Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Logo sekce

Bojové údolí (D&D)

12.03.11, 16:17, autor: KenBlock43, vyšlo v blogu: Články
Nejnavštěvovanějším a také nejslavnějším ze všech Údolí je právě Bojové údolí, které se také pyšní tou nejkrvavější historií.

 

 

Bojové údolí


 Bylo po celá staletí bitevním polem pro různé mocnosti na Dračím pobřeží. Slovy jednoho minstrela je toto obrovské bitevní pole „údolím bez srdce“.

 

Byla by chyba vykládat si jeho slova tak, že Bojové údolí nemá vlastní hrdost, odvahu či úctu jeden k druhému a ke své zemi. Pěvec tím myslel, že Bojové údolí nemá žádné zeměpisné centrum a v žádném místě cestovatel se nenaskytne cestovateli takový pocit, jako by dorazil do středobodu údolí. Esembra, jediné větší sídlo v celém údolí, vám bude připadat jako zastávka na cestě, spíš než jako sídlo nějaké vlády či centrum země.

 

Přesto je Bojové snad nejbohatším údolím ze všech. Nezmapované úzké venkovské cesty, vedoucí křížem krážem podél severního břehu řeky Ašaby na západ od Rautauvyrovy silnice, skrývají množství panských domů a venkovských sídel, které si zde postavili postarší Sembijci. Domy si tu staví i lidé, jež si v Údolích nebo v oblastech kolem Měsíčního moře vydělali dost peněz a nyní, než odejdou na věčnost, si je chtějí užít a trochu si odpočinout.

 

Někteří lidé nazývají tato málo známá místa jako Rauvedonské vrchy, podle půlelfího zbojníka, který měl kdysi ve středu této oblasti své sídlo (nyní již zmizelo). Jiní uvádějí jako název této oblasti „Země Hvězdného kruhu“ po nejslavnějším druidském kruhu (který je už také pryč), jenž zde v minulosti sídlil. V záznamech mudrců a minstrelských pověstech i písních má zdejší místo jméno „Jevenské údolí“, protože je odtud výhled na Jevenskou tůň. Ale ti, kdož ono jméno považují za název ztraceného údolí, které zde kdysi vzkvétalo, se buďto mýlí, nebo vás úmyslně vodí za nos – jako třeba prodavači map pokladů v Ordulinu nebo Peroutkách.

 

Na příliš agresivní cestovatele čekají v točitých stezičkách soukromé armády a jiná nepříjemná překvapení. V okolních vlnících se kopcích žije také několik kouzelníků a člověk zde může nalézt i různé výukové akademie, umělá jezera a zahrady, jež by mohli soupeřit i se zahradami těch nejbohatších Cormyrských šlechticů.

 

Krajina


Země Hvězdného kruhu je pouze jednou částí Bojového údolí. Druhou částí je kopcovitá krajina oddělující Bojové od Údolí perutí. Pás členité krajiny běžící přibližně od jihozápadu na severovýchod tvoří přirozenou hradbu a skládá se z hustě porostlých kopců se strmými svahy, občasných útesů a puklin ve skále.

 

Najdeme tu také několik malých, zato však hustě zarostlých strží. Jinými slovy, ideální krajina pro zbojníky. Někteří ji znají pod názvem Sevné vrchy (podle kopce Rozsevzub, nejvyššího a nejseverovýchodnějšího vrcholku Hnědavých vrchů). V této nepříliš bezpečné krajině je hojnost vysoké i ostatní lovné zvěře, dostatek lesních plodů a nadmíra ostružiní. Velká většina cestovatelů zná Bojové údolí jen jako holá, zvlněná políčka a pastviny podél Rautauvyrovy silnice – a tak o něm nakonec taky smýšlejí – kterým místní neřeknou jinak, než „Pasu“. Usedlosti v Pasu bývají obvykle malé a skládají se z kamenných chat a stodol obehnaných kamennými zdmi nebo dřevěnými palisádami. Zdi a palisády jsou zde nutné kvůli trolům i zbojníkům a částečně také kvůli jinak poctivým jezdcům karavan. Ty si občas jen tak mimochodem dovolí ukrást nějakého toho koně.

 

Často jsou zde k vidění obezděné zahrady a sady, obzvláště pak přímo na západ od Esembry, okolo cest známých pod názvy Lovecká stezka a Kelťova kráčej, ale převážně se zde nachází otevřená krajina pastvin využívaná hlavně pastýřskými rodinami (tyto pastýřské rodiny musí nakupovat potřebné zboží u potulných kramářů nebo v Esembře, a proto obohacují své stoly zvěří lovenou praky nebo do pastí. Brání se však kuším s šipkami napuštěnými uspávajícím jedem). V této věčně zelené krajině leží spousta potoků i rybníků a množství svatyní Šántí a Silvana. Svatyně Šántí vypadá obvykle jako kamenný stůl, na němž je položeno nějaké

jídlo z darů země. Nabízené jídlo často zahání hlad vyhladovělých poutníků, ale bohyně se nezlobí, když jídlo snědí ti, kdo ho potřebují. Svatyně Silvana se nejčastěji skládají ze zvonku zavěšeného nad jezírkem nebo nad pramenem na malé lesní světlině, kde všude kolem rostou bylinky a vzácné lesní květiny.

