Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Zima je v plném proudu a proto je čas na další pařbu v novém turnaji ve hře Call of Duty 2! Stará dobrá klasika Search & Destroy. Proto dejte klany dohromady a hurá do toho, at´ vyhrají ti nejlepší!

Harmonogram:

11.02.13
Začátek registrace
22.02.13
Konec registrace (0:0)
22.02.13
Rozlosování nultého kola
27.02.13
Start nultého kola
04.03.13
Konec nultého kola
05.03.13
Rozlosování základní části turnaje
08.03.13
10.03.13
Rozpis termínů
13.03.13
První kolo
17.03.13
Druhé kolo
20.03.13
Třetí kolo
22.03.13
Kontrola zápasů
25.03.13
28.03.13
Rozlosování play off
31.03.13
1.kolo play off
03.04.13
2.kolo play off
07.04.13
3.kolo play off
10.04.13
4.kolo play off
14.04.13
5.kolo play off
17.04.13
6.kolo play off
21.04.13
Konec turnaje

  Rychlý výběr

 

 > Registrace

 

 > Ceny

 

 > Konečné pořadí

 

 > Admin tým


 > Pravidla

 

 > Systém hry

 

 > Zbraně

 

 > Mapy

 

 > Zaslání cen

 

 

UPDATE 2: 20.2.

- Zavedeno nulté kolo

 

UPDATE 1: 15.2.

- Doplněn maplist.

 


> Registrace <

 

Registrací do turnaje týmy jednoznačně stvrzují, že přijímají pravidla turnaje a budou se jimi řídit. Nebudou záměrně hledat chyby v pravidlech a využívat těchto chyb s jasným úmyslem získat výhodu nad protihráčem či zvrátit řádně dosaženého výsledku v zápase. Zároveň budou ctít dobré jméno GP a nebudou jej svým jednáním nijak poškozovat. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku banu, kontumační prohře, nebo vyloučení z turnaje. Tým do turnaje registruje pouze kapitán a je zodpovědný za to, že si hráči jeho klanu pravidla přečtou a budou je dodržovat.


Maximální počet týmů v turnaji není limitován. Maximální počet přihlášených hráčů do týmu není nijak omezen. Minimální počet hráčů pro schválení týmu je 5. Seznam registrovaných klanů najdete v pravém menu vedle článku. Tento turnaj nevyžaduje originální verzi hry!


> Registrovat tým       |       Založit nový tým <


> Ceny <

 

 

 

1. místo -

5x Klíčenka GamePark

5x Originální Call of Duty 1 do sbírky

5x Prémium účet na tři měsíce

20 her podle výběru GameParku

8000 Gbodů

ocenění do profilu

 

2. místo -

5x Klíčenka GamePark

5x Originální Call of Duty 1 do sbírky

5x Prémium účet na dva měsíce

10 her podle výběru GameParku

5000 Gbodů

ocenění do profilu


3. místo -

5x Klíčenka GamePark

5x Originální Call of Duty 1 do sbírky

5x Prémium účet na jeden měsíc

5 her podle výběru GameParku

2000 Gbodů

ocenění do profilu

 


> Konečné pořadí <

 

1. místo - t e a m 4 H I G H

2. místo - CORERAGE

3. místo - amazing horse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> Admin tým <

 

 

BigHeada (hlavní admin)

 

 Preu (admin)

POZOR: pokud budete psát někomu z adminů na ICQ, tak hned v první zprávě popište svůj problém, jelikož jsou admini velice žádáni a na oslovení "čus", "čus jsi tam" a jim podobné často nereagují! Nepište jiným adminům než těm, kteří adminují tento turnaj. 

 


> Pravidla <

 


1. Harmonogram:

1.1. Herní dny: neděle, středa 19-21


1.2. Po dohodě se soupeřem a adminem turnaje lze termín zápasu změnit.


1. Chování:
1.1. Všichni hráči se chovají k protihráči s respektem a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se budete chovat špatně, musíte počítat s určitou formou trestu (kontumační prohra, diskvalifikace). Je zakázáno jakýmkoli způsobem napadat protihráče.


