Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
S novým rokem přichází možnost zahrát si o pár cen v prvním turnaji letošního roku. Chcete všem ukázat, že jste nejlepší? Stačí se přihlásit a zbytek je pak jen na vás.

Harmonogram:

15.01.16
Začátek registrace
21.01.16
Konec registrace
22.01.16
Rozlosování
23.01.16
Herní den (předpokládaný začátek turnaje 18:00)
24.01.16
Konec turnaje

Výsledky Nightcup 3/3 SaD


1. místo - 1337 ego team

2. místo - b2d

3. místo - NoFuture.

 

Kvůli cheatingu týmu Ninjas in pyjamas byl tento tým z Turnaje vyloučen a nezúčastní se ani příštího turnaje. 

Dalších turnajů se nezúčastní ani týmy, co byly registrovány a do turnaje se nedostavily. 

 

Děkuji všem za účast a těším se na dalším turnaji. 

 

REGISTRACE a podmínky pro schválení

 

Registrace je UZAVŘENA!!!

 

Pokud se chcete účastnit turnaje, musíte se zaregistrovat pomocí odkazu v pravém menu.

Do turnaje bude schváleno prvních 16 týmů + 2 náhradní týmy.

 

Kdokoliv se do turnaje registruje, zároveň automaticky stvrzuje, že souhlasí, četl a porozuměl veškerým níže uvedeným pravidlům, všeobecným pravidlům GameParku (GP) a sekce Call of Duty 2. Bude se jimi řídit a nebude záměrně hledat chyby v pravidlech a využívat těchto chyb s jasným úmyslem získat výhodu nad protihráčem či zvrátit řádně dosaženého výsledku v zápase. Zároveň bude ctít dobré jméno GP a nebude jej svým jednáním nijak poškozovat. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku banu, kontumační prohře nebo vyloučení z turnaje.

 

 

CENY

 

1. místo: Premium účet na 3 měsíce + 5000 Gbodů

 

2. místo: Premium účet na 2 měsíce + 3000 Gbodů

 

3. místo: Premium účet na 1 měsíc  + 1000 Gbodů

 

 

Admin team


Lady_of_the_Mist  (hlavní admin) 

 

IneM-Old-Men (admin)  JAMES' (admin ) LeRoiLion (admin )

 

 

Pokud budete psát někomu z adminů, hned v první zprávě popište svůj problém.

Admini na oslovení "čus", "čus, jsi tam?" a jim podobné nereagují.

Nepište jiným adminům než těm, kteří adminují tento turnaj. Jejich seznam naleznete výše.

 

 

Systém turnaje

 

Zápasy tohoto turnaje se hrají pouze na serveru GamePark, hra CoD2 v pokoji Klanbáze-SD.

Hraje se mód Search & Destroy v počtu 3/3.

Zápas musí začít v plném počtu, dohrát zápas se smí v počtu 2 hráčů. To znamená, že pokud tým nastoupí v menším počtu, má soupeř nárok na kontumaci.

 

Po rozlosování budou vlastníkům týmu zaslány soukromé zprávy, kde bude uveden soupeř.

Vlastník týmu nebo WA vyzve soupeře přes systém Klanbáze 3/3 SAD. Zde zadá i vybranou mapu a soupeř zápas příjme vybráním své mapy.

 

Herním dnem je sobota 23.1.2016. Předpokládaný začátek prvního zápasu je v 18:00.

V tomto kole odehraje každý tým jeden zápas s náhodně vylosovaným soupeřem.

Dále turnaj bude pokračovat stylem single-elimination-play off (náhlá smrt).

 

 

Mapy

 

Každý tým si před zápasem vybere jednu mapu z následujícího seznamu. Jiné mapy nejsou povoleny.
Mapy obou týmů nastavíte při zakládání místnosti do políčka "rotace map"

mp_burgundy
mp_carentan
mp_dawnville
mp_matmata
mp_toujane
mp_trainstation

 

 

Průběh zápasu


Skóre je 10 za jednu stranu, 20 za mapu a 40 za celý zápas. Zápas je ukončen ve chvíli, kdy jeden z týmu dosáhne 21:x bodů. V případě remízy se pokračuje na mapě mp_carentan, kde si vybírá stranu vítěz úvodního bashe (viz odstavec níže). Zápas skončí v okamžiku, kdy jeden z týmu dosáhne výsledku 11: x.

Jako defaultní mapu si v klientu nastavíte mp_carentan, na které začíná pistol bash, kde si vítěz bashe vybírá stranu a mapu, která se bude hrát první. Na druhé mapě si stranu vybírá ten, kdo prohrál počáteční bash. Mezi mapami je možná pauza maximálně 10 minut, poté hra pokračuje.

Dema

 

Každý hráč je povinnen natáčet dema ze zápasu. Záznamy musí být z celého zápasu, v opačném případě admin může dle svého posouzení zápas zkontumovat. Hráči jsou povinni mít svá dema uložena na disku po dobu 14ti dnů od uzavření zápasu.