 

V létě je zde skvělá krajina pro táboření, ale člověk by si vždy měl dávat pozor na zbojníky a psance na útěku před sembijskou spravedlností. Nebezpeční jsou také zkažení a zákony pohrdající mladší synáčkové bohatých sembijských obchodníků, kteří si sem vyšli na lov, neboť jejich vznešená krutost by se mohla obrátit i proti osobám, jež potkají.

 

V Bojovém údolí je možno setkat se i s poutníky, zálesáky a měňavci imitujícími všechny možné i nemožné osoby – stejně jako s loupežnými tlupami trolů, gobrů, zmetků, leukrót a podobných ohavností, které číhající v blízkosti civilizovaných krajů na neobezřetnou kořist. Občasné pustošení medvýrů a dalších ještě nebezpečnějších lesních tvorů udržuje tuto krásnou a úrodnou krajinu Trojříčí (kde se Semberský potok a Glamril vlévají do Ašaby na sever od Jevenské tůně) jen řídce osídlenou. Množství dobrodruhů ale sní o tom, že si zde postaví své sídlo. Bohužel jen málo z nich najde dost peněz a času, aby tak skutečně učinili.

 

Navíc zdejší výšiny jsou přímo posety nestvůrami obývajícími trosky podobných sídel, které byly ponechány samy sobě, když dobrodruzi ve spánku podlehli drakům nebo jiným nestvůrám, popřípadě se nevrátili z nějaké nebezpečně výpravy. Snad nejznámější z těchto opuštěných tvrzí jsou Vlčákovy věže, kdysi honosné sídlo sembijského dobrodruha Amberlana Vlčiska. Jeho sídlo údajně stálo na úplném bludišti klikatých, ručně kopaných tunelů, k prasknutí nacpaných kořistí z jeho výprav. Sídlo zchátralo, když Amberlan zešílel.


Svůj život zakončil jako blábolící požírač bobulí a veverek, žijící v chátrající trosce zpustošené ohněm, těžkým sněhem a nedostatkem údržby, neboť šílený Amberlan pobil veškeré své služebnictvo. Množství lidí se už pokoušelo najít jeho bájné bohatství, ale v kraji je tolik zarostlých zbořenišť, že si nyní nikdo nepamatuje, které z nich jsou Vlčiskovy věžě. Družiny ze sousedního Hlubokého a Střapcového údolí pořádají jízdní lovecké výpravy do horních oblastí Trojříčí. Cestovatele musím upozornit, aby si na ně dali pozor. Tyto skupiny si k táboření obvykle vyberou tu nebo onu zříceninu a tam pak hledají Vlčiskův poklad. Kdyby ho ovšem našli, osobní bezpečnost členů takové výpravy by neměla dlouhého trvání.

 

Těm, kdo by si chtěli zařídit trochu méně nebezpečné živobytí v Bojovém údolí, bych doporučil Jevenský les.Ten se nachází mezi Jevenskou tůní a Rautauvyrovou silnicí na sever od řeky Ašaby a žije v něm spousta drobné zvěře i vysoké. Většina nebezpečných obyvatel lesa – někdy nazývaného „Les mnoha jmen“, protože dříve byl také zván Bojový les, Satyrovník, Sardy nebo Lesácké panství – byla vyhubena již před dlouhou dobou. V lese hojně rostou běžné a velmi chutné bedly. Pokud znáte ta správná místa, můžete na ně chodit s povozem a kosou. Navíc je zde možno trhat dokonce i kapradí a bolehlav. Řeka Ašaba má na jih od Jevenského lesa břehy z modrého jílu. Jíl používá několik okolních hrnčíren k výrobě kulatých cestovních lahví, džbánů, talířů a hrnků. Ty se pak prodávají v Sembii a v sousedních údolích. Kvůli překrásným glazurám se musím zmínit o obchodu Alšiřova topeniště, nicméně jména jako Kanečník nebo Trnka jsou stejně vážená. Jejich značky můžete najít vypáleny do nádobí ve všech koutech Faerûnu.

 

Obyvatelstvo


Bojové údolí je místo, kde se setkávají obchodníci i válečníci. V průběhu let se z jeho obyvatel stala vybíravá a tolerantní směsice různých ras a původu, jakou najdeme kdekoliv východně od Hlubiny. Dokonce i půlorci zde budou přijati, ačkoliv s nedůvěrou.

 


000
Autor: Riotekk

Vydavatel : KenBlock43


Zdroj : Eng wikipedia , Dandwiki , Dungeons and Dragons Wiki a Google


Poznámka pod čárou:

        Bohužel kromě tři obrázku se na toto téma hrozně těžko hledá materiál(video a obrázky).

Další články z této sekce...

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

BlogyProfil blogu
* Založen: 1.1.2011 10:45:13
* BlogRank: 0,92
* Přístupů: 34 792
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 4
Toplist