Čekejte prosím
Čekejte, prosím...

Pětiminutovky

Pětiminutovky

30

komentářů

Komedie: Výzva vědců

datum: 1.9.2015 18:56:47 | autor: BenKenobi | komentáře: 30 | hodnocení: 92% (21 hlasů)

 

<imho>


Znáte to...přijdete domů, zapnete televizi a tam hle uprchlík (anebo imigrant, abych použil širší termín)! Na internetu to stejné, v hospodě v podstatě taky. Otevřete spížku, protože si chcete uvařit vepřovku s bramborem, a tam další. No, prostě jsou všude.


Přese všechno, co tyto události udělaly dobrého pro facebookové stránky zabývající se shromažďováním nelogických, komických anebo geniálně absurdních výroků slušných obyčejných lidí anebo [bohužel i] trochu veřejnějších osob, nejkomediálnější a zároveň nejtragičtější - jedním slovem nejtragikomičtější (ale to je už příšernej slovní konstrukt, ok) - je reakce na něco, co se jmenuje Vědci proti strachu a lhostejnosti; zkráceně Výzva vědců.


Než postoupím dále, jenom krátké nehodnotící shruntí pro čtenáře, kteří byli celé prázdniny v Tádžikistánu (anebo na ostrovech Země Františka Josefa či jinde): Vědci proti strachu a lhostejnosti je dvacetiřádková výzva, která cílí proti veskrze nízké úrovni veřejné debaty ohledně problémů spojených s imigrací, kterou podepsal určitý počet vědců, vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků. Proti výzvě se - mimo tradičního soukromého i veřejnějšího internetu - vyjádřili i lidé s řekněme větší autoritou, mimo jiné i prezident ČR, který ji odsoudil jako snahu vědců posunout sebe sama do nebeských etických výšin a rozdělit společnost.


Lidmi na internetu (hlavně lolivčrn) se budu zabývat později, nejdříve trocha pozornosti našemu nejvyššímu ústavnímu činiteli. Přepis jeho vyjádření k Výzve je toto:


"Výzva proti xenofobii míří mimo terč a to z toho důvodu, že český národ není xenofobní. Kdyby český národ byl xenofobní a netolerantní, pak by zde v politické struktuře existovaly významné politické strany s xenofobním programem. Myslím, že řešením tohoto problému by bylo, kdyby si každý ze signatářů této výzvy vzal domů alespoň jednoho uprchlíka." -zdroj


Těchto pár vět, které jsou v kontextu Výzvy nesmyslem, je v podstatě prezident Zeman v kostceTM, protože celek obsahuje logický lapsus takových rozměrů, že by pod ním mohly proplouvat lodě do Rhodoského přístavu. A proč? Protože buď pan prezident výzvu nečetl (a této hlouposti se dopustil omylem...) anebo je na stole možnost, že je to další část jeho populistické sklizně. Bé je správně; a nikdo nepotřeboval 50-50.


Prezident se svým vyjádřením vskutku snaží postavit výzvu tak, aby - v duchu vyjádření mluvčího Ovčáčka - navodila dojem, že výzva skutečně pracuje s rozdělením xenofobní národ (working class scum!) x mravně vyspělá akademická obec. Což naprosto objektivně není pravda; jak by také prezident zjistil, kdyby si Výzvu přečetl. Co přesně vlastně vědci (tedy ti, co přidali své podpisy) v souvislosti s xenofobií vlastně řekli:


1) "Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí."

2) "My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti."


Nikde v těchto dvou citacích není vyjádřeno přesvědčení, že česká společnost je xenofobní. Co zde je vyjádřeno, je "znepokojení nárustem." Což znamená, že to, co je předmětem Výzvy v tomto kontextu, není stav české společnosti (tj. společnost), ale nějaký trend; z čehož ale vůbec nelze usuzovat, nakolik česká společnost je (či je považována za) xenofobní. Jediné, z čeho alespoň trochu lze předstírat odhadování názoru signatářů na stav české společnosti, je dle mého názoru:


"Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum."


Samozřejmě mluvím o spojení "údajně holubičí národ." Jo, jasně, tato věta je skutečně negativní, jenže - úplně na rovinu - kdo by označil český národ za holubičí má buď výrazné mezery v dějepisu nebo velmi originální vnímání historie. "Ztrácení lidskosti a zdravého rozumu" je opět komentář k trendu; ne k aktuálnímu stavu. 


Všechny ostatní objektivní výroky Výzvy ("O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali" , "Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií" , "dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti") jsou sice víceméně negativní, nicméně naprosto pravdivé; jak se může přesvědčit každý, kdo má pajšl na projíždění některých facebookových stránek či diskusí na zpravodajských serverech. 


Druhá část prezidentova komentáře ("Myslím, že řešením tohoto problému by bylo, kdyby si každý ze signatářů této výzvy vzal domů alespoň jednoho uprchlíka.") je snad ještě horší a též dost rozčilující. Shodneme se, doufám, že problémem, na který Výzva míří, je růst xenofobie a nízká úroveň debaty. Bera toto v potaz, nelze než přemýšlet nad tím, jak akademici vařící doma pro uprchlíky rajskou (zatímco tito sedí na gauči a dívají se na Dempsey a Makepeacovou) vyřeší problém rostoucí xenofobie a stupidit, které se v debatách objevují. 


Namísto toho z této věty nabude člověk dojmu, že signatáři jsou vlastně hrozně pokryteční, protože kromě mlácení prázdné slámy (jo, nazdar pravdoláskařství, sluníčkovství, neziskovky a chartisté!) vlastně nic kloudného [k problému] nedělají; ač jsou elitami a měli by tedy - logicky - býti předvojem společnosti v otázkách mravních i jiných. A navíc poučují! omgwtfbbq! To, že by adopce uprchlíků signatáři byla asi takovým řešením problému [nárustu xenofobie] jako zavření Fakulty dopravní na ČVUT, se snad ještě dá přejít s lehkým úsměvem, protože - ruku na srdce - nárok na senilitu má každý, jenže on je to ve skutečnosti útok na protistranu plně v dikci straw manu a argumentu ad hominem. Což tedy není nic nového pro kohokoliv, kdo někdy zakopne o televizi, a tak ví, že je to prezidentův nejoblíbenější styl odpovědi. 