- Pokud bude mít tým vážné podezření na porušování pravidel ze strany soupeře, může si vyžádat dema až od 2 hráčů a to ihned po konci zápasu. Tato dema pak musí být přiložena k zápasu nejpozději do 10 minut od vyžádání.

- Admin si může vyžádat všechna dema (i po dobu 14ti dnů od uzavření zápasu).

- Pokud hráč na vyžádání demo nedodá, jeho tým kontumačně prohrává.

 - V případě, že je hráč v podezření z porušení pravidel, bude s ním zacházeno tak, jako by pravidla porušil

 

Screeny


Každý tým je povinen udělat screen skore tabulky na konci každé mapy a screen klienta. Tyto screeny musí být přiloženy k výsledku zápasu, v opačném případě admin zápas stornuje.

 

1. Místnost zakládá vyzyvatel zápasu. Před spuštěním hry musí být místnost řádně pojmenována a to ve tvaru: Nightcup "klan1 vs klan2", zároveň musí být v popisu místnosti vložen odkaz na KB zápas, který se v dané místnosti odehrává. Místnosti, které nejsou řádně založené, mohou být bez varování zrušeny.

2. V případě, že se soupeř k zápasu nedostaví do 10 minut od domluveného termínu, vyscreenujte klienta a zadejte návrh kontumace. V případě, že na soupeře počkáte déle a zápas bude započat, zaniká vám nárok na kontumaci.
2.1 Lhůta 10 minut se vztahuje i na ready up mod přímo ve hře.

3. Pokud se k zápasu nedostaví dostatek hráčů z týmu, může druhý tým trvat na tom, že se bude na soupeře pohlížet tak, že se k zápasu nedostavili.

4. Jakmile je jednou zápas započat, jeho výsledek bude platit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Špatný ping ani lagy nejsou důvodem k odložení či ukončení zápasu.

5. Pokud jeden z týmů předčasně opustí zápas, kontumačně prohrává.
5.1 Pokud se během zápasu odpojí více než 1 hráč, který nebude do 5 minut nahrazen jiným hráčem, bude na tým pohlíženo jako kdyby zápas předčasně opustil celý tým.

6. Každý tým si před zápasem vybere jednu mapu. Na serverech je instalován PAM, který umožňuje hráčům hlásit připravenost k zápasu použitím tlačítka "Use" (defaultně tlačítko F). Jakmile jsou připraveni všichni hráči, PAM spustí hru. PAM také umožňuje vyvolání hlasování o druhé mapě po skončení první mapy. Jakékoliv další návrhy na votování během již spuštěné hry nejsou povoleny (mimo vote kick vlastního hráče vyvolaného spoluhráči z tech. důvodů).

7. Střídat hráče lze při změnách mapy nebo strany, přímo v průběhu hry, pouze jednou za celý zápas. Připojí-li se hráč v průběhu hry, je jeho povinností se ihned zařadit ke svému týmu.

8. V průběhu oficiálního zápasu nejsou dovoleni žádní diváci (kromě GP admina CoD2). Pokud hráč hru z nějakého důvodu opustí a poté se opět připojí, musí si neprodleně zvolit stranu. Pokud se do hry připojí diváci, kteří tam nemají co dělat, musí být zápas přerušen a nepovolaným divákům by měl být před obnovením hry přístup na server znemožněn (povoláním admina do hry).

 

9. Účastnit zápasu se mohou hráči, jež jsou na soupisce týmu. Povolený je i 1 bared, pokud vstoupí do týmu před započetím prvního zápasu turnaje. V případě, že nastoupí hráč, který není na soupisce týmu (Host), provinilí tým zápas automaticky prohrává. V případě prokázání, že o tomto věděly a souhlasily oba týmy, zápas bude stornován. Navíc se oba týmy se vystavují riziku vyloučení z turnaje.


10. Hráč smí v turnaji hrát pouze za jeden tým. V případě, že bude prokázán multiaccount, hrozí všem týmům, u nichž je takovýto hráč zaregistrován okamžitá diskvalifikace z turnaje a dle rozhodnutí hlavního admina blokace na celý herní server GameParku až po dobu dvou let.

11. Herní účet na GameParku je nepřenosný a je přísně zakázáno si jej mezi sebou půjčovat. Pokud bude toto zjištěno, hrozí všem hráčům, kteří se na takovýto účet přihlásili ban až na 1 rok na všechny herní servery Gamepark.cz a tým, ve kterém se tento účet nachází bude vyloučen z celé Call of Duty 2 KlanBáze bez možnosti návratu!

11. Všichni hráči jsou povinni být během průběhu zápasu přihlášení v klientu a místnosti. Každý hráč musí být přihlášen pod nickem jež má v registraci. V případě, že hráč není přihlášen, musí být na toto upozorněn. Pokud nesjedná nápravu, může admin rozhodnout o kontumační prohře v neprospěch provinilého týmu.