2. Cheating:
2.1. Politika cheatingu a jeho potírání se vztahuje na celý herní server GamePark.
Jestliže člen GamePark admin teamu někdy zachytí cheatování během hry, je jedno, jestli se jedná o Ligovou hru, Public, Fun hru nebo Lan turnaj, bude s dotyčným zacházeno stejně, jako by se jednalo o zápas turnaje či ligy herního serveru GamePark.

2.2. Když anti-cheat ochrana zachytí cheat, pak je hráč prohlášen za vinného, dokud neprokáže svoji nevinu.

2.3. V případě, že bude nějaký hráč usvědčen kdekoliv z cheatingu, bude mu udělen minimálně 3 měsíční ban na celý herní server GamePark. Hráč, který byl usvědčen kdekoliv z cheatingu, je neprodleně z turnaje ( včetně jeho týmu ) diskvalifikován bez možnosti návratu.

2.4. Je zakázáno používání souborů všeho druhu, které upravují hru nebo nahrávání souborů do složky hry, které nejsou její součástí. Jakákoliv změna od originální verze, jakékoliv pozměnění souboru hry navíc jsou taktéž zakázané a v případě jejich změny je zde postupováno jako při cheatingu.

2.5.
Není dovoleno využívat ani zneužívat jakýchkoliv chyb hry.

2.6. Je zakázáno používat jakékoliv scripty. Zároveň je zakázáno používat aplikace, které upravují vlastnosti, způsob užívání zbraní nebo jakkoliv upravují grafiku hry. Na serverech jsou nahrány pamy, které monitorují použití scriptů a každý hráč, u kterého budou scripty nalezeny, bude zabanován minimálně na 3 měsíce na celý herní portál GP.

 

3. Server:

3.1. Pokud server v průběhu mapy spadne, mapa bude restartována pouze tehdy, spadl-li server méně než 1 minutu po začátku. Ve všech ostatních případech bude zbývající počet kol dohrán a vítězem mapy se stává strana s největším počtem bodů v součtu před i po přerušení. 


3.2. Zápasy se hrají na serverech Gameparku, v místnosti Klanbáze - SD.

 

4. Čekání na soupeře:

4.1. Pokud se klan nedostaví ke stanovenému termínu v daný čas, tak čekající klan počká ještě 10 minut a pokud ani do té doby soupeř nedorazí, tak vyhrává kontumačně. Zápasy není možné odehrát s počtem hráčů menším než 4, v takovém případě klan prohrává kontumačně.


4.2. Před bashem týmy mohou čekat maximálně 5 minut na připojení všech hráčů od startu serveru, potom musí zápas neprodleně začít.

 

4.3. Pokud se k zápasu nedostaví dostatek hráčů z týmu, může druhý tým trvat na tom, že se bude na soupeře pohlížet tak, že se k zápasu nedostavili.

4.4. Pokud jeden z týmů předčasně opustí zápas, kontumačně prohrává.


5. Zadávání výsledků:

 

5.1. Každý tým je povinen udělat screen skóre tabulky na konci každé mapy.

5.2.
Po připojení všech hráčů na server jsou oba týmy povinni pořídit screen klienta. Na screenu musí být vidět sestava obou týmů, ve kterých začínají hrát zápas. Doporučujeme screen provádět v momentě, kdy jsou již oba týmy připraveni k zápasu.

 

- Tyto screeny musí být přiloženy k výsledku zápasu, v opačném případě admin může zápas bez varování stornovat a oběma týmům zadat postih.