Je obecně příjimanou slušností odpovídat a reagovat v rámci toho, o čem je řeč. Přeskakovat, byť nevědomky, mezi tématy je jaksi akceptovatelné, pokud to dělám já, vy nebo Josef z Čierne pri Čope, nicméně u prakticky nejexponovanější české osobnosti současnosi by se to stávat nemělo.To, že část veřejnosti tento přístup, kde se míchají jabka s hruškama a odpovídá na to, co se kde komu hodí (protože něco), schvaluje v rámci nějakého vyššího zájmu věci, je dost úsměvné; kdyby to ovšem nebylo taky tak strašně smutné. A nemusím snad připomínat, že představa, že prezident tyto logické chyby dělá omylem, je dost naivní.


Čímž jsem v podstatě shrnul hlavní bod tohoto článku, který leží v tom, že Výzva vědců s vlastními problémy imigrace, řešením na úrovni státní či evropské, státní podporou, se sporem o kvóty, Dublinským systémem nebo povinnostmi států či imigrantů samotných nijak neinteraguje, nevyjadřuje se k nim a nehodnotí je. Nedá se z něj též vyčíst stanovisko signatářů k diskusi; tedy mimo "všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita." Proti čemuž nemůže říct ani ten nejslušnější nejobyčenější člověk ani popel (pokud se tedy ty věty nevezmou opravdu zeširoka), protože tyto dvě věty konstatují všehovšudy to, že by lidé neměli být hnusní na jiné lidi (pakliže tedy neinterpretujeme zajistit bezpečí  jako  implicitní začlenění do onoho mýtického sociálního systému zemí západní Evropy, což je výklad, se kterým se nemůžu ztotožnit. Dokonce si myslím, že spojení ti skutečně potřební v druhé větě je nadbytečné a mělo by být nahrazeno spojením ti, co na to mají nárok).


Ale zpátky: respektive, on proti tomu může říct klidně i více než popel - a taky by asi chtěl -, jenže zde leží dle mého další problém celé imigrantské diskuse. Mohl bych ho asi zkusit formulovat na několika řádcích, ale mnohem jednodušší bude prostě odkázat na to, že potrefená husa nejvíc kejhá.


Pokud Výzva reaguje na rostoucí xenofobii a na to, že cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci, a že se ozývají hlasy přející smrt, a nějaký člověk si tuto obecně adresovanou (z logiky věci těm, u kterých roste xenofobie, kteří vykreslují atd.) výzvu vezme jako útok na sebe sama, nezbývá než si to vyložit tak, že tento člověk nejspíše skutečně sám sebe jako primárního adresáta identifikuje; a tedy sám seznal, že u něj roste xenofobie, přeje cizincům smrt atd. Čili se dostáváme k další podstatné otázce: jak může být obyčejný slušný člověk dotčen výzvou, která de facto (mimo jiné) nabádá k opatrnosti a reflexi toho, že společnost ztrácí lidskost a zdravý rozum, aniž by sám sebe zaškatulkoval jako tu část společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum? A pokud se člověk takto zaškatulkuje sám, jsou pro něj imigranti problémem dosti druhotným.


Tímto se dostáváme k poslední části, to jest vyjádření a obecně rétorika skupiny, která se v poslední době snaží dosáhnout českého komediálního nebe - IVČRN (či Blok proti Islámu; pardon za terminologii). Ti jeden den den po vydání Výzvy reagovali malým článkem, který především odkazoval na článek Radima Valenčíka, jinak byl však dosti omezen: měl nadpis, jakýsi bonmot či anotaci a obrázek; snad převzatý z Völkischer Beobachteru či co. Nicméně, již nápis nám napoví, že je něco shnilého v táboře antiislámském:


"Někteří ze samozvaných elit navzdory, že do funkcí většinu z nich nevynesla nějaká morální integrita, ochota stát si za svým i proti většině kolegů a špičková odbornost. Kdepak. Museli především správně žádosti o eurogranty, leštit ty správné kliky, lézt do těch správných zadků..." -zdroj


Sice v lecčem připomíná název Cibulkova volebního bloku, nicméně tuto podivnost IVČRN skutečně zvolilo jako oficiální nadpis. Kromě již zmiňovaného textu Radima Valenčíka, kterým se budu zabývat pouze okrajově, byl v "článku" již pouze bonmot:


„Nebozí chlapci s mobilními telefony, platící za převoz částku ve výši průměrného dvouletého důchodu, jsou tak frustrovaní sociálním systémem Itálie a Francie, že se za každou cenu snaží dostat do Anglie a Švédska. Muslimové, kteří ještě neprovedli žádný teroristický útok, jsou házeni do jednoho pytle s těmi, kteří je k tomu nabádají a vedou.“


I člověk, který si - ať už více či méně pravdivě - zakládá na tom, že není lůza a je morálně na výši, musí se uchýlit k veskrze plebejskému: to jako fakt? To, že IVČRN není debatní kroužek, kde by se na logiku a vyjadřování nějak více hledělo, je jasné, stejně jako to, že asi mají poněkud jiné standardy [všeho], nicméně jednou jsou veřejně činní, tak by alespoň nějaké být měly. 


Hned na začátek je čtenář seznámen s nějakou samozvanou elitou. Kdo je samozvaná elita? To je otázka, na kterou není lze nalézti odpověď, nicméně signatáři Výzvy to docela určitě nejsou


Nikde v textu se za elitu nevydávají a výzva se jmenuje Výzva vědců, protože sdružuje některé lidi z vědecké a akademické obce (obdobně by tedy byla Výzva automechaniků, Výzva řídících letového provozu, Výzva investičních bankéřů). Důvod, proč Výzva akcentuje vědeckost jejích signatářů je předpokládaná disposice ke kritickému myšlení, schopnosti nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Tedy to, že signatáři jsou - dle jejich názoru - nezaujatější než širší veřejnost. Toto je navíc uvedeno tím, že tyto vlastosti by měly být, ne že jsou, základními vlastnostmi těchto lidí. To, že tomu tak ne vždy bývá se nejlépe demonstruje na příkladu pana Konvičky, jehož logické konstrukty jsou někdy vpravdě originální. Každopádně, pokud někdo jen na základě disposic k těmto vlastnostem někoho zařadí mezi národní elitu, prosím, nicméně já s tím nesouhlasím. 