 

Cheating a anticheating

1. Politika cheatingu a jeho potírání se vztahuje na celý herní server Gamepark.
Jestliže člen GamePark admin teamu někdy zachytí cheatování během hry, je jedno jestli se jedná o Ligovou hru, Public, Fun hru, pak bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o zápas turnaje či ligy herního serveru GamePark. 

2. Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu. 

3. V případě, že bude nějaký hráč usvědčen kdekoliv z cheatingu, bude mu udělen minimálně 3 měsíční ban na celý herní server GamePark. Tým, jehož hráč byl usvědčen kdekoliv z cheatingu je neprodleně z turnaje diskvalifikován bez možnosti dovolání se proti tomuto rozhodnutí. Pokud byl hráč usvědčen z cheatingu, kdekoliv 3 měsíce před začátkem registrací do turnaje a na GameParku není v blokaci, bude tento hráč zablokován a tým vyloučen z turnaje. Admin nebude zkoumat, zda tento hráč nastoupil do nějakého zápasu či ne. Hlavní admin turnaje považuje identifikaci dle PB_GUIDU za dostatečnou a nebude dále zkoumat či srovnávat logy nebo IP.

4. Herní modifikace. Použití jakýchkoliv vlastních skinů (kompas, postava, zaměřovač atd.), vlastních zvuků, modelů bez výjimek není povoleno. Jakákoliv změna od originální verze, jakékoliv pozměnění souboru hry navíc jsou taktéž zakázané a v případě jejich změny je zde postupováno jako při cheatingu.

5. Není dovoleno využívat ani zneužívat jakýchkoliv chyb hry. Zneužívání chyb hry (bugu) povede ke kontumační prohře.

6. Je zakázáno používat jakékoliv scripty. Na serverech jsou nahrány pamy, které monitorují použití scriptů a každý hráč, u kterého budou scripty nalezeny, bude zabanován minimálně na 3 měsíce na celý herní portál GP.

 

 

Konflikty

1. Pokud se v zápase vyskytly závady a chcete podat protest, nikdy nepotvrzujte výsledek zadaný soupeřem. Tento výsledek odmítněte a zadejte návrh kontumace. Tímto se zápas dostane do stavu konfliktu (je zde možnost, že výsledek budete muset odmítnout 2x a proto pozorně sledujte v jakém stavu je váš zápas). Toto musíte učinit neprodleně po konci zápasu, jinak bude výsledek automaticky potvrzen a nebude možnost proti němu vznést protest. 

2. Vždy odůvodněte v komentáři k zápasu, proč jste podali protest dle bodu 5 pravidel o protestu. V případě, že tak neučiníte v okamžiku podání protestu, bude protest bez vysvětlení zamítnut a potvrzen původní výsledek dle přiložených screenů.

3. Je přísně zakázáno soukromě kontaktovat admina v záležitosti obrany svých zájmů v protestu. Cokoliv chcete říct k protestu, musí to být učiněno veřejně v komentáři. Pokus o soukromé ovlivnění admina povede k automatické prohře v daném sporu. Pokud bude třeba, admin vás zkontaktuje sám!

4. Jakýkoliv výsměch, urážky a nepodložená obvinění na jakéhokoliv admina či protihráče v protestu budou vézt k okamžité prohře sporu a může být uplatněna diskvalifikace celého týmu z turnaje.

5. V protestním komentáři vždy uvádějte tyto údaje:
- Přesný důvod zadání protestu
- Přesné určení kdy došlo k porušení mapa/kolo/čas nebo screeny ze zápasu.
- Na základě jakých důkazů je protest zadán (+ tyto důkazy neprodleně předložit!)
- Co požadujete od výsledku protestu
5.1. V případě, že vše nedodáte ihned při podání protestu, bude protest zamítnut jako nepodložený a potvrzen původní výsledek dle přiložených screenů.
5.2. Soukromé logy z IRC, ICQ atd. nebudou považovány za platné důkazy, neboť je lze snadno zfalšovat.

6. Prioritou je, že admin nebude za vás hledat závady v zápase. Vy se cítíte poškození, vy se musíte proti tomuto bránit a jasně určit, čemu má admin především věnovat pozornost pro případné vyřešení problému.

7. Admin nikdy nebude nařizovat nový zápas. Protest bude vždy rozhodnut ve prospěch jedné strany.

8. Rozhodnutí admina turnaje v protestu je konečné, platné a neměnné.

Další články z této sekce...

Kupte si Call of Duty 2 v našem shopu:
Cena:
499 Kč
Verze:
PC
Další platformy:
Xbox 360
Koupit hru Call of Duty 2

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

TURNAJ

Turnajová nabídka
Další
O hřeZákladní informace o hře
Call of Duty 2 -Hodnocení GameParku:
93%Hodnocení čtenářů:
ActivisionVydavatel:
Akční, First personŽánr:
Přejít na stránku hry

IKONKA

Ikonka GP
GamePark.cz
Toplist