7. Protest:

7.1. Pokud se v zápase vyskytly závady a chcete podat protest, nikdy nepotvrzujte výsledek zadaný soupeřem. Tento výsledek odmítněte a zadejte návrh kontumace. Tímto se zápas dostane do stavu konfliktu (je zde možnost, že výsledek budete muset odmítnout 2x a proto pozorně sledujte, v jakém stavu je váš zápas). Toto musíte učinit před uplynutím 48 hodinové lhůty, jinak bude výsledek automaticky potvrzen a nebude možnost proti němu vznést protest.

7.2. Protest lze podat pouze jednou a tak vyjmenujte vše, co považujete za vhodné, v jednom komentáři. Pokud se nebude jednat o odpovědi na otázky admina, nebude na další vaše komentáře s obviněními brán zřetel. Prioritou je, že admin za vás nebude hledat závady v zápase. Vy se cítíte poškození, vy se musíte proti tomuto bránit a jasně určit, čemu má admin především věnovat pozornost pro případné vyřešení problému.

7.3.
V protestním komentáři vždy uvádějte tyto údaje:
- Přesný důvod zadání protestu
- Přesné určení kdy a kým došlo k porušení - mapa/kolo/čas nebo screeny ze zápasu.
- Na základě jakých důkazů je protest zadán (+ tyto důkazy neprodleně předložit!)
- V případě, že vše nedodáte v okamžiku podání protestu, bude protest bez vysvětlení zamítnut a potvrzen původní výsledek dle přiložených screenů.


7.4
Soukromé logy z IRC, ICQ atd. nebudou považovány za platné důkazy, neboť je lze snadno zfalšovat.

7.5.
Je přísně zakázáno soukromě kontaktovat admina v záležitosti obrany svých zájmů v protestu. Cokoliv chcete říct k protestu, musí to být učiněno veřejně v komentáři. Pokus o soukromé ovlivnění admina povede k automatické prohře v daném sporu. Pokud bude třeba, admin vás zkontaktuje sám!

7.6.
Jakýkoliv výsměch, urážky a nepodložená obvinění na jakéhokoli admina či protihráče v protestu budou vést k okamžité prohře sporu a může být uplatněna diskvalifikace týmu z turnaje.

7.7.
V případě, že váš soupeř navrhne kontumaci z důvodu vašeho porušení pravidel, sledujte komentáře, kde budete instruováni adminem. Odpovídejte na otázky admina a předkládejte v termínech požadované důkazy.

7.8.
Tým, který 3x během turnaje vyvolá bezdůvodně konflikt, bude vyloučen turnaje.

7.9.
V případě, že se zápas dostane do stavu konfliktu, je zakázáno pod trestem BANu v délce 1 týdne na GP, komukoliv jinému než účastníkům zápasu komentovat tento zápas. Admin nejdříve v komentářích na to externí přispívatele upozorní. Tyto komentáře můžou být bez udání důvodu mazány
.

7.10.
Rozhodnutí admina turnaje v protestu je konečné, platné a neměnné. Admin nikdy nebude nařizovat nový zápas. Protest bude vždy rozhodnut ve prospěch jedné strany.

 

7.11. Zápas v turnaji mohou hrát jen členové týmu, kteří jsou v týmu bez přerušení déle než 24 hodin, pokud se soupeři nedohodou jinak. V zápase je povolen 1 host na tým, pouze pokud bude daný hráč povolen soupeřem. Pokud soupeř povolí hostujícího hráče, musí žádoucí tým udělat screen o povolení hosta a přidat k zápasu screen s povolením. V případě, že současně nastoupí více takovýchto hráčů a bude prokázáno, že o tom věděly a souhlasily oba týmy, budou oba týmy postihovány stejně. Povolení hosta je jmenovité a platí pouze pro daného hráče. Pokud ovšem na screenu nebude určeno jméno hráče, platí povolení pro kohokoliv.