Komentovat druhou část nadpisu (!), tj. "že do funkcí většinu z nich nevynesla nějaká morální integrita, ochota stát si za svým i proti většině kolegů a špičková odbornost. Kdepak. Museli především správně žádosti o eurogranty, leštit ty správné kliky, lézt do těch správných zadků...", je až smutné, protože vychází z předpokladu, že vědci sami sebe explicitně považují za morální kapacity, což z textu Výzvy nijak nevyplývá. Namísto toho je na signatáře útočeno, neboť je (u většiny) zdůrazněna neochota stát si za svým, nešpičková odbornost a lezení do těch správných zadků. Pokud by se tento text objevil na wikipedii, bylo by za něj přidáno lakonické [citation needed] dříve, než by nad Kairem přestala poletovat tichá píseň moslemínovy písně (sic). Ostatní by to označili za nekonstruktivní ad hominem a šli o dům dál.


A nakonec tu máme: „Nebozí chlapci s mobilními telefony, platící za převoz částku ve výši průměrného dvouletého důchodu, jsou tak frustrovaní sociálním systémem Itálie a Francie, že se za každou cenu snaží dostat do Anglie a Švédska. Muslimové, kteří ještě neprovedli žádný teroristický útok, jsou házeni do jednoho pytle s těmi, kteří je k tomu nabádají a vedou.“ 


To je výňatek z toho odkazovaného článku Radima Valenčíka, který si může každý přečíst; ale komentovat jej by bylo plýtváním virtuálním papírem, neb jde v podstatě o rádoby trefnou parafrázi originální Výzvy, která [ta parafráze] poukazuje na všechnu negativní agendu a přespříliš nedemokratické myšlenky obsažené ve Výzvě. Což by bylo v pořádku, kdyby tam ovšem takové myšlenky byly jakkoli obsaženy. Ve výsledku jak IVČRN, tak Radim Valenčík minuli smysl Výzvy přibližně o stejně malý fous, o jaký Kryštof Kolumbus minul Indii. Jenže galeony brzy zaplavily Španělské království zlatem; po Valenčíkově článku zbude jen pachuť v ústech.


Výzva vědců ať už přímo či nepřímo kritizuje (mimo jiné) hromadění levných politických bodů, ztrácení lidskosti, neověřování informací a neopatrnost v soudech. Názorově-diskuzní platforma na Facebooku, za kterou se IVČRN označuje, jenž deklaruje obranu demokratické ústavy (ačkoli věci postované jejími adminy či Konvičkou osobně by často nerozdýchala ani ústava nacistického Německa; pokud by tedy nacistické Německo nějakou speciální ústavu mělo a neplatila tam ta Výmarská...) a staví se proti agresivní totalitní ideologii, by přinejmenším mohla svoji rétoriku stavět poněkud opatrněji a hlavně bez propagandy, která by se nejlépe označila právě slovem agresivní. A hloupá a nehodná našich občanů. Pokud je evropská kultura, kterou IVČRN tak vehementně brání, založena na podvodu a manipulaci a akceptování zjevně vadného chování, možná je čas poohlédnout se po nějaké jiné. Jenže já s tímto nesouhlasím, mám ji rád, a proto mě také nesmírně mrzí, že i chování našeho nejvyššího ústavního činitele je v podstatě to samé, na které Výzva vědců upozorňuje. Nakonec možná Výzva strefila cíl dost přesně; jenže cíl, který je pro část společnosti nepříjemný, neboť není přespolní, nevypadá jinak a je až nebezpečně blízko.

 

 

</imho>

 

SDÍLET

18

komentářů

Jak jsem dostal rakovinu očí

datum: 28.10.2014 22:35:19 | autor: BenKenobi | komentáře: 18 | hodnocení: 90% (17 hlasů)

Dnes jsme slavili 28. říjen, výročí vzniku Československé republiky, snad nejdůležitější státní svátek, jaký ČR má. Užili jsme si - ostatně jako každým rokem - kauz malých i větších, pár lidí si přihřálo svou politickou polívčičku, někdo se pohoršoval nad výběrem osobností oceněných státním vyznamenáním a tak dále. V podstatě jako každý rok; nic nového. 

 

Nicméně jedna událost je tak hrozivá, směšná, česká a tragická, že si zaslouží zmínku. A udělám to fotkou.

 

 

Co to...co to, ksakru, je?

 

Správná odpověď by byla Robert Sedláček.

 

Je selháním státního aparátu, že pana Sedláčka hradní stráž nevyhnala bajonety na mráz před Hrad. Jak se vůbec člověk v oblečení, ve kterém by byl buranem i v divadle střední velikosti, může odvážit jít na oficiální státní událost? Proč ho tam vůbec pustili? Fajn, třeba žil pan Sedláček poslední desetiletí v pralese mezi opicemi (zdali můžeme dát rovnítko mezi prales a ČR je na další debatu), ale to nebylo na pozvánce zmíněno, že se předávání cen neodehrává v hospodě? Nebo snad pana Sedláčka pozvánka zastihla při orientačním běhu a on neměl byť minutu, aby se stavil domů a převlékl. Ano, standardy na odívání se snižují (bohužel), ale to neznamená, že člověk může vstát od škrábání brambor a jít k presidentovi. To znamená, že nevyžadujeme, aby se chodilo ve fraku s černou vestou. Ok, ok, oděvní puristé namítnou, že tento se nosí pouze k panovníkovi, takže se opravím - aby se chodilo v žaketu. Ne, to nikdo nechce (už proto, že Zeman sám se obléká dost podprůměrně, a bohužel nemá zrovna representativní držení těla (což mu nedávám za vinu; prostě to tak je)), ale - doprdele - zase nějaké hranice by měly být. 

 

Tak jako by se lidé měli nepouštět do divadel v mikinách (což se neděje; a bohužel i návštěva vídeňské filharmonie umožní vidět lidi ve svetrech, mikinách a teniskách), nemá člověk typu pana Sedláčka, co dělat na Hradě. Vždyť mu mohli něco půjčit nebo něco. Panu Sedláčkovi přeji, aby jej rozmázli po všech novinách, ale nejspíš se tak nestane.

 

Protože důležité je to, co je uvnitř a oblečení je povrchní, pozérské a nedůležité, že?

 

Ne.

SDÍLET

7

komentářů

Sajuz, propaganda a CoH2

datum: 19.8.2014 0:13:44 | autor: BenKenobi | komentáře: 7 | hodnocení: 94% (13 hlasů)

 

Všichni nejspíš znáte (ve smyslu slyšel jsem o; vím o čem to je, ne nutně hrál jsem) druhosvětoválečné ertéesko Company of Heroes, kde se udatní zápaďáci mlátí s udatnými teutonci, a také Company of Heroes 2, kde se o poznání méně udatní Sověti mlátí s nijakými germány. A dost možná jste také zaznamenali vlnu kontroverze, kterou hra vyvolala po svém vydání. Přestala se prodávat v Rusku a Rusové nadávali, kudy chodili, že prý poškozuje dobré jméno Rudé armády, jejich dědů, údělu a role sovětského lidu a kdovíčeho ještě. Kvůli absenci lepšího počítače (a také kvůli ohlasům v CoH1 a Blitzkrieg komunitě) jsem se CoH2 dlouho vyhýbal, ale teď už jej nějaký čas mám a hraju.

