jak váš odhad mohl být tak přesný? Ano i to je princip podprahového vnímání. V podstatě vědomí a mozek jsou dvě rozdílné složky, mozku se často přiřazuje jméno podvědomí ovšem to není úplně tak pravda.

 

Schyzofrenie je jednou z psychitských nemocí, která může tyto závěry potvrdit. Kapacita podprahového vnímání je taktéž omezena kapacitou mozku, při přehlcení podvědomí dojde k takzvanému roztržení vědomí v několik celků, jeden vnímá realistu a druhý jí zkresluje. Nemluvím však o mnohočetné poruše osobnosti.  (tyto informace nejsou podloženy přímou studií, kdo by chtěl z lidí dělat blázny a ještě legálně no ne? Teoretický vnik). Samozřejmě informace jsou předávány v podobě chemických reakcí, čili nikoliv nějakou manou či jak si to lidé představují. Přehlcení přichází nejčastěji v dospívání a v podstatě je mnoho z nás zasaženo lehčí formou této nemoci, alespoň se to domnívám.

 

Tedy paradox jste doufám pochopili, je čas dojít k principu a samozřejmě samotné využití v reálném světě. 

 

Tedy k oné již zmiňované situaci, sedíš si a čmaráš si do sešitu cosi absolutně nevědomky. Ovšem není to pravda, mozek si uloží obrazec, který jsi vytvořil pokud jsi tvořil.Zároveň však vnímá zvuky kolem tebe, výklad přiblblého učitele češtiny, který povídá o realismu. Podmínkou je pokud si tvořil svévolně bez předem daných výsledku, vzpomeneš si na výklad nebo jeho část při pohledu na obrazec a vědomě si vzpomeneš jak jsi jej kreslil. Podvědomí ti vyjeví po cirka 24h i vjemy kterých sis nebyl v té době zcela vědom. Podmínkou je pokud jsi tvořil za určitým cílem na danou věc, podvědomí potlačí ostatní vjemy, tomu se říká soustředění. Tedy lze říct, že podprahové vnímání používáš každý den nevědomky a své výsledky si můžeš stvrdit při přezkoušení. Pokud jsou podmínky splněny přichází na řadu další podmínka, která podmiňuje přenos mezi podvědomím a vědomím, nejlepší reaktant je obvykle stress, který se vždy projeví před přiblbým učitelem.  Tento způsob učení je velice zrádný a mnoho lidí se na něj nevědomky spoléhá. Jelikož přímo neovlivňujete míru soustředění je těžké předpokládat výsledek. Tento princip se často využívá mezi odborníky na memotechniky.

 

Další situace, kdy můžete vyzkoušet podvědomé vnímání okolí je při sazkách na sporty. Povědomně ve vás uvízli vědomosti, o kterých ani nevíte dívateli se na utkání a sledujete favorizovaný tým. Ano, myslíte si že víte, co bude ovšem existuje velká řada výkyvných aspektů, které nedokážete vědomě zpracovat. Podvědomí by mělo o proti vědomí několikanásobně vyšší inteligenci (je to teoretický fakt). Tedy dokáže počítat i s odchylkou. Ve výsledku chcete-li si úspěšně vsadit dobře si promyslete všechna fakta, která máte k dispozici a hypoteticky vyvodtě další fakta, která vám pomohou z rozhodnutím. Jelikož i podvědomí se může mýlit je třeba mít zvážené všechny možnosti epirické i podvědomé. Jak se projeví? Pocitem!

 

Existuje ještě jedna situace, ve které si můžete zkusit podprahové vnímaní svého okolí. Je to experiment, který je lehce proveditelný. Najděte si prostor dobře si jej prohlédněte, poté poproste kamaráda aby pozměnil v prostoru tři věci založených na vjemových smyslech. Například: na skříň dá praporec, zapne trafo do zásuvky a posune koberec. Poté vejděte do pokoje, nemusíte hledat kde se co změnilo, otázkou zůstává jestli se něco změnilo, jestli něco kamarád změnil nebo ne. To vy už nevíte, pokud jste u toho přímo nebyli a nepozorovali změnu. Změna se projeví až se do pokoje vrátíte druhý den, velice lehce rozpoznáte změnu v pokoji. Tento „syndrom” se často projevuje pokud jste mimo domov o trochu déle než je normální. Pocit, když se vrátíte domů a vše vám připadá cizí je projevem podvědomí, které vám říká vše musíte pečlivě prozkoumat.

 

Lidský mozek je neuvěřitelný a díky němu máme mnoho schopností nevědomky v plném provozu. Ovšem fakt, že člověk má neustálé nutkání poznávat něco nového nás znova zavádí k noetice. Jak tedy poznat to co už jste poznali bez samotného poznání? Paradox vid‘te! Tímto bych uzavřel tento článek a poděkoval vám, že jste se pročetli až jsem změtí takřka abstraktních představ. 

 

 


 

 

Dovětek: Rád bych upozornil, že mnohé informace jsou vědecky nepodložené a existují jen na teoretické úrovni. Proto článek berte z nadhledem. Poznání je v každém z nás.

 

Komentáře mi vždycky udělají radost Wink

Další články z této sekce...

ANKETA

Pokračování

Celkem: 200 hlasů

V této anketě jste již hlasovali.

Buď jste v této anketě již hlasovali, nebo hlasoval někdo se stejnou IP adresou. Pokud chcete hlasovat, zaregistrujte se prosím.

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

BlogyProfil blogu
Můj blog tady na GameParku. Kíííp smajl! Novinka nový korektor!
* Založen: 15.2.2006 20:25:57
* BlogRank: 1,59
* Přístupů: 179 336
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 2
Toplist