- Soupeři nemají žádný důvod si tento screen mezi sebou vyžadovat, neboť sami vědí jestli hosta povolili. Pokud byl host povolen, potvrďte výsledek. Pokud nebyl povolen, můžete zadat kontumaci. Nic mezi tím nepřipadá k úvahu, testování jestli si soupeř vyscreenoval povolení, rozhodně nebudeme tolerovat! Konflikty na bázi o nedodání vyžádaného screenu budou automaticky uzavřeny jako bezdůvodné. Tento bod rozhodně nepopírá platnost předchozích odstavců a neplatí pro admina, který řeší konflikt. Má pouze zabránit zbytečným konfliktům a nepoctivému jednání týmů, kteří se snaží vyhrát pomocí různých kliček v pravidlech.

 

8. Dema:

8.1. Každý hráč je povinen natáčet dema ze zápasu. Záznamy musí být z celého zápasu, v opačném případě admin může dle svého posouzení zápas zkontumovat. Hráči jsou povinni mít svá dema uložena na disku po dobu 14ti dnů od uzavření zápasu.

8.2. Pokud bude mít tým podezření na porušování pravidel ze strany soupeře, může si vyžádat dema až od 2 hráčů a to nejdéle do hodiny od prvního zadání výsledků. Tato dema pak musí být přiložena k zápasu nejpozději do 24 hodin od vyžádání.

8.3. Vyžadování dem ze strany hráčů slouží výhradně ke kontrole sporných okamžiků ve hře. V případě zneužívání tohoto pravidla pro získání neoprávněných bodů může být tým potrestán a případný protest uzavřen jako bezdůvodný.

- Návrh kontumace zadávejte až po shlédnutí dema a zjištění porušení pravidel.
- Admin si může vyžádat všechna dema (i po dobu 14ti dnů od uzavření zápasu).
- Pokud hráč na vyžádání demo nedodá, jeho tým kontumačně prohrává.
- V případě, že hráč demo nedodá a je podezírán z porušování pravidel, může s ním být zacházeno tak, jako by pravidla porušil.


9. Různá pravidla:

9.1. Před spuštěním hry musí být místnost řádně pojmenována a to ve tvaru: "klan1 vs klan2", zároveň musí být v popisu místnosti vložen odkaz na turnajový zápas, který se v dané místnosti odehrává. Místnosti, které nejsou řádně založené, mohou být bez varování zrušeny.

9.2. V případě, že se soupeř k zápasu nedostaví do 10 minut od domluveného termínu, vyscreenujte klienta a zadejte návrh kontumace. V případě, že na soupeře počkáte déle a zápas bude započat, zaniká vám nárok na kontumaci.

9.3. Jakmile je jednou zápas započat, jeho výsledek bude platit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Špatný ping ani lagy nejsou důvodem k odložení či ukončení zápasu.

9.4. Při změně stran/mapy může být maximálně 5 minutová přestávka.

9.5. Každý tým si před zápasem vybere jednu mapu. Na serverech je instalován PAM, který umožňuje hráčům hlásit připravenost k zápasu použitím tlačítka "Use" (defaultně tlačítko F). Jakmile jsou připraveni všichni hráči, PAM spustí hru. PAM také umožňuje vyvolání hlasování o druhé mapě po skončení první mapy. Jakékoliv další návrhy na votování během již spuštěné hry nejsou povoleny (mimo vote kick vlastního hráče vyvolaného spoluhráči z tech. důvodů).

9.6. Střídat hráče lze při změnách mapy nebo strany, přímo v průběhu hry, pouze jednou za celý zápas. Připojí-li se hráč v průběhu hry, je jeho povinností se ihned zařadit ke svému týmu.

9.7. V průběhu oficiálního zápasu nejsou dovoleni žádní diváci (kromě GP admina CoD2). Pokud hráč hru z nějakého důvodu opustí a poté se opět připojí, musí si neprodleně zvolit stranu. Pokud se do hry připojí diváci, kteří tam nemají co dělat, musí být zápas přerušen a nepovolaným divákům by měl být před obnovením hry přístup na server znemožněn (povoláním admina do hry).