 

A tak můžu zvesela říct, že mají pravdu. 

 

Respektive, určitě z části. Jenom bych nehovořil o fašistické propagandě a nepřipadá mi to tak závažné, ale rozhodně je to smutné. Jo no, to se mi to mluví, když nejsem Rus a jediná hra, ve které Československo bojuje jako neanonymní strana, je série Wargame, kde je ČSLA dokonce i dobrá (přesněji řečeno ucházející tanky, speciální komanda s tarasnicí vz.21 a všechno postavené na podvozku Tatrovky 815 8x8, tedy Dany, Ondavy a STROP 2. PS: SKOTy jsou šrot). Ale to je fuk, protože v souvislosti s Company nejde o to, jak dobří či nedobří Rusové jsou. Jde o kampaň. 

 

Totiž o co jde? Relic (tj. vývojář CoH2) se rozhodl kampaň postavit na příběhu, který sleduje jakéhosi sovětského oficíra s pekelně stupidním jménem; a oficír tak prochází bojem a - spolu s hráčem, odkojeným Nepřítelem před branami - vidí, že bojovat za matičku Rus není žádná prdel. Tak tedy zjistíme, že Rudá armáda má do bezchybných amerikánů daleko, a větším problémem než kulomety Němců jsou pro nebohé vojíny kulomety zadržovacích oddílů NKVD. Taky se dočkáme upalování civilistů, stupidního popravování kohokoliv za cokoliv, debilních rozhodnutí a celkově tak nějak snahy prohrát válku proti Němcům. Vývojáři se bránili, že prý je kampaň založena na očitých svědectví a všechny události v ní zobrazené se skutečně staly. Což sice může být pravda, a já jim i věřím, jenomže ve výsledku je celý obrázek úplně obrácený. František Fajtl nebo generál Kratochvíl nejspíš taky někdy zakleli doprdele, ale natočit o nich film, kde by neměli jiné linky a repliky se nikdo neodváží. Ke konci kampaně se začne situace zlepšovat, ale celá hra nutí hráče položit si otázku, jak sakra dokázali Sověti skoro samostatně nakopat nácky do zadnic, když byla jejich armáda takovej děsnej bordel.

 

Válečné zločiny na později, nejsrandovnější je jeden moment, kdy si voják před bitvou stěžuje, že nemá na výběr a je do boje a útoků nucen. No fakt? Překvapení, že? Autorům nejspíš došlo, že nacpat na Rusy archetyp hrdinného výsadkáře ze stoprvní, který je děsně cool a jen tak mimochodem osvobodí Evropu, se asi nepodaří, a tak se rozhodli Sovětské vojáky vyobrazit jako chudáky, kteří bojují proto, že je do toho nutí komisaři NKVD. Čímž se dostáváme k dalšímu bodu: vojáci se snaží přežít a bojují pouze proto, aby zachránili své kamarády a přežili válku. Tedy ti hodní. To, že je potřeba porazit Německo, osvobodit obsazené území Sajuzu a vyhrát válku, zůstává pro záporáka a vojáci vypadají, že je jim to vlastně úplně egál. 

 

Ona je z toho celého dost vidět ta hollywoodizace. Samozřejmě nejvýraznější a nejviditelnější je to, že v kampani prostě musí být alespoň jeden okamžik, kdy nekonečno Sovětů nabíhá na kulomet a chcípá v nekonečných počtech, stejně jako musíme mít naprosto debilní vyobrazení situace jeden má pušku a druhej má náboje. A v neposlední řadě kosení ustupujících vojáků plnými dávkami z vodou chlazeného maximu. 

 

Nejvíc ale zabolí role Němců. Chcete udělat východní frontu hrozně moderně temnou a krutou? Klidně, ale v tom případě prosím obě strany. Jenže Němci jsou v CoH2 křoví, které nedělá skoro nic, čímž jenom zviditelňuje problémy vázané k Rudé armádě, která, nemaje rovnocenného protivníka v hnusu, je opět za zločineckou organisaci nejhrubšího zrna.

 

Naprosto nejstrašidelnější na celé věci ovšem je hrozba, že to někteří lidi a děti vezmou vážně a budou na tom zakládat svůj obrázek o válce. A tak se idiotský až groteskně zlý důstojnický sbor Rudé armády nebo apatie a nezúčastněnost sovětských vojáků klidně dostane do povědomí stejně jako tam už je mýtus o nedostatečně vybavených Rusech, doktríně založené na házení chlapů na kulomety, špatnosti amerických Shermanů nebo absolutní glorifikace některých zbraní, namátkou T-34, Tigeru nebo třeba AH-64. A já se pak budu muset s někým zhádat v hospodě. 

 

 

SDÍLET

5

komentářů

O strachu z vlastní podprůměrnosti

datum: 7.2.2014 21:40:00 | autor: BenKenobi | komentáře: 5 | hodnocení: 79% (18 hlasů)

Výborný student! Premiant!

          Docela jistě sedí po večerech doma nad knihami a zřídkakdy vychází ven; chudáček jeden.


To je ten s tou vilou, ten co si minulý pátek koupil ten nádherný Bentley.

          Stejně k takovým pěnězům nemohl přijít legálně.


Báječný vědec. Kapacita.

          Který dozajista neví, jak vyměnit sifon nebo kolik stojí nezlevněné plnotučné.


Odešel ze školy; nebavilo jej to. Dělá teď něco docela jiného.

          Jednou se mu to jistě vymstí.


Dostal se do politiky, má teď místo v zastupitelstvu.

          Beztak je to grázl.


Famózní herec, bere teď miliony.

          Ale poctivou prací by se neuživil.


Krásný kabát.

          Tolik peněz za takovou pitomost.


Modelka hezká jako obrázek.

          Dutá jak bambus.

