Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

Městská policie Brno

06.01.15, 10:56, autor: Alexandr!®, vyšlo v blogu: Alexandr!
Něco z historie Městské policie Brno

Městská policie Brno a její historie


1866-na základě ustanovení § 35, zák.č.18 ze dne 5.3.1862,který povoloval zastupitelům obcí vydávat v mezích zákonu nařízení týkající se místní policie a mající platnost v dané obci,rozhodl tehdejší brněnský purkmistr Dr.Karl Giskra 9.října 1866 o provizorní zřízení Městské policie Brno. Podléhala purkmistrovi či jeho zástupci a řídili policejní úřad brněnské obecní rady. Představeným byl městský úředník v hodnosti městského rady. Provizorně byl do této funkce jmenován Josef Wolf. Městská policie tehdy měla 90 mužů.

 


1866-v měsíci listopadu byly vydány první instrukce pro městskou policii,které se týkaly přijetí podmínek pro výkon služby.Např.museli mít rakouské občanství,být bezúhonní,vykazovat tělesnou a duševní zdatnost a mít znalost místních jazyků,takže češtinu,němčinu i slovenštinu.

 


1868-statut Městské policie Brno byl definitivně potvrzen. Ve funkci rady zůstal Josef Wolf a početní stav vzrostl na 100 mužů. 


1871-byli zrušeni zvláštní strážci tržišť a nahradili je městští strážníci.


1882-do čela rady brněnské policie byl jmenován Alois Makowsky.


1891-město bylo rozděleno na čtyři policejní okrsky a počet zaměstnanců vzrostl na 139,z toho 117 uniformovaných strážníků.

 


1895-byly do výzbroje strážníkům přiděleny kromě šavlí a pušek i revolvery.

Na přelomu 19. a 20. století-Městský policejní sbor sídlil v budově radnice,kde byla i policejní vazba. Počet strážníků činil téměř 170 mužů a jednotlivým policejním stanicím byly přiděleny telefony.

 


1905-byl zřízen oddíl jízdní policie,určený k zásahům proti demonstrantům a disponoval deseti jezdci.

 


1906-v této době měla Městská policie Brno již 8 okresů,které se dělily na revíry a zaměstnáno zde bylo 226 mužů.

 

                               


1918-po vzniku samostatné ČSR nedošlo v činnosti městských komunálních policejních sborů k žádným vážnějším zásadním změnám.Nadále byly financovány a zřizovány z prostředků obcí,které stanovily jejich výzbroj a úkoly. Strážníci byli podřízeni starostovi obce. Dne 5.listopadu převzal brněnskou městskou správu vládní komisař Petr Ehrenfeld.Ve své činnosti se radil s poradním sborem.


1922-městské policejní sbory neměly svou specifickou právní úpravu,a proto pro ně platil Zák. č. 530/1922 Sb. o sborech stráže bezpečnosti.

1928-Zák.č.2/1928 Sb. z. a n. spolu se zákonem č.230/1922 Sb. z. a n. upravil použití  zbraně ve službě.


1936-k dosavadním úkolům městských komunálních sborů,k nimž patřilo zejména zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku,péče o zachování obecných silnic,cest i mostů,kontrola provozu na silnicích a vodách,kontrola v záležitostech potravních či stavebních a řada dalších činností přibyla i novinka,která umožňovala v případech obav z narušení veřejného pořádku přivolat městské komunální policejní sbory i pro výkon státní bezpečnostní služby.

.

1944-další změny přineslo vládní nařízení č.77/ 1944 Sb o protektorátní policii.K největším změnám patřila přeměna dosud k neuniformované obecní výkonné policie na obecní kriminální policii a jmenování inspektorů protektorátní policie s cílem sjednotit policejní výkonnou moc v Čechách a na Moravě.


1945-1971-V tomto období nebyla kontrola různých vládních či místních směrnic a vyhlášek o veřejném pořádku nějak koordinována.Národní výbory města obcí zajišťovali či nezajišťovali jejich dodržování dle vlastních možností a schopností. Není proto divu,že po letech musela být učiněna náprava.


1972-vydala vláda České socialistické republiky nařízení 1/1972 Sb. o zřízení inspekcí veřejného pořádku národních výborů.Jejich úkolem bylo zjišťovat a prověřovat,jak dodržují občané i organizace předpisy veřejného pořádku. To je z historie asi tak vše příště budu psát o přelomu 20 a 21 století až do současnosti.


Další články z této sekce...

ANKETA

Líbí?

ano
ne

Celkem: 41 hlasů

V této anketě jste již hlasovali.

Buď jste v této anketě již hlasovali, nebo hlasoval někdo se stejnou IP adresou. Pokud chcete hlasovat, zaregistrujte se prosím.

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

BlogyProfil blogu
* Založen: 19.10.2013 11:45:08
* BlogRank: 1,75
* Přístupů: 267 454
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 1
Toplist