9.8. Je zakázáno urážet, osočovat nebo komentovat styl hry soupeře. Komunikace je povolena jen na týmový chat. Veřejný chat lze používat pouze na nejnutnější sdělení. Porušení tohoto pravidla se bude trestat postihem, ve vyjímečných případech kontumací.


9.9. Výsledek zápasu zadává vítězná strana v případě remízy vyzyvatel (pokud se týmy nedohodnou jinak).

 

10.1. V průběhu zápasu musí být všichni hráči přihlášeni v klientovi. Úmyslné vypínání klienta je zakázáno, hra bez klienta bude trestána kontumací. Pakliže se prokáže, že za tým hrající turnaj hraje hráč s banem či hráč který obchází ban, bude jemu udělen individuální trest, tým bude vyřazen z turnaje a každý člen hrající tento zápas obdrží ban.

 

10.2. Všechny zápasy musí být odehrány na GameParku, zápasy odehrané jinde nebudou platné a budou kontumovány.


10.3. Admin team si vyhrazuje právo pravidla v průběhu soutěže měnit a doplňovat. O změnách pravidel budete informováni v odstavci "Změny pravidel". Doporučujeme tedy, aby každý tým ve svém vlastním zájmu tuto stránku navštěvoval pro případ, že by došlo k nějakým úpravám pravidel.

 

10.4. Hráč smí v turnaji hrát pouze pod jedním herním účtem. V případě, že bude prokázán multiaccount, hrozí všem týmům, u nichž je takovýto hráč zaregistrován, okamžité vyloučení z turnaje a dle rozhodnutí admina ban na celý herní server GameParku po dobu až 3 měsíců.

 

10.5. Je zakázáno ve hře výrazně měnit nick.

10.6. Herní účet na GameParku je nepřenosný a je přísně zakázáno si jej mezi sebou půjčovat. Pokud bude toto zjištěno, hrozí všem hráčům, kteří se na takovýto účet přihlásili, ban až na 1 rok na všechny herní servery GamePark.cz a tým, ve kterém se tento účet nachází, bude vyloučen z turnaje!


10.7. Nejsou povoleny změny nicku, které znemožňují identifikaci jednotlivých hráčů oproti klientu. Na toto pravidlo není možno podat protest, slouží pouze jako specifikace přesného identifikování hráčů při hře.

 

 

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ A NEBUDE PŘÍJMÁNA JAKO OMLUVA


Je zakázáno hledat díry v pravidlech a tímto je obcházet> Systém hry <

 


1. Systém hry:

1.1. Turnaj začne tzv. nultým kolem - kolo, při kterém postoupí poražený i vítězný tým.  Toto kolo slouží k profiltrování neaktivních týmů. Tým, který k zápasu nenastoupí, v turnaji končí. V tomto kole odehraje každý tým jeden zápas s náhodně vylosovaným soupeřem.

 

1.2. Ve skupině se hraje se systémem každý s každým. V jedné skupině jsou 4 týmy. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do play-off. V případě bodové shody na postup rozhoduje vzájemný zápas. Postupující teamy jsou zařazeni do systému play-off. Systém hry se může pozměnit podle počtu registrovaných týmů

 

 

2. Zápas:

2.1. Hraje se mód Search & Destroy 5vs5. Hrají se dvě mapy. Skóre je 10 bodů za jednu stranu, 20 bodů za mapu a 40 bodů za celý zápas. Poté co jedna strana získá 21 bodů zápas končí, po vzájemné dohodě lze zápas dohrát. Jako defaultní mapu v klientu nastaví zakladatel mp_carentan na které začíná pistol bash, kdy si vítěz bashe vybírá stranu a mapu, která se bude hrát první. Na druhé mapě si stranu vybírá ten, kdo prohrál počáteční bash. V play-off platí, že v případě nerozhodného stavu se se pokračuje na mapě mp_carentan, kde si vybírá stranu vítěz úvodního bashe. Zápas skončí až jeden z týmu dosáhne výsledku 11:x.