SDÍLET

13

komentářů

Romantici pitomí, aneb proč nepřistávat u silnice

datum: 22.11.2013 22:15:54 | autor: BenKenobi | komentáře: 13 | hodnocení: 92% (21 hlasů)

Mohutnými bíločernými křídly rozráží noční oblohu a rozhýbává špičky smrků, rostoucí v lese pod ním. Vznáší se do větší výšky, aby nabral dostatečnou rychlost pro včasné dokončení svého poslání, které mu bylo od počátku věků předurčeno. Poodkryje bílou látku a slabé zakňourání mu potvrzuje, že jeho mise pokračuje bez obtíží - ona pořád spí a o nachovém polštářku pod vrstvou tkaného obvaziva snad ani neví.

 

Krouží podél silnice a pomalu ho začínají obklopovat pocity strachu z přítomnosti smrti. Ví, že by měl pokračovat dále v letu, aby neohrozil svého pasažéra, ale začíná cítit i něco jiného, co mu nedovoluje odletět a mávnout nad tím křídlem. Klesá blíže k zemi a všudy přítomnou pachuť smrti začíná stále intenzivněji nahrazovat příchuť života. Věří, že jeho instinkty mu radí správně a rozhodne se přistát.

 

Dosedá kousek od vozovky; Čáp se posadí do vysoké trávy. Děvče, od hlavy až k patě zabalené do bílé látky, je zanecháno spát a on se opatrně přibližuje k protějšímu příkopu. Při každém došlápnutí se mu lehce, ze strany na stranu, rozhupuje jeho dlouhý krk. „Klap, klapy, klap” zadrkotá zimou a v momentě, kdy dojde na druhý konec silnice, zaslechne, jak se mu zpoza nohou ozývá nezřetelné mlaskání. Podívá se pod sebe a zjišťuje, že povrch silnice začíná měnit svoji podobu. Doposud suchá silnice se mění v mokrou; v lepkavé černi zůstavjí obtisknuté stopy jeho nohou a vzorky pneumatik. Podívá se na stranu a spatří černý stín, tyčící se vysoko proti zataženému nebi, kolem kterého je spousta orvaného peří, krve a roztroušených střev. Stále třepaje se zimou přiběhne blíž a černý stín začíná odhalovat svoji skutečnou podobou. Hořečnatě obíhá stále kouřící mrtvolu, doufaje, že se někde něco pohne a ukáže známky života, ale snaha je marná. Póčko zůstává nehybně ležet, je mrtvé. Prázdné.

 

Stále však věří, že se tu nachází život, který ucítil z oblohy, a který cítí i nyní. Přeci ho nešálí jeho smysly, na něž se mohl vždycky spolehnout. Chodí sem a tam, z místa na místo, až v jednu chvíli ze křoví zaslechne tiché kňourání a klapání. Levou nohou rozhrne pichlavé větve a konečně ji spatří. Je krásná, menší, s blonďatými vlasy a zabalená v hnědozelené blůze s mnoha roztomilými zlatavými flíčky na prsou. Vyzvedává ji z trnů, opatrně chňapne za límec a táhne ji na druhou stranu silnice, aby Čáp mohl odnésti i ji. Protáhne křídla, zaklepe sytičem a vzlétává k nebesům.

 

Vítr nabírá na síle, první dešťové kapky padají z nebe, blesky z dálky osvětlují nekonečnou temnotu a hromy se snaží svým burácením vzbuzovat respekt a strach. On ale neohroženě letí dále. Přestane s sebou mávat a otočí se trochu víc proti větru, aby dvěma cestujícím vytvořil klid v sílícím dešti, a plachtí dokončit svůj úkol. Čas se krátí.

 

~~~~~~~~~~~ 

 

Čarodějnice přichází k sobě. Své dlouhé blonďaté vlasy si jednou rukou odhrnuje z obličeje a druhou si drží přiloženou na podbřišku, na který se bojí pohlédnout. Jakmile bolest trochu poleví, narovná se, podívá se na svoji stále spící kolegini, otře si zarudlou ruku o molitan a podívá se na nebe. Otevírá okno, aby se k ní dostal čerstvý vzduch. Vidí malou padající hvězdu - malinký bod rychle se ženoucí oblohou. A též hvězdy a červené hvězdy. Zvedne se jí žaludek; doufá že jen něco špatného snědla. Začíná se bát.

 

~~~~~~~~~~~ 

 

Již je v dohledu a vše sleduje oknem z té výše. Krouží. Pak se strmě snese a nad korunami stromů se blíží ke svému cíli. Ještě není nic ztraceno. Krátké zaváhání, zatlačení palcem, opakované zahřměni a maličký Fieseler se řítí ve spirálách dolů. „Klap, klapy, klap,” slyší Kožedub, jak se dotáčí kotouč filmu koaxiální kamery.

 

 


 

"Dostaň se blíž, a když už si myslíš, že jsi příliš blízko, běž ještě blíž." -Major Thomas B. 'Tommy' McGuire

SDÍLET

4

komentáře

Kenobiho (volební) gramofon VII

datum: 25.10.2013 22:36:15 | autor: BenKenobi | komentáře: 4 | hodnocení: 99% (18 hlasů)

  

 

Tak se nám to blíží, respektive doblížilo. A já momentálně nemám chuť ani čas psát delší, vyargumentovaný, objevný a kdovíco ještě komentář (zhádám se s kýmkoli samozřejmě rád), nicméně Liščin komentář mi vnukl myšlenku ohledně partají a toho, proč se veřejně nepresentují též hudebně (Svěrák promine). Samozřejmě není vůbec nutné něco impozantního vymýšlet; proč taky, když už toho bylo tolik složeno, nazpíváno, ukradeno a zahráno?

 

Jenže to by mě někdo popotahoval, že prej jsem nespravedlivej tamhle, moc přísnej tamdle a moc hloupej tady. Takže nakonec dostala každá strana jednu písničku optimistickou, propagující a všechno sluníčkový, a jednu takovou mírně negativně-deviační, jak by řekl herr kapellmeister, toho času nevpuštěn do koncertního sálu.

 

Též se sluší říct, že snad úplně všechna díla zde použítá považuji sama o sobě za vynikající písničky a některé autory tímto přiřazováním značně dehonestuji, ale co?

 

  

 

KSČM + -

ČSSD + -

ANO + -

TOP09 + -

ODS + -

SPOZ + -

Strana Svobodných Občanů + -

SZ + -

Piráti + -

ÚSVIT + -

DSSS + -

KDU + -

 

Nechte působit a tvařte se intelektuálně.*

 

 


 


Pár poznámek:

 

- Plusová písnička k rudým dlouho soutěžila s touto, která je též velice aproprietní.

 

- Nehodlám videa vkládat přímo. Z dobrého důvodu.

 

- Některé jsou vyměnitelné. Samozřejmě.

 

- Pamatujte, že loď schopná přistát na Minmusu může tragicky selhat v gravitačním poli Münu.

 

- Pokud je subjektivita objektivní, je objektivita subjektivní?

 

- Pokud vás baví Hearts of Iron a hledáte AAR na čtení, můžu nabídnout.

 

- Na mnoho malých i větších uskupení jsem jistě zapomněl (Edvard by se jistě divil, kde skončili národní socialisté), nicméně samozřejmě je zde i hymna pro Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha. 

 

   

 

* ale ne na ulici; ulice nerada intelektuály, neb tito nikdy nezakusili žár konvertorů.

SDÍLET

9

komentářů

Malé radosti útrpného života

datum: 22.10.2013 23:28:06 | autor: BenKenobi | komentáře: 9 | hodnocení: 99% (18 hlasů)

 

Aneb nukleární holokaust versus orální sex...

 

Internet je vyjímečné místo. Dává možnost vést debaty, hádat se, vypoklonkovat někoho bez nutnosti hradit si drahou zubní korunku, dívat se na televizi bez televize, nezapomínejme na real-time updaty tržních indexů, nějaký ten bulvár a tak podobně. A samozřejmě je tu ta divnější stránka internetu, od redditu, přes wtfjapanseriously.com po tisíce a tisíce variací na koťátka. Jo, a taky porno; to aby někdo neřekl. Někdy se tomu ale tak má, že ta nejzábavnější věc přijde od tam, kde ji vůbec nečekáte.

 

Abych vás nenapínal - stránka, o které mluvím, nosí poetický název songmeanings.com a nebude asi překvapením, když prozradím, že umožňuje lidem diskutovat o významu písničkových slov. Což samozřejmě znamená, že spousta lidí bude otevírat lexikony a učebnice dějepisu a hledat všechny historické narážky v American Pie Dona McLeana, že si užijeme Boba Dylana nebo CCR v míře větší než malé, že nikdo nekomentuje Sinatru (teda mimo My Way), a že polovina komentářů jen vyjadřuje, že ten který diskutér miluje toho kterého interpreta.

 

A o kterém songu (respektive komentářích a naprosto famósní) diskusi budu mluvit?

 

 Atomic od americké skupiny Blondie z roku 1979, což je něco, co zní jako příjemný mix hudby z No One Lives Forever 1, něčeho mírně Leonovského a hudby z Jagged Alliance 2. Přidáme klip, ve kterém Debbie Harry poskakuje v igelitovým pytlíku a HAZMAT obleku, jezdí se tam na koni (který se do toho zasazení hodí asi jako ten Arnoldův v Pravdivých lžích) a někdy ke konci tam lautr všichni ochrnou. Hodnocení tanečních kreací stranou, zde je song:

 

 

 

Není těžké uhádnout, že slova písničky zjevně žádnou složitou metafysickou otázku nevyřeší. Každopádně, tady jsou (přeložíte si to sami, není to Shakespeare):

 

Uh huh make me tonight
Tonight, make it right
Uh huh make me tonight
Tonight
Tonight

Oh uh huh make it magnificent
Tonight
Right
Oh your hair is beautiful
Oh tonight
Atomic

Tonight make it magnificent
Tonight
Make me tonight
Your hair is beautiful
Oh tonight
Atomic

Atomic

Oh

 

           

 

Tato oslava nádherných vlasů a zahleděnosti do dnešního večera ovšem otevírá prostor mnoha lidem podělit se o svůj názor; tak říkajíc přispět svou troškou do mlýna; a vytvořit něco, co by si zasloužilo zarchivovat a zanechat budoucím pokolením jako důkaz nekonečné awesomnosti internetové generace. Zatímco na youtube se povětšinou lidé zhádají do krve kvůli čemukoli od historických nároků na Záleší po souboj HMS Victory a USS Constitution, a vrhají po sobě těmi nejinovativnějšími urážkami, lidem na songmeanings se podařilo stvořit něco lehkého, neuchopitelného, absurdního, nenásilného a roztomilého. Hlavně kvůli tomu, že na sebe nereagují.

 

Gró celého problému leží v existenci dvou nestejně velkých skupin interpreterů, z nichž sice všichni (teda na pár vyjímek, a o těch později) uznávají jakousi vztahovost až intimno proplouvající prostorem a vznosnou myšlenkou písně, nicméně jedni se snaží dodat celé věci romantičtější podtext zahrnutím neviditelné hrozby nukleárního holokaust, eventuelně udělat z atomu středobod a zařadit tak Atomic po bok devětadevadesáti červených balónků.

 

 

Výběr těch zajímavých:

 

"Víte, pánové, máte to celé úplně popletené. A jsem si jist, že Deborah Harry by to rychle vysvětlila. Písnička nemá co dělat se sexem, vy truhlíci! V roce 1979, kdy jsem to poprvé poslouchal, byl mezi lidmi rozšířen strach z atomové války s Ruskem. 'Atomový', neustálé připomínání 'máš nádherné vlasy' a potom znovu 'Atomový' je jednoduše poetické. Radiace způsobí vypadávání 'tvých krásných vlasů'. Vždyť je to přece úplně jasné! Kdybyste se podívali na videoklip, který Blondie udělala, viděli byste noční klub v postapokalitpickém světě; jsou tam dokonce tabulky varující před radiací. Bože - kuřba! Vy volové!"


Menší nadšení pro celkovou DEFCON tematiku - a též počestnost frontmanky - potom vykazuje umírněný komentář uživatele sagsue, zaujímající tak říkajíc middle ground.

 

"Pro mě je to o dni, kdy vypravěčka ztratila nevinnost, a o muži, který to bere jako dobrodružství na jednu noc. Říká [vypravěčka] 'bude to nádherné' - její poprvé!" 

 

Mohl bych se pozastavit nad podivnou implikací, kterou tam autor komentář dostal další postavu, a zejména její nitro, ale mělo by to malého smyslu; navíc bychom se nedostali k těm skutečně hodnotným příspěvkům. Shauncaney například jde na svůj rozbor chladnou logikou:

 

"Nebudu o významu této písně lhát - ano je to o felaci. V tomto případě 'máš nádherné vlasy' poukazuje na zorný úhel partnera, část 'oh, dnes v noci' zase na to, že 72.5% párů provozuje toto praktiku až po setmění. 'Atomický' je v tomto případě metaforické přirovnání síly orgasmu k energii uvolněné během řetězové reakce nukleární nálože. 'Uh-huh' potom chápeme jako lyrické vyjádření vášně a pocitu z celého aktu. Vyřešeno."