 

2.2. Ve skupinách a v play-off si mapy volí týmy samy!


> Zbraně <

 

 


1. Zbraně
1.1. Všechny zbraně nastaveny serverem ( pam modem ) jsou povoleny
. Na tým je povolena 1 snipa a 1 broka.> Mapy <

 

mp_breakout mp_toujane
mp_burgundy mp_rhine
mp_carentan mp_trainstation
mp_dawnville mp_vallente
mp_decoy mp_tobruk
mp_downtown mp_powcamp
mp_farmhouse
mp_harbor  
mp_leningrad  
mp_matmata  
mp_railyard  

Mapy mp_powcamp a mp_tobruk ke stažení ZDE.


> Zasílání cen <

 


 

Jsou 2 možnosti jak lze ceny získat:

Osobně - nejrychlejší

 

Zde naleznete přesnou adresu s mapou společnosti Allstar s. r. o., která je vlastníkem herního portálu GamePark. Tady je možno vyzvednout osobně výhry.

Poté co se uzavře váš finálový zápas, případně zápas o 3. místo (Nejdéle však do týdne od ukončení turnaje) kontaktujte emailem hlavního admina turnaje.

V emailu musí být:

  • Jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti (občanský, řidičský, cestovní, studentský nebo jakýkoliv jiný průkaz s fotkou)

  • Dema všech hráčů vašeho týmu kteří hráli finálový zápas (případně zápas o 3. místo)

  • ID hráčů, na který bude připsán premium účet a Gbody (v případě, že se uděluje)

Hlavní admin vám během 72 hodin zašle přesné termíny kdy je možno výhry vyzvednout. Ceny se vyzvedávají všechny!!! což znamená dle typu turnaje až 5 krát a vy je poté předáte svým spoluhráčům. Ceny bývá možnost vyzvednout už sedm dní od řádného ukončení turnaje a předání jména, příjmení a čísla průkazu totožnosti vyzvedávajícího.

 


Poštou

 

Poté co se uzavře váš finálový zápas, případně zápas o 3. místo (Nejdéle však do týdne od ukončení turnaje) kontaktujte emailem hlavního admina turnaje.

V emailu musí být:

  • Jedna adresa, jméno a příjmení na kterou příjdou všechny ceny pro váš klan, které poté předáte svým spoluhráčům.

  • Dema všech hráčů vašeho týmu kteří hráli finálový zápas (případně zápas o 3. místo)

  • ID hráčů, na který bude připsán premium účet a Gbody (v případě, že se uděluje)

Ceny na uvedenou adresu budou dodány přibližne měsíc až dva od zaslání adresy.
V případě, že se ceny vrátí jako nevyzvednuty nebo nebyl adresát nalezen budou ceny po dobu třiceti dnů uskladněny a v případě, že ani poté se o ně nikdo nepřihlásí tak propadnou ve prospěch dalších turnajů a lig herního portálu GamePark

Ceny jsou zasílány poštou pouze jednomu zástupci klanu.

 

Další články z této sekce...

Kupte si Call of Duty 2 v našem shopu:
Cena:
499 Kč
Verze:
PC
Další platformy:
Xbox 360
Koupit hru Call of Duty 2

ANKETA

Budete hrát tento turnaj?

Ano
Ne

Celkem: 174 hlasů

V této anketě jste již hlasovali.

Buď jste v této anketě již hlasovali, nebo hlasoval někdo se stejnou IP adresou. Pokud chcete hlasovat, zaregistrujte se prosím.

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

O hřeZákladní informace o hře
Call of Duty 2 -Hodnocení GameParku:
93%Hodnocení čtenářů:
ActivisionVydavatel:
Akční, First personŽánr:
Přejít na stránku hry

IKONKA

Ikonka GP
GamePark.cz
Toplist