 

Některé komentáře si neodpustí rýpnutí do tecnického zpracování videoklipu (nevěda, že pro hledání myšlenky písně nemá klip žádného významu), ale jinak vcelku rozumné; jako ten od uživatele DeathValley69:

 

"Podle videa bych řekl, že je to o schopnosti uvolnit se a užít si i ty krátké příjemné momenty ve světě po apokalypse...tedy pokud vaší definicí příjemných momentů je tančit jako robot v igeliťáku." 

 

Nechme nudné, ať jsou nudní a přesuňme se k sympatickému vysvětlení uživatele SandBoxHero:

 

"Já vždycky myslel, že je to prostě o tom, že se chystá ven. Píseň zpívá svému kadeřníkovi - a všem, kteří ji zkrášlují - a potom refrén zazpívá sama." 

 

najdou se i autoři originálních, ale vcelku nepravděpodobných vysvětlení - jako například kávová teorie uživatele shootgoala:

 

"Mrzí mě, že Vám to musím říct, ale ten song je o kávovaru. Proto 'udělej mi to krásně.' Hádám, že Debbie opravdu milovala kofein."

 

A na závěr musím citovat jednu z nejlepších myšlenek; její autor pravděpodobně trávil mnoho a mnoho hodin sledováním 2001: Vesmírné Odyseyi Stanleyho Kubricka. Ale co když má pravdu?

 

"Píseň je o vývoji a tajném zkoušení nukleárních zbraní. 'Máš nádherné vlasy' v tomto případě symbolicky odkazuje na instalaci nukleárního arsenálu na družice a vesmírné lodě."

 

No není to nádherné, kam až může lidská imaginace dojít? Jak vidno, hledání pravdy je těžký a nevděčný úkol. Ale kde by lidstvo bylo, kdyby se o to nikdo nepokoušel? A ne nadarmo se říká, že cesta je důležitější cíle!

 

A co vy, termonukleární hlavice obíhající po eliptických oběžných drahách nebo ochotná blondýnka?

 


 

- Jinak link na celou tu diskusi je tady.

 

- Že je to subjektivní? Ale subjektivita je objektivní!

 

- Při psaní článku jsem z YT zjistil, že Commander Hadfield předstihl v počtu shlédnutí Davida Bowieho. Blahopřání Commanderu Hadfieldovi; ať jsou mu telefonní účty lehké.

 

SDÍLET

žádný

komentář

Přátelé

datum: 14.9.2013 18:57:25 | autor: BenKenobi | komentáře: 0 | hodnocení: 88% (24 hlasů)

Přátelé, vždyť znáte nedobré účinky nikotinu, tak proč vykuřujete svá hrdla cigaretou?


Přátelé, pilně se učte; vzdělání je pro Vás, pro život.


Přátelé, nemarněte svůj drahocenný čas před obrazovkami počítačů, neb tento čas Vám nikdo nevrátí.


Přátelé, jak můžete svůj hlas dát tomuto politickému proudu, když víte, k čemu všemu v minulosti vedl?


Přátelé, prosím, nesledujte televisní šou poplatnou nízké době.


Přátelé, nechcete přeci jen obohatit mysl studiem a diskusí o myšlenkách Comtových, Spinozových nebo Lockových?


Přátelé, neholdujte alkoholu; následné činy a neuvážená rozhodnutí Vás nejsou hodná; jsou nedůstojná.


Přátelé, jak se v rukou Vašich může ocitnout pokleslá literatura nevalné kvality, když máme Huga či Emily Dickinsonovou v každé městské knihovně?


Přátelé, správně se víno otevírá způsobem jiným; počkejte, ukážu Vám jej.

 

Přátelé, není škoda sledovat snímky se superhrdiny, obzvláště pokud máte možnost sledovat díla Kubrickova, Kurosawova, či Dalího?


Přátelé, nezahrajete si se mnou šachy, hru králů?


Přátelé, co Vám brání sportovat - zušlechťovat ducha i tělo?


Přátelé, kde jste?

SDÍLET

4

komentáře

Píseň děl

datum: 24.5.2013 21:13:00 | autor: BenKenobi | komentáře: 4 | hodnocení: 82% (17 hlasů)

 

Johnny byl divadelním kritikem, v násilí nevěřil, ale věřil v ideu.

 

Jimmy byl chudákem, v násilí nevěřil, ale věřil v chleba.

 

George byl důstojníkem, věřil ve stát.

 

 

Armáda se neptá, kdo čím byl, či v co věří. A když vlast zavolá, musí se s tornou mašírovat severním směrem. Za slávu, za svobodu, za civilizaci.

 

 

Johnny se upsal whisky a Jimmy se každou noc probouzel s oroseným čelem. George je vzal za ruku a povídá: „pojďte braši, ještě to nevzdávejte. Za slávu, za svobodu, za civilizaci.“

 

 

Jimmy zmizel, George je mrtvý a z Johnnyho je troska.

 

 

A armáda znovu mašíruje na sever. Za slávu, za svobodu, za civilizaci.

 

SDÍLET

12

komentářů

Stoh papírů

datum: 19.5.2013 1:23:16 | autor: BenKenobi | komentáře: 12 | hodnocení: 32% (20 hlasů)

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack adull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

Al l work and no play makes Jack a dullboy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack a dult boy.

 

All work and NO play makes Jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and no plaay makes Jack a dull boy.

 

All work andno play makes Jack a dull boy.

 

all work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 

All work and noplay makes jack a dull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull bog.

 

ALL work and no play makes Jack a dull boy.


All work and no play makes Jack a dull bo. 


All work and no play makes Jack a dull boy 


All Work and no play makes Jack a dull boy. 


All wwrk and no play makes Jack a dull boy. 


All work and no play makes Jack a dull boy.  

 


 


    All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and

noplay makes Jack a dull boy.  All work and no ply makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work and

no play makes Jackk a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play

makesjack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  Alll work and nop play makes Jack a dull boy. 

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and o play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no playmakes

Jack a dull boy. All work andno play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dullboy. all work and no play makes Jack a dull boy.  All work andd no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes jack a dull boy.  All work and no play make Jack a dull boy.  All work and NO play makes Jack adult boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makeS Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work  and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play mak es Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boyAll work and no play makes Jack a dull boy.

All work and no play makes Jack a dull boy.All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and

no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a ull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work annd no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All wortk and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work anno play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All-l work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes

Jacka dul boy.  All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy.  

 

   All work and no play makes Jack a dull boy.

  All work and no play 

   makes Jack a dull boy.  All work and no play makes

Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a

dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  

All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work andno play makes Jackk a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no pla ymak esjack a dull boy. All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jackk a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play

makesjack a dull boy

 

All work and no ply makes Jack a dull boy

 AlL work and no play makes

Jack a dull boy All work and no play

makes jack adull boy.

 

All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work  and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play mak es Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  

 

 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 All work and no play makes Jack adull boy. 

All work and no play makes Jack a dull boy.

 Al l work and no play makes Jack a dullboy.

All work and no play makes Jack a dull boy.

All work and no play makes Jack a dult boy.

 All work and NO play makes Jack a dull    boy. 

All work and no play makes Jack a dull boy. 

All work and no play makes   Jack a dull boy. 

All work and   no plaay makes  Jack a dull boy. 

All work andno play makes Jack a dull boy. 

all work and no play makes Jack a dull boy. 

 

All work and no play makes Jack a dull boy. 

All work and noplay makes jack a dull boy.

 All work and no play makes Jack a dull bog.

LL work and no play makes Jack a dull boy.

All work and no play makes Jack a dull bo. 

All  work   and no plasy makes Jack a dull boy   

ALL Work and o play makes Jack a dull boy. 

All wwrk and no play makes Jack a dull boy. 

All work and nno plaay makes Jack a dull boy. 

 

All work and no play maKes Jack a dull boy.

 All work and no play makes Jack adull boy. 

All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

 Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

All work and no play makes Jack a dull boy.

all work and no play makes Jack a dulst boy.

 All work and NO play makes Jack a dull boy. 

All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

All work   and no play makes Jack a dull boy. 

All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

All work andno   play makes Jack a dull boy. 

all work and no play     makes Jack a dull boy. 

All work and no play makes Jack a dull boy. 

All work and noplay makes jack a dull boy.

 All work and no play makes Jack a dull bog.

ALL work and no play makes Jack a dull boy.

All work   and no play makes Jack a dull bo. 

All  work and no play makes Jack a dull boy.

All Work  and no play makes Jack a dull boy. 

Al wwrk asnd no play makes Jack a dull boy. 

All   work and no play makes Jack a dull boy. 

 

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work anno play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All-l work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes

Jacka dul boy.  All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy.  

 

 

  All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  Al work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 

 

 

 All work and no play makes Jack adull boy. 

  All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

   Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

    All work and no play makes Jack a dull boy.

   all work and no play makes Jack a dulst boy.

     All work and NO play makes Jack a dull boy. 

      All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

       All work   and no play makes Jack a dull boy. 

         All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

             All work andno   play makes Jack a dull boy. 

            all work and no play     makes Jack a dull boy. 

              All work and no play makes Jack a dull boy. 

               All work and noplay makes jack a dull boy.

 

                   All work and no play makes Jack adull boy. 

                 All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

                   Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

                    All work and no play makes Jack a dull boy.

                          all work and no play makes Jack a dulst boy.

                              All work and NO play makes Jack a dull boy. 

                           All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

                        All work   and no play makes Jack a dull boy. 

                     All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

                 All work andno   play makes Jack a dull boy. 

               a ll work and no play     makes Jack a dull boy. 

            All work and no play makes Jack a dull boy. 

        All work and noplay makes jack a dull boy.

     All work and no play makes Jack adull boy. 

All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

     Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

            All work and no play makes Jack a dull boy.

              all work and no play makes Jack a dulst boy.

                 All work and NO play makes Jack a dull boy. 

                   All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

                      A ll work   and no play makes Jack a dull boy. 

                       All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

                           All work andno   play makes Jack a dull boy. 

                               all work and no play     makes Jack a dull boy. 

                                      All work and no play makes Jack a dull boy. 

                                        All work and noplay makes jack a dull boy.

 

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work anno play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All-l work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes

Jacka dul boy.  All work and no play makes Jacko a dull boy.  All work and no play makes Jack a dll boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 

      All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

       All work   and no play makes Jack a dull boy. 

         All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

             All work andno   play makes Jack a dull boy. 

            all work and no play     makes Jack a dull boy. 

              All work and no play makes Jack a dull boy. 

               All work and noplay makes jack a dull boy.

                    All work and no play makes Jack adull boy. 

                    All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

                      Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

                        All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 

 

 

      All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

       All work   and no play makes Jack a dull boy. 

         All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

             All work andno   play makes Jack a dull boy. 

            all work and no play     makes Jack a dull boy. 

              All work and no play makes Jack a dull boy. 

               All work and noplay makes jack a dull boy.

 

                   All work and no play makes Jack adull boy. 

                 All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

                   Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

                    All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 

 

 

      All work andy no play makes  Jack a dull boy. 

       All work   and no play makes Jack a dull boy. 

         All work and no pdlaay makes Jack a dull boy. 

             All work andno   play makes Jack a dull boy. 

            all work and no play     makes Jack a dull boy. 

              All work and no play makes Jack a dull boy. 

               All work and noplay makes jack a dull boy.

                    All work and no play makes Jack adull boy. 

                          All work and no play makes Jack  a dull b  oy.

                           Al l work  and no play makes Jack a dullboy.

                                All work and no play makes Jack a dull boy.

 

 All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  

All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work andno play makes Jackk a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no pla ymak esjack a dull boy. All work and no playmakes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jackk a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play

makesjack a dull boy

 

All work and no ply makes Jack a dull boy

 AlL work and no play makes

Jack a dull boy All work and no play

makes jack adull boy.

 

                               boy All work and no play 

makes jack adull boy.

 

 

 

All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work  and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play mak es Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  

 

 

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack             a dull boy.  All work and no play makeS Jack a dull boyf.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a  dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  Work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.       All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work  and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Ja  ck a dull boy.  All work and no play           makes Jack a duasll boy.  All work sand no play makes Jack a dull boy.  All work and no play mak es Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boyAll work and no play makes Jack a dull boy.

All work and no play makes Jack a dull boy.All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and

no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a ull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work annd no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All wortk and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makeS Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

    All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work  and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play mak es Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.

 

     How do you like it? 

 

SDÍLET

BlogyProfil blogu
* Založen: 27.3.2011 20:07:52
* BlogRank: 1,23
* Přístupů: 46 355
* RSS: RSS zdroj
Redakce blogu

REDAKCE BLOGU

Celkem redaktorů: 1
Flash hry

KATEGORIE

Kategorie článků
